مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد مرتبط با مشتری

اطلاعات حاصل از تجارب مشتری در بین بخشها و هماهنگی بین بخشهای مختلف و اشتراک اطلاعات بین آنها به که همواره برای مشتریان ارزش آفرینی ایجاد کند.با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه ششمبرگزاری دورههای آموزشی در زمینه بهبود عملکرد سازمانی برای مدیران و مسئولین شرکتها.ایجاد و تشکیل شبکههای کاری و مشارکت دادن کارکنان در برنامهها و اهداف سازمانی […]

ادامه مطلب

قابلیت بازاریابی الکترونیکی و مدیریت ارتباط با مشتری

مطالعه های پیشین و کنونی نشان میدهد که بازارگرایی و تکنولوژیگرایی از ابعاد کلیدی و مهم موفقیت شرکتها در قابلیت بازاریابی الکترونیکی محسوب میشود و بسیاری از شرکتها بدلیل عدم توجه به این دو عامل کلیدی با شکست مواجه شدهاند.5-5) پیشنهادهای مبتنی بر فرضیههای پژوهشبا توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه اولبا توجه به رقابتیتر شدن فضای کسب و […]

ادامه مطلب

مدلسازی معادلات ساختاری و مدیریت ارتباط با مشتری

1- انعطاف پذیری بالا؛رشد و توسعه کارآفرینی (در گروههای مختلف سنی، جنسی، تحصیلی و …)؛پرورش و بروز قوه خلاقیت و نوآوری؛پتانسیل بالای جذب نیروی کار و سهم قابل توجهی از اشتغال کشور،تامین نیروی انسانی متخص برای شرکتهای بزرگ؛کم بودن هزینه خروج از صنعت این شرکتها در مقایسه با شرکتهای بزرگ؛سهم کم واردات مواد خام در کل مواد مصرفی؛کاهش اختلاف درآمدی […]

ادامه مطلب

قابلیت بازاریابی الکترونیکی و مدیریت ارتباط با مشتری

شکل2-6) مدل تحلیلی و روابط متغیرها…………………………………………………………………………….50شکل2-7) مدل مفهومی مطالعه…………………………………………………………………………………………53 چکیده امروزه ارائه بهترین عملکرد در زمینه بازاریابی، به اساسی ترین دغدغه مدیران شرکتهای کوچک و متوسط مبدل شده است و مدیران میکوشند تا با بهره گیری از تکنیکهای مختلف، به عملکرد برتر دست یابند و در این راستا قابلیتهای بازاریابی الکترونیکی از عوامل مؤثر در دستیابی به مزیت رقابتی و […]

ادامه مطلب

مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی و مدیریت ارتباط با مشتری

پژوهشگران بازاریابی معمولاً با مطالعه یک نمونه کوچک از کل جامعه مصرف کننده به نتیجه هایی می رسد. یک نمونه عبارت است از بخشی از جمعیت انتخاب شده که نماینده کل جامعه است. کمال مطلوب این است که این نمونه در واقع نماینده کل جامعه باشد تا پژوهشگر بتواند درباره نوع اندیشه و رفتار جامعه بزرگتر به نتیجه های دقیق […]

ادامه مطلب

مدیریت ارتباط با مشتری و خدمات پس از فروش

ـ تشخیص مشتریانی که می توانند سودآوری بیشتری داشته باشند به وسیله محاسبه طول عمر مشتری ـ از هزینه گذاری زیادی برای مشری کم ارزش و با صرف هزینه اندک برای مشتریان با ارزش جلوگیری می کند. ـ به دست آوردن اطلاعاتی که قابل ارائه به شبکه سازمان های همکاری و مرتبط می باشد یک اجرای مؤثر ارتباط با مشتری […]

ادامه مطلب

مدیریت ارتباط با مشتری و مدیران و کارکنان

شرکا:معبارهافرآیندهاارزیابی:بهبود ـ اصلاحمدیریت ارتباط با مشتری شکل گیریعملکرد ارتباطات، نه فقط برای مدیریت افراد، بلکه برای همه جنبه های موفقیت کسب و کار مهم و حیاتی است. سازمان به سیستمهای ارتباطی کامل، منسجم و کارآمدی نیازمند است که از طریق آن اطلاعات ضروری به سمت بالا، پایین و در سطوح افقی سازمان، بین مدیران و کارکنان، همچنین در خارج از […]

ادامه مطلب

مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان و مدیریت ارتباط با مشتریان

2. بعد اشتیاق و هیجان: مواردی نظیر روحیه و جسارت یک برند را در بر می گیرد. 3. بعد صلاحیت (شایستگی): به قابلیت اطمینان و موفقیت یک برند اشاره دارد. 4. بعد کمال (خبرگی): سطح بالای برند را شامل می شود مواردی همچون باشکوه و جذاب بودن. 5. بعد قوت و استحکام: بیانگر مستحکم و قوی بودن یک برند می […]

ادامه مطلب

سیستم مدیریت ارتباط با مشتری

14 . دلشاد دستجردی، محبوبه. (1389). بررسی نقش پیاده سازی سیستم اطلاعات مدیریت بر علل مقاومت پرسنل در شرکت مدیریت تولید برق اصفهان . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان15 . دهمرده، نظر و شهرکی، علیرضا و لکزانی، محمود. (1389). شناسایی و رتبه بندی عوامل تاثیرگذار در فرآیند پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری. فصلنامه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد […]

ادامه مطلب

پایان نامه بازاریابی اینترنتی:اجرای مدیریت ارتباط با مشتری

  مراحل اجرای مدیریت ارتباط با مشتری برای انجام هر پروژه بایستی درباره مزایا و معایب آن تحقیق کرد باید مشخص گردد که مزایایی که از اجرای این پروژه حاصل می شود نسبت به هزینه های آن برتری دارد. به این منظور در اجرای پروژه CRM هفت مرحله به طور خلاصه تشریح می گردد( قربانی،1388، 23)   مرحله اول) تجزیه […]

ادامه مطلب

موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری//پایان نامه درمورد CRM

مدیریت دانش یکی از مهم ترین عوامل موثر در مدیریت ارتباط با مشتری است.و اجازه می دهد  تا که درک بهنری از محیط عملیاتی،نیازها،مطالبات و رفتار مشتریان داشته و در نتیجه  محصولات و خدمات با نیازهای مشتریان مطابقت داده شده  می شود.همچنین می تواند با توجه به توسعه ی محصولات و خدمات جدید منجر به شناسایی نیازهای مشتری و ایجاد […]

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد ارتباط بین مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، کیفیت رابطه (RQ) و ارزش طول عمر مشتری (CLV) از دیدگاه مشتری

اصولاً طراحی و پیاده سازی CRM نیازمند ملاحظات متعددی است که موارد زیر برخی از مهمترین آنهاست.  ارتباط بین مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، کیفیت رابطه (RQ) و ارزش طول عمر مشتری (CLV) از دیدگاه مشتری در صنعت هتل داری در شهر ایلامبررسی ارتباط بین مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، کیفیت رابطه (RQ) و ارزش طول عمر مشتری (CLV) از […]

ادامه مطلب
1 2 3 49