اقتصاد کشور، انتقال اطلاعات

مالی اعتبارات عمرانی دستگاه در بانک عامل 762-16 الزامات اجرایی تحقق گشایش اعتبار اسنادی ریالی برای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی 772-16-1 اخذ مجوزهای قانونی لازم جهت انتقال اعتبار عمرانی دستگاه به بانک عامل 782-16-2 مجوزهای بانک مرکزی برای گشایش LC ریالی از منابع داخلی بانک تا سقف معین 782-16-3 تبدیل ردیف اعتبارات عمرانی دستگاه از حساب قرض الحسنه‌ جاری دولتی […]

ادامه مطلب

منابع تحقیق درباره مقدار خطا

مارکوارت در مسائل تشخیص الگو بسیار ضعیف میباشد. الگوریتم تطبیقی پس انتشار سریعترین الگوریتم در مسائل تشخیص الگو میباشد؛ اگرچه در مسائل تقریب تابع به خوبی عمل نمینماید. عملکرد این الگوریتم در مقایسه با الگوریتم تطبیقی پس انتشار با کاهش خطار کاهش مییابد. الگوریتم گرادیان مرکب نسبت به سایر الگوریتمها به حافظه کمتری نیاز دارد. الگوریتم شبهنیوتنی نیز مشابه الگوریتم […]

ادامه مطلب

منبع مقاله درباره جدایه، بیماری، میکروتیوب، میکرولیتر

میکروسکوپ اندازه گیری شد. 2-12-5-تعیین گروه های آناستوموزی جدایه هادر خصوص تعیین و برقراری پیوند آناستوموزی چهار حالت مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا، در حقیقت جفت نمودن جدایه های مرجع با جدایه های نامعلوم می باشد که روی لام های استریل، یک لایه ی نازک از محیط آب آگار قرار داده شد. دیسک های 5 میلی متری از […]

ادامه مطلب

منبع مقاله درباره بیماری، زمینی، سیب، گیاه

ز شوره سیاه ( Rhizoctonia or Black scurf) یکی از مهمترین بیماری های سیب زمینی بوده که انتشار جهانی دارد. عامل بیماری در مرحله ی غیر جنسی قارچ Rhizoctonia solani Kuehn است و در مرحله ی جنسی DonkThanatephorus cucumeris (Frank) می باشد که روی بسیاری از گیاهان و علف های هرز از جمله پنبه، کلم، بقولات، دانه های روغنی و […]

ادامه مطلب

پایان نامه با کلید واژگان تعارض نقش، سلسله‌مراتب، نقطه مرکز

است. تئوری مبادله رهبر- عضو برای اولین بار، سی سال قبل، در آثار و کارهای دانزرو، گرائن و هاگا 24 (1973)وهمین طور گرائن و کاشمن (1975)25 توضیح داده شد.(افجه،1385 )تئوری مبادله رهبر-عضو که تئوری تبادل رهبر-پیرو یا تئوری مراوده رهبر- عضو نیز نامیده می‌شود و در گذشته مدل ارتباط عمودی دوتایی26 (دو عضوی) نامیده می‌شد، بر اهمیت روابط متغیر بین […]

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد درمورد انتروکوکوس، سویه، بررسی، سویه‌های

امروزه از این روش در شناسایی پاتوژنها، اسکرین جنسیت، آنالیز Linkage، مطالعات جرم شناسی، بررسی کیفیت و کمیت نمونه ها و تشخیص بیماریهای ژنتیکی استفاده میگردد. بطورکلی در شناسائی پاتوژنها، مولتی پلکس PCR باکتریها نشان دهنده یک پاتوژن خاص در میان دیگر باکتریها یا تمایز گونه ها یا سویهها در یک جنس می‌باشد. در مولتی پلکس PCR صرف زمان و […]

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد درمورد انتروکوکوس، آنتی، انتروکوکوس، فکالیس

ی سنی که در پژوهش حاضر مورد ارزیابی قرار گرفتند. 80شکل ‏4-7: نتایج مربوط به گروه های سنی نمونه های انتروکوکس فکالیس 81شکل ‏4-8: نتایج حاصل از وضعیت گروههای سنی در ارتباط با نمونههای انتروکوکوس فاسیوم 81شکل ‏4-9 : تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن. از انتروکوکوس فکالیس ATCC29212 نیز به عنوان کنترل منفی استفاده گردید 82شکل ‏4-10: […]

ادامه مطلب

CNT-PR، هیدروژن، ایمیدازول، استخلاف

ها150.561.879C28106.641.4582C1179.493.0019C29136.361.1037C282.013.9125C30144.052.8645N3101.331.7955C31247.113.5799N44.18730.19923H32130.971.2823C54.1890.19914H338.31720.2551H64.14410.19825H346.40150.2093H74.14320.19821H3587.6333.6823C84.17540.19823H36106.591.7654C938.440.56146C37152.581.9054C102.44470.18742H38177.592.8827C112.49470.18726H39151.131.8794C1234.330.87709C40179.463.0107C131.93150.18775H4181.813.913C142.6160.18753H42101.491.7969C1531.890.40519C43120.784.4195C162.43840.18873H44107.281.8071C172.77020.1868H45149.841.8789C18106.641.4582C46180.142.8865C19136.361.1037C47152.431.8815C20144.052.8645N48179.43.004C21247.113.5799N4981.933.9102C22130.971.2823C50101.221.7968C238.31680.2551H5187.343.6732C246.40140.2093H52106.321.8121C2587.633.6823C53152.591.9046C26106.591.7654C54101.332.8948C27 ?Cqاتم هاشماره اتم ها?Cqاتم ها شماره اتم ها150.561.879C73152.581.9054C55179.493.0019C74177.592.8827C5682.0093.9125C75151.131.8795C57101.331.7955C76179.463.0107C584.18720.19923H7781.8193.913C594.1890.19914H78101.491.7969C604.14410.19825H79120.784.4195C614.14320.19821H80107.281.8071C624.17550.19822H81149.841.8789C6338.440.5614C82180.142.8865C642.44480.18742H83152.431.8815C652.49460.18725H84179.43.004C6634.3320.87708C8581.933.9102C671.93150.18775H86101.221.7968C682.61630.18753H8787.3493.6731C6931.89640.40515C88106.3211.8121C702.43830.18873H89152.591.9046C712.77030.1868H90180.142.8948C72 3-8-: مولکول 2و2َبی هیدروژن ایمیدازول با دو استخلاف CNT-PR در موقعیت کربنR1 و R4 شکل 8.3 : مولکول 2و2َبی هیدروژن ایمیدازول با دو استخلاف CNT-PR در موقعیت کربنR1 و R4 جدول 1.8.3 : مقادیر انرژی برای مولکول 2و2َبی هیدروژن ایمیدازول با دو استخلاف CNT-PR در موقعیت کربنR1 و R4Dipole moment, DebyeGAP(HOMO,LUMO) […]

ادامه مطلب

ایمیدازول، استخلاف، هیدروژن، موقعیت

ها150.3261.8794C2187.8123.6935C1179.3972.9976C22107.2521.7665C282.3773.9172C23152.5851.9033C3101.6251.7244C24177.7122.8877C44.18860.1991H25150.3261.8794C54.18860.1997H26179.6883.0111C64.1490.19822H2782.37673.9171C74.1490.19822H28101.5661.7969C84.1380.19823H29119.9034.3964C939.3830.5627C30107.0411.8102C102.31170.1874H31149.981.8786C112.31170.1874H32180.1992.8992C1227.10530.8274C33152.1611.8830C131.89430.18775H34179.3972.9976C141.89430.18775H3581.96453.9075C1516.43850.3950C36101.6241.7948C161.07910.1925H3787.8123.6935C171.3310.1939H38107.0411.8102C181.07910.1925H39152.5851.9033C19 180.1992.8992C20 3-4- : مولکول 2و2َ بی هیدروژن ایمیدازول با یک استخلاف CNT-PRدر موقعیت کربن R2 شکل 4.3 : : مولکول 2و2َ بی هیدروژن ایمیدازول با یک استخلاف CNT-PRدر موقعیت کربن R2 جدول 1.4.3 : مقادیر انرژی مولکول 2و2َ بی هیدروژن ایمیدازول با یک استخلاف CNT-PRدر موقعیت کربن R2Dipole moment, DebyeGAP(HOMO,LUMO)EVLUMO,EVHOMO,eVEnthalpy,a.uEnergy,a.u1.82020.07505-0.11132-0.18637-1485.301-1485.302 جدول 2.4.3 : مقادیر بار مولیکن برای تک تک […]

ادامه مطلب

shielding، هیدروژن، ایمیدازول، استخلاف

ها-0.0243330.005537-0.0236630.003678-0.1979050.0333160.1780860.1784940.1811540.1812670.181138-0.2968450.1532150.153582-0.2660700.1688320.159375-0.3582010.1583250.151605CCCCCCHHHHHCHHCHHCHH7172737475767778798081828384858687888990 0.002859-0.1982010.0319900.1777170.1784890.1795480.1795330.179322-0.2988340.1489740.153607-0.2674370.1557110.180198-0.3454190.1341360.154581-0.2071880.038657-0.0236940.002666-0.0234420.003582-0.1978040.034028-0.0038580.017079-0.0282000.006005-0.0278160.004041-0.1980530.033799-0.207476-0.207476CCCHHHHHCHHCHHCHHCCCCCCCCCCCCCCCCCC36373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869700.3167960.199075-0.698820-0.5848980.5197080.495216-0.531212-0.6211150.033234-0.0229370.1380520.1577760.3523900.352390-0.2080230.037924-0.0252380.002407-0.0238750.002539-0.1981480.0326370.0009040.020371-0.0272650.005341-0.0285990.002964-0.1983040.032021-0.2085830.017339-0.0256440.005334-0.023772CCNNCCNNCCHHHHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435جدول 2.6.3 : مقادیر بار مولیکن برای تک تک اتمهای مولکول2و2َبی هیدروژن ایمیدازول با دو استخلاف CNT-PRدر موقعیت کربنR1 و R2 جدول 3.6.3 : مقادیر همسانگرد و ناهمسانگرد برای تک تک اتمهای مولکول2و2َبی هیدروژن ایمیدازول با دو استخلاف CNT-PR در موقعیت کربنR1 و R2Anisotropic chemical shieldingIsotropic chemical shieldingاتم هاشماره اتم هاAnisotropic chemical shieldingIsotropic chemical shieldingاتم هاشماره اتم ها98.4441131.912191.5185133.9549195.94661.386194.770710.846710.642213.207713.216312.886631.04377.06375.943937.16877.44787.909426.38219.52514.436063.14998.3846131.3311191.1472133.3412195.175461.861396.762581.986194.9234 82.170236.91119.358339.990410.8407107.821389.063627.930527.944627.981827.994927.9821151.210529.764429.6559155.508830.350529.5536159.433129.757829.5228102.431363.14936.459312.072540.30210.3995107.630686.702471.271883.4968CCCCCCCHHHHHCHHCHHCHHCCCCCCCCCC3233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616293.2045101.887794.7967343.891788.374786.4524369.7769115.2670101.2506103.91692.63713.57527.18336.585365.201299.8085131.7670190.7833133.4933196.506961.504694.044785.895599.4893136.3663191.2549135.9785194.871862.127493.613464.302 […]

ادامه مطلب

روشهای، ایمیدازول، تجربی، محاسباتی

دارند.ساختاری که در آن گروه نیترو در موقعیت مجاور به سیستم الکترون دهنده (نیتروژن پیریدین) قرار گیرد قدرت پایه ای آن ضعیف می شود. {6} شکل 11.1. قرار گرفتن گروه نیترو در موقعیت های مختلف و تاثیر بر قدرت پایه ای{6}1-5-2- خاصیت شبه اسیدی27علاوه بر ماهیت پایداری، ایمیدازول خواص اسیدی ضعیف (شبه اسیدی) از خود نشان می دهد. فرم آن […]

ادامه مطلب

ایمیدازول، —-، متیل، موقعیت

د نانولولهها میتوانند بر اساس ضخامت و کایرالیتهشان (چرخش ششگوشه ها با تقید به محور اصلی نانولوله) خاصیت فلزی یا نیمهرسانایی داشته باشند.این پیشبینیهای تئوری مهیج علاقهی فوق العاده زیادی که CNTها در جامعهی تحقیقاتی به وجود آوردهاند و تلاشهایی که دانشمندان برای غلبه بر مشکلات بزرگی که در آغار برای رشد، خالصسازی و دستکاری CNTها داشتهاند را توجیه میکند.تنها […]

ادامه مطلب
1 2 3 4