تحقیق درباره جرایم منافی عفت

گفتار اول : تئوری «تیپ جنایی» لومبروزو (1909-1835) 66 اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال […]

ادامه مطلب

……………………………………………………………….34 د-تعریف فساد اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………34 ه- فساد اقتصادی از نظر قانون……………………………………………………………………………………………………………35 گفتار دوم:راهکارهای پیشگیری از فساد اقتصادی………………………………………………………………………………..35 الف1- روش‌های پیشگیری از فساد اقتصادی………………………………………………………………………………………40 ب- پیشگیری اجتماعی از فساد اقتصادی…………………………………………………………………………………………. 40 ج- پیشگیری در مقررات ملی و فراملی………………………………………………………………………………………………41 د-پیشگیری وضعی…………………………………………………………………………………………………………………………..43 گفتار سوم:عوامل مؤثر بر گسترش فساد اقتصادی…………………………………………………………………………………50 الف ـ عوامل اداری و مدیریتی……………………………………………………………………………………………………………51 ب ـ عوامل فرهنگی و اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………52 ج ـ عوامل […]

ادامه مطلب

مقاله درمورد دانلود گروه های تروریستی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات […]

ادامه مطلب

پایان نامه رایگان درمورد مسئولیت کیفری

2-4-4-1- اشتباه در قانون 50 2-4-4-2- اشتباه در عمل 52 فصل سوم؛ انواع جهل و اشتباه در اعمال حقوق عرفی 54 3-1- جهل مرکب 55 3-1-1-اشتباه ناشی از تدلیس غیر (عامل بیرونی) 55 3-1-2-اشتباه ناشی از توهم و گمان خود شخص (عامل درونی) 56 3-1-3- جهل به قانون و موضوع 56 3-2- جهل بسیط (شبهه) 57 اینجا فقط تکه های […]

ادامه مطلب

فهرستچکیده 1 مقدمه: 2 بیان مساله: 2 ضرورت واهمیت تحقیق: 2 اهداف پژوهش: 3 سئوالهای تحقیق: 3 فرضیه های تحقیق: 4 روش تحقیق: 4 ابزار گردآوری اطلاعات: 4 ساختار تحقیق: 4 فصل اول : 5 تعاریف و مفاهیم 5 1-1 معنای لغوی و اصطلاحی مصلحت 6 1-1-1. معنای لغوی مصلحت : 6 1-1-2. معنای اصطلاحی مصلحت: 7 1-2. مصلحت بر […]

ادامه مطلب