نمونه سایت های برگزیده :

 تجارت الکترونیک حاصل بکارگیری اینترنت در تجارت و خرید و فروش ظهور پدیده تجارت الکترونیک است. کمیسسون اروپایی در سال ۱۹۹۷ تجارت الکترونیک را به شکل زیر تعریف کرده است: تجارت الکترونیک بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده­ها شامل متن، صدا و تصویر مبتنی می­باشد و شامل فعالیت­های گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتالی […]

ادامه مطلب

منابع و ماخذ پایان نامه سازمان ملل، زبان فرانسه، کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان

عقلایی از زمین، آب و منابع ژنتیک حیوانی و گیاهی؛ به کارگیری سیاست هایی در راستای تولید انرژی تجدیدشونده، و زمینه سازی و تشویق و تبلیغ برای استفاده تلفیقی از انرژی های فسیلی و تجدیدشونده(کریم و هاشمی، 1388).همچنین، در دستورالعمل ?? درباره توسعه پایدار، اینگونه آمده بود که موفقیت در گرو مشارکت مردم روستانشین از جمله زنان، تفویض اختیارات لازم […]

ادامه مطلب

پایان نامه با کلید واژگان قاعده لاضرر، املاک مجاور، فسخ نکاح

مدنی).168خیار فسخ را می توان در طی قراردادی یا براساس ماده 10 قانون مدنی ساقط کرد. زیرا مبنای آن اختیاری است که به یک طرف یا طرفین داده می شود پس می توان به نوعی این اختیار را سلب کرد حتی اگر در خود قرارداد این امر ذکر نشود می توان براساس ماده 10 به این عمل اقدام کرد.اده 10 […]

ادامه مطلب

پایان نامه با کلید واژگان طرفین، جایز، بسیاری، مبانی

هیچ یک از وزارتخانه ها نیستند) بررسی و تأیید شود و مورد موافقت وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما قرارگیرد و سپس به پیمانکار ابلاغ شود.”به نظر می رسد سازمان های وشرکت های مستقل که دارای اساسنامه مستقل می باشند، بالاترین مقام اجرایی دستگاه در این مورد جهت بررسی و تأیید فسخ کفایت نماید؛ زیرا در بسیاری از مواد قانونی […]

ادامه مطلب

پایان نامه با کلید واژگان ضمن عقد، شرط ضمن عقد، عقد وکالت، حقوق فرانسه

طرفین عقد را اجرا می‌کند، مثل تلف مبیع قبل از قبض، موضوع ماده 387 قانون مدنی که اگر مبیع قبل از قبض تلف شود عقد فسخ می‌شود، این فسخ- انفساخ ناشی از اراد? ضمنی طرفین است که اگر مبیع از بین رفت، دیگر تعهد از بین می‌رود. 3) انفساخی که ناشی از حکم قانونگذار است، ولی هدف آن تأمین پایگاه […]

ادامه مطلب

پایان نامه با کلید واژگان عقد نکاح، صحت معامله، فسخ نکاح، حقوق مرتبط

معوض است و عقود معوض را در بر نمی گیرد.134. در ماده مذکور، تعهد و قبول فقط به “نفر” که واحد انسان است نسبت داده شده است در حالیکه بهتر بود از واژه “شخص” استفاده می شد تا شامل اشخاص حقوقی نیز بشود.14گر چه با لحاظ ماده 588 قانون تجارت15در عمل مشکلی پیش نخواهد آمد.به هر تقدیر با توجه به […]

ادامه مطلب

مقاله رایگان با موضوع انسان سالم

چهار حفره ای مدل مش ها، دو عامل دنبال شده است: 1-دقت در آناتومی 2- سهولت در تفسیر و آشکارسازی اتوماتیک. قسمت‌های مهم مانند دریچه‌ها و نقاط برآمدگی در این مدل صریحاً ارائه شده است. این نواحی بسیار مهم را با تکیه بر راهنمائی مناسب روش اتوماتیک می‌توان یافت. در این مدل، یک روش مقاوم و موثر برای جداسازی اتوماتیک […]

ادامه مطلب

مقاله رایگان با موضوع دریچه، دهلیز، طریق، می‌شود.

دارای چهار حفره است و همین‌طور چهار دریچه. دهلیز هر سمت از طریق یک منفذ به بطن سمت خود متصل است. این منفذ با یک دریچه دهلیزی-بطنی12 کنترل می‌شود. دهلیز سمت راست از طریق دریچه سه لتی13 به بطن راست راه دارد. دهلیز سمت چپ از طریق دریچه میترال14 به بطن چپ راه دارد. این دو دریچه( دریچه سه لتی […]

ادامه مطلب

مقاله رایگان با موضوع انسان سالم

هلیز راست b) بطن و دهلیز چپ[10] و [11] 30شکل ‏2-3 -یک مقایسه بین شبیه سازی CFD و MR velocity Imaging [19] 31شکل ‏2-4 -اریفیس های استفاده شده جهت ارائه دریچه های میترال و آئورت[21] 32شکل ‏2-5- مدل ساخته شده توسط صابر و همکارانش[38] 34شکل ‏2-6-مقایسه کیفیت جریان در مدل محاسباتی و عکسبرداری CMR،[38] 35شکل ‏2-7-مشخصات قلب داوطلبان سالم[20] 37شکل […]

ادامه مطلب

گچ، 4-1)، فتوسنتزی، پرورده

بیشترین میانگین تعداد غلاف در بوته با مصرف 60 کیلوگرم گچ در هکتار (21/12) و کمترین میانگین با مصرف 120 کیلوگرم گچ در هکتار (75/6) بدست آمد (شکل 4-7). همچنین اثر زمان مصرف گچ بر تعداد غلاف در بوته در سطح احتمال 1 درصد معنیدار بود (جدول 4-1) که بیشترین میانگین تعداد غلاف در بوته با مصرف گچ در ابتدای […]

ادامه مطلب

استان گیلان، علف های هرز، تجزیه واریانس، نمونه برداری

آزمایش مزرعه ای اثر منابع و سطوح مختلف گوگرد را بر روی گره زایی، عملکرد و جذب مواد غذایی توسط لوبیا بررسی و مشاهده کردند مصرف 40 کیلو گرم گوگرد تعداد گره ها را به طور معنی داری افزایش می دهد. همچنین جذب نیتروژن، فسفر و گوگرد با افزایش مقدار گوگرد افزایش یافت. دوبی و بیلر (1995) هم در آزمایش […]

ادامه مطلب

آب آبیاری، آب و هوای خشک، دی اکسید کربن، انعطاف پذیری

– دانه درشت: وزن ١٠٠ بیشتر از۴٠ گرم. شکل دانه علاوه بر این که یک صفت مهم در طبقه بندی لوبیا محسوب می شود، عامل مهمی در بازار پسندی بذر لوبیا نیز می باشد. بر اساس تقسیم بندی بین المللی، شکل دانه لوبیا به ۵گروه تقسیم می شود: 1-گرد (کروی)؛ 2- بیضی(تخم مرغی)؛ 3- مکعبی ( چند ضلعی)؛ 4- قلوه […]

ادامه مطلب
1 2 3 4