ارتباط بازاریابی داخلی با بازاریابی خارجی و آمیخته بازاریابی

نوع فرهنگ سازمانی در پذیرش بازاریابی داخلی بسیار موثر می باشد.لایو(2009)تاثیر بازاریابی داخلی بر مشتری مداری در صنعتبانکدارینتایج این تحقیق حاکی از آن است که بازاریابی درونی منجربه افزایش تعهد و رضایتمندی کارکنان و افزایش روحیه مشتری مداری در آنها می گردد.مکگراچ(2009)بررسی رابطه بازاریابی درونی بر کیفیت خدماتبین بازاریابی داخلی و کیفیت خدمات دریافتنی از سوی مشتری رابطه معناداری وجود […]

ادامه مطلب

عناصر آمیخته بازاریابی

فرضیه نهم:زیر ساخت های بازاریابی بر تحلیل و درک بازار تاثیر دارند.نتایج آزمون فرضیه نهم (H9) نشان داده است که زیر ساخت بر تحلیل و درک بازار تاثیر مثبت و معناداری دارد. همینطور در مطالعات مشابه از مقاله “طراحی الگوی سرآمدی بازاریابی با رویکرد ترکیبی “خداداد حسینی و همکاران(1389)، فرضیه تاثیر تحلیل و درک بازار بر استراتژی بازاریابی تایید شد.همچنین […]

ادامه مطلب

عناصر آمیخته بازاریابی

داده ها و اطلاعاتی که از این طریق به دست می آیند از نوع ثانویه هستند یعنی قبلا تولید شده اند و از طریق بررسی کتب، مجلات، پایان نامه ها و سایر مستندات موجود در کتابخانه های تخصصی به دست می آیند.در خصوص ادبیات موضوع با توجه به کمیابی منابع کتابخانهای در مورد موضوع تحقیق، بیشتر از منابع اینترنتی و […]

ادامه مطلب

عناصر آمیخته بازاریابی

تعریف قیمت از نظر لغوی به معنای بها، ارزش، ارج و نرخ است(عمید،1379). به عبارت ساده قیمت مقدار پولی است که برای کالا یا خدمات پرداخت می شود. در تعریفی جامع تر، قیمت میزان فایده ای است که مصرف کنندگان برای مزایای حاصل از داشتن یا استفاده از کالا یا خدمات پرداخت می کنند(کاتلر و آرمسترانگ،1389).قیمت فروش یک ابزار حساس […]

ادامه مطلب

عناصر آمیخته بازاریابی

2-ایجاد تمایز/موقعیت3-اضافه پرداخت قیمت4-تمایل اعضای کانال توزیع به استفاده از محصولات با کیفیت ادراک شده بالاتر5-توسعه نام و نشان تجاری2-2-1-3-تداعی برند تداعی برنداز نظر آکر(1389) همه چیز مرتبط با یک برند در حافظه مشتری است یا در تعریفی جدیدتر از همین نویسنده هر چیزی است که مستقیما و غیرمستقیم در ذهن مشتری به یک برند مرتبط می شود؛ لذا هر […]

ادامه مطلب

آمیخته بازاریابی سبز

جامعه آماری این پژهش شامل کارکنان و مدیران شهرک صنعتی رجه می باشد1-7-تعریف واژگان کلیدی:بازاریابی اینترنتی:برند: برند مجموعه گره های ذهنی یا تداعیات کارکردی، احساسی، عقلی و مزیت هایی است که ذهن بازار هدف را اشغال نموده است. تداعی معانی پیوند دادن تصاویر و نشانه ها با برند یا مزایا و فواید یک برند است. این مزایا یا فواید برند است که مبنای تصمیم گیری برای […]

ادامه مطلب

آمیخته بازاریابی خدمات

تئوریسنهای بازاریابی خدمات، مطالعات زیادی را در زمینهی تفاوت بین بازاریابی خدمات و بازاریابی محصولات انجام دادند. بخش عمدهای از این تلاشها، صرف تأکید بر مفهوم آمیخته بازاریابی و اینکه آمیخته بازاریابی خدمات با آمیخته بازاریابی کالاها متفاوت است، شد. با نشان دادن این نکته که بازاریابی خدمات مستلزم تصمیمات متفاوتی نسبت به کالاهاست، این اندیشمندان توانستند بازاریابی خدمات را […]

ادامه مطلب

عناصر آمیخته بازاریابی

2- میزان تأثیر مکان در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام چگونه است؟3- میزان تأثیر ترفیع در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام چگونه است؟4- میزان تأثیر تجهیزات فیزیکی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام چگونه است؟5- میزان تأثیر محصول در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجویان در دانشگاه ایلام چگونه است؟6- میزان تأثیر […]

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع آمیخته بازاریابی

زندگی صنعتی، نوعی تنوع و آرامش ایجاد می‌‌کند.( صرامی،1384،ص 53) با توجه به قابلیت‌های صنایع دستی از جمله بهرهوری بالا، امکان استفاده از مهارت‌های بومی و ایجاد اشتغال، امروزه بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان به صنایع دستی به عنوان صنعتی درآمدزا و دارای ارزش افزوده می‌نگرند و با سرمایهگذاری در این حوزه سودهای کلانی برداشت می‌کنند. (معموری و آزادزاده، […]

ادامه مطلب

پایان نامه عوامل آمیخته بازاریابی//هدف گيري بازار

هدف گيري بازار تقسیم­بندی بازار عبارت است از فرایند تقسیم بازارها به زیرمجموعه­های مشخص که در آنها، مشتریان دارای رفتارها و نیازهای یکسانی هستند و هریک از این زیرمجموعه­ها را می­توان به‌عنوان یک بازار هدف (Target Market) قلمداد کرد و با راهبرد (استراتژی­)های مشخص به آنها دسترسی پیدا کرد. همچنین تقسیم­بندی بازار، به‌ معنای (فرآیند) ارزیابی جذابیّت­های هربخش از بازار […]

ادامه مطلب

مزیت رقابتی پایدار و ارتباطات بازاریابی

جدول 16-4………………………………………………………………………………………………………………………………..124جدول 17-4………………………………………………………………………………………………………………………………124جدول (1-5)؛ خلاصه نتایج آزمون فرضیههای تحقیق……………………………………………………………….1291-1) مقدمهحامیگری یکی از روشهای سرمایهگذاری در ورزش است که از طریق آن تیمها و رویدادهای ورزشی مورد حمایت قرار میگیرند و حامی نیز میتوانند از طریق آن مشتریان جدید را برای شرکت جذب و حفظ نماید. شرکتها با تقویت ارتباطات خویش در رویدادها و وقایع ورزشی به فرصتهای تجاری بیشتری میاندیشند. […]

ادامه مطلب

استراتژی های بازاریابی و ایجاد تصویر ذهنی مثبت

1)ویژگی ها(ویژگی های مرتبط با محصول از قبیل اجزا و شکل و ویژگی های غیر مرتبط با محصول از قبیل قیمت، تصور از مصرف کننده، تصور از موقعیت مصرف کننده، احساسات، تجربیات شخصیت)2)مزایا(مزایای کارکردی، مزایای سمبلیک و مزایای تجربی)3)نگرش (ارزیابی کلی)همچنین مطابق با اظهارات کلر ایجاد تصویر ذهنی مثبت از برند نیازمند برنامه های بازاریابی است که بتواند تداعی های […]

ادامه مطلب
1 2 3 6