دسته بندی علمی – پژوهشی : بخش بندی کاربران بانکداری بر اساس فناوری های جدید (موبایل بانک) بر …

با توجه به چشم انداز بانک کشاورزی که بر این مبنا است که بانک کشاورزی بانک تخصصی برتر منطقه ، پیشرو در نوآوری و بکارگیری …

دسترسی به منابع مقالات : بخش بندی کاربران بانکداری بر اساس فناوری های جدید (موبایل بانک) بر مبنای انتظارات با رویکرد …

طراحی و اجراء طرح آتیه در نظام بانکی – سال ۱۳۷۷طراحی و اجراء طرح بانکی برای کودکان و نوجوانان کشور – سال ۱۳۷۹طراحی، اجراء و …

جستجوی مقالات فارسی – بخش بندی کاربران بانکداری بر اساس فناوری های جدید (موبایل بانک) بر مبنای …

۳٫۶٫۱٫۲- تاریخچه و معرفی بانک کشاورزیبانک کشاورزی در بیست و یکم خرداد سال ۱۳۱۲ تاسیس شده است. این بانک هم اکنون با پشتوانه سالها تجربه …

بخش بندی کاربران بانکداری بر اساس فناوری های جدید (موبایل بانک) بر …

براساس نظرات پژوهشگران، بانکداری الکترونیکی به عنوان یک ارتباط الکترونیکی بین بانک و مشتری به منظور آماده سازی، مدیریت و کنترل مبادلات مالی بیان می …