ایمیدازول، استخلاف، هیدروژن، موقعیت

ها150.3261.8794C2187.8123.6935C1179.3972.9976C22107.2521.7665C282.3773.9172C23152.5851.9033C3101.6251.7244C24177.7122.8877C44.18860.1991H25150.3261.8794C54.18860.1997H26179.6883.0111C64.1490.19822H2782.37673.9171C74.1490.19822H28101.5661.7969C84.1380.19823H29119.9034.3964C939.3830.5627C30107.0411.8102C102.31170.1874H31149.981.8786C112.31170.1874H32180.1992.8992C1227.10530.8274C33152.1611.8830C131.89430.18775H34179.3972.9976C141.89430.18775H3581.96453.9075C1516.43850.3950C36101.6241.7948C161.07910.1925H3787.8123.6935C171.3310.1939H38107.0411.8102C181.07910.1925H39152.5851.9033C19180.1992.8992C203-4- : مولکول 2و2َ بی هیدروژن ایمیدازول با یک استخلاف CNT-PRدر موقعیت کربن R2شکل 4.3 : : مولکول 2و2َ بی هیدروژن ایمیدازول با یک استخلاف CNT-PRدر موقعیت کربن R2 جدول 1.4.3 : مقادیر انرژی مولکول 2و2َ بی هیدروژن ایمیدازول با یک استخلاف CNT-PRدر موقعیت کربن R2Dipole moment, DebyeGAP(HOMO,LUMO)EVLUMO,EVHOMO,eVEnthalpy,a.uEnergy,a.u1.82020.07505-0.11132-0.18637-1485.301-1485.302جدول 2.4.3

shielding، هیدروژن، ایمیدازول، استخلاف

ها-0.0243330.005537-0.0236630.003678-0.1979050.0333160.1780860.1784940.1811540.1812670.181138-0.2968450.1532150.153582-0.2660700.1688320.159375-0.3582010.1583250.151605CCCCCCHHHHHCHHCHHCHH71727374757677787980818283848586878889900.002859-0.1982010.0319900.1777170.1784890.1795480.1795330.179322-0.2988340.1489740.153607-0.2674370.1557110.180198-0.3454190.1341360.154581-0.2071880.038657-0.0236940.002666-0.0234420.003582-0.1978040.034028-0.0038580.017079-0.0282000.006005-0.0278160.004041-0.1980530.033799-0.207476-0.207476CCCHHHHHCHHCHHCHHCCCCCCCCCCCCCCCCCC36373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869700.3167960.199075-0.698820-0.5848980.5197080.495216-0.531212-0.6211150.033234-0.0229370.1380520.1577760.3523900.352390-0.2080230.037924-0.0252380.002407-0.0238750.002539-0.1981480.0326370.0009040.020371-0.0272650.005341-0.0285990.002964-0.1983040.032021-0.2085830.017339-0.0256440.005334-0.023772CCNNCCNNCCHHHHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435جدول 2.6.3 : مقادیر بار مولیکن برای تک تک اتمهای مولکول2و2َبی هیدروژن ایمیدازول با دو استخلاف CNT-PRدر موقعیت کربنR1 و R2جدول 3.6.3 : مقادیر همسانگرد و ناهمسانگرد برای تک تک اتمهای مولکول2و2َبی هیدروژن ایمیدازول با دو استخلاف CNT-PR در موقعیت کربنR1 و R2Anisotropic chemical shieldingIsotropic chemical shieldingاتم هاشماره

روشهای، ایمیدازول، تجربی، محاسباتی

دارند.ساختاری که در آن گروه نیترو در موقعیت مجاور به سیستم الکترون دهنده (نیتروژن پیریدین) قرار گیرد قدرت پایه ای آن ضعیف می شود. {6}شکل 11.1. قرار گرفتن گروه نیترو در موقعیت های مختلف و تاثیر بر قدرت پایه ای{6}1-5-2- خاصیت شبه اسیدی27علاوه بر ماهیت پایداری، ایمیدازول خواص

ایمیدازول، —-، متیل، موقعیت

د نانولولهها میتوانند بر اساس ضخامت و کایرالیتهشان (چرخش ششگوشه ها با تقید به محور اصلی نانولوله) خاصیت فلزی یا نیمهرسانایی داشته باشند.این پیشبینیهای تئوری مهیج علاقهی فوق العاده زیادی که CNTها در جامعهی تحقیقاتی به وجود آوردهاند و تلاشهایی که دانشمندان برای غلبه بر مشکلات بزرگی که

انرژی، ایمیدازول، هیدروژن، موقعیت

تبدیل آن به نانولوله ....................................................................................................... 5شکل 1-2- انواع مختلف از نانو ساختارها .................................................................................................................................. 6شکل 1-3- بسته شدن انتهای نانولوله ها به وسیله ی کلاهک .............................................................................................. 7شکل 1-4- انواع نانولولهها از نظر کایرالیتی .............................................................................................................................. 8شکل 1-5- زوایای مربوط به جهت رول شدن ورقه ی گرافن برای

پایان نامه ارشد با موضوع شهرستان رودبار، بخش خورگام، شهرستان رشت، استان زنجان

دارد و مرکز آن شهر رودبار است. شهرستان رودبار از طرف شمال به شهرستان رشت، سیاهکل و شفت، از طرف شرق به شهرستان سیاهکل، از طرف جنوب به استان قزوین و از طرف غرب به استان زنجان و شهرستان شفت محدود شده است.شکل 3-1- نقشه استان گیلان(منبع:سازمان مدیریت

پایان نامه ارشد با موضوع شهرستان رودبار، بخش خورگام

4-1- مقدمهتجزیه و تحلیل دادهها برای بررسی صحت فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر دادههای جمعآوری شده از موضوع مورد تحقیق است، تجزیه و تحلیل دادهها از اصلیترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب میشود. دادههای خام با

پایان نامه ارشد با موضوع توسعه روستا، منابع محدود، فرهنگ و ارتباطات، مشارکت مردم

تغییر در تقاضای مواد غذایی در آن که در آن:= I نرخ رشد جمعیت، =کشش درآمدی تقاضاست.باید به یاد داشت از آنجا که مصرف کالا سهم بزرگی از درآمد را در برمیگیرد، افزایش در قیمت مواد غذایی با یک عرضه بدون کشش، اثر معکوس بر کل اقتصاد

پایان نامه ارشد با موضوع توسعه روستا، شهرستان رودبار

خود، رهایی از وابستگی، رفع عدم تعادلهای منطقهای و در نهایت رسیدن به توسعه پایدار، بسیج منابع و به خصوص تخصیصها و تصمیم سازیهای مدیریتی نیازمند شناسایی امکانات و منابع خویش هستند. با توجه به این امر که توزیع نامتعادل منابع و عوامل اقتصادی، پیامدهای متفاوتی را برای

منابع تحقیق با موضوع استان زنجان، سازمان ملل، چرخه عمر

نشریات منطقه حفاظت شده و کتابهای راهنما وجود دارد. انتظار می رود در آینده همه مناطق گردشگری این نوع اطلاعات را فراهم کنند و صنعت گردشگری آنها از این فناوری سود ببرد چرا که بین دانش کامپیوتر با اکوتوریست ها هماهنگی عالی وجود دارد. فعالیت صنعت گردشگری یک