دانلود پایان نامه

49- Ego in stromental

50- Balance

51- Congruity

52- Social judgement

53- Nogmitive consistancy

54- Functional

55- Hovland

56- Approach – Avoidance

مطلب مشابه :  خرید فایل پایان نامه : درک ریسک خدمات و استراتژی های مدیریت ریسک
دسته‌ها: آموزشی