راهنمای پایان نامه با موضوع دانلود پایان نامه درباره عدالت ترمیمی در ایران و اجرای عدالت کیفری در ایران

مبحث ششم : عدالت ترمیمی در ایران حدود صد سال از آغاز قانونگذاری در ایران می گذرد . در طول قرن گذشته ، اجرای عدالت کیفری در ایران همواره در فراز و نشیب بوده است . بخشی از مهم ترین چالشهای اجرای عدالت کیفری در ایران ناظر بر فرآیند دولتی و رسمی کردن آن در قالب ایجاد و تأسیس نظام […]

ادامه مطلب

دریافت پایان نامه : دانلود پایان نامه با موضوع عدالت ترمیمی در دیگر کشورها : آلمان

عدالت ترمیمی در آلمان انتفادهای ناظر بر ناکارایی مجازاتها ، تقویت رویکرد آموزشی – بازپروری در سیاست گذاری جنایی ، توجه بیشتر به حقوق بزه دیدگان و سرانجام توجه به تحولات عدالت کیفری در برخی کشورها ، زمینه پذیرش برنامه های عدالت ترمیمی در آلمان را فراهم کرد . اولین پروژه اجرای عدالت ترمیمی از طریق میانجی گری میان بزه […]

ادامه مطلب

خرید پایان نامه کارشناسی ارشد : دانلود پایان نامه در مورد عدالت ترمیمی در دیگر کشورها :استرالیا

مبحث سوم:عدالت ترمیمی در استرالیا ظهور عدالت ترمیمی و توسعه آن در استرالیا ، از طریق اجرای برنامه نشست و به دنبال تلاشهای « جان برایت ویت » در عرصه نظری و « جان مک دونالد »[۱] در عرصه عمل در این زمینه صورت پذیرفته است . برایت ویت در سال ۱۹۸۹ کتاب اساسی تحت عنوان جرم ، شرمساری و […]

ادامه مطلب

پایان نامه درباره پایان نامه درباره اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری

به موجب این اصل، مجازاتها فقط درباره مرتکبان جرم قابل اعمال هستند و هرکس در برابر تقصیری که مرتکب شده مؤاخذه می شود. به عبارت دیگر نتایج محکومیت و مجازات  از شخص مرتکب به دیگران تجاوز کند. اصل شخصی بودن در قدیم مورد توجه نبود، بلکه نه تنها شخص بزهکار، تعقیب می شد بلکه خانواده او نیز از تعرض مصون […]

ادامه مطلب

دانلود مقالات : دانلود پایان نامه ها با موضوع آثار حقوقی اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها

۱-۳- اصل عطف به سابق شدن قوانین کیفری اصولاً قوانین کیفری ، چون سایر پدیده های اجتماعی در اثر احتیاج هر جامعه به وجود آمده و به حیات خود ادامه داده و سرانجام روزی تغییر می یابد و جای خود را به قوانین جدیدتر و مترقی تر وا می گذارد. مسأله تعیین محدودۀ حقوق جزا در زمان ، مسأله نسبتاً […]

ادامه مطلب

پایان نامه کامل : دانلود پایان نامه ها با موضوع اصول عدالت کیفری

در حقوق جزا اصول بسیار مهمی حکومت می کند که می توان آنها را سازنده نظام عدالت کیفری  دانست. این اصول عبارتند از ۱) اصل مسئولیت اخلاقی، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و محاکم، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری ، اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری یا تفسیر به نفع متهم ، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری ، اصل […]

ادامه مطلب

پایان نامه دانلود پایان نامه ها درباره اصول عدالت ترمیمی

هر فکر، ایده، اندیشه و رویکرد نوینی می بایست متناسب با محتوای خود، در پی رسیدن به آرمانها و اهدافی باشد که لزوم آن را توجیه می نماید و از این رهگذر مبتنی بر اصول و چارچوبهایی باشد تا آن نظربه فکری را از همانندان خویش متمایز گرداند. ضمن آنکه ارائه روشهایی که بتوان با بهره گرفتن از آنها به […]

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه با موضوع تعریف عدالت کیفری

با توجه به اینکه هدف اصلی از اعمال مجازات تحقق عدالت است می توان گفت عدالت کیفری شامل مراجع گوناگونی می شود که دامنه صلاحیت و مداخله آنها نسبت به بزهکار و حتی پس از تحمل مجازات، یعنی مرحله بعد از خروج مجرم از فرآیند کیفری است به عبارتی هرگاه توازن میان منافع، حقوق و تکالیف استقرار یافته در جامعه […]

ادامه مطلب

پایان نامه پایان نامه ها با موضوع مبانی نظری عدالت ترمیمی

عدالت ترمیمی در صدد ایجاد توازن بین نگرانی های بزه دیده و جامعه محلی است. عدالت ترمیمی همچنین موجب بازسازگاری بزهکار و جامعه می شود. عدالت ترمیمی در صدد فراهم کردن تشفی خاطر بزه دیده و ارزیابی میزان بهبود لطمات وارده به وی است و همه طرفین سهیم در فرآیند رسیدگی را قادر می سازد تا فعالانه در این فرآیند […]

ادامه مطلب

پایان نامه درباره پایان نامه ها با موضوع خاستگاه و گونه های عدالت ترمیمی

عدالت ترمیمی ابتدا در کشورهای آمریکای شمالی، استرالیا و زلاندنو به صورت تجربی – علمی در اشکال مختلف آن مانند میانجیگریها، نشستها یا جلسات گروهی خانوادگی، جلسات یا حلقه ها و یا جرگه های شفابخش، درمان بخش، اصلاح گر، ترمیمی و غیره معمول شد و متعاقب آن مورد توجه دکترین و قانونگذاران قرار گرفت. در واقع نهادهای مدنی و مراجع […]

ادامه مطلب

نگارش پایان نامه – عدالت ترمیمی، عدالت کیفری، تاریخچه، خاستگاه و مبانی عدالت ترمیمی و عدالت کیفری

گفتار اول : عدالت ترمیمی ظهور عدالت ترمیمی نتیجه یکی از مهمترین تحولات ایجاد شده در نگرش به عدالت کیفری و رویکردهای جرم شناختی و به طور کلی تحول در تفکر ناظر به جرم در طول دو دهه گذشته است. مطابق نظر برخی نویسندگان عدالت ترمیمی به ویژه از دهه ۱۹۹۰ تاکنون و در هزاره جدید به عنوان نهضتی اجتماعی […]

ادامه مطلب

پایان نامه رویه‌های عدالت ترمیمی

طبدون تردید هدف از طرح و سازماندهی هر برنامه‌ای در نظام عدالت کیفری این است که از فواید و نتایج معمول و عملی آن‌ها در سطح جامعه بهره‌مند گردیم سازماندهی برنامه‌های عدالت ترمیمی نظیر میانجیگری کیفری نیز نمی‌تواند بدون اساس عمل و تجربی ممکن گردد. بنابراین بایستی این برنامه‌ها در بوته‌ی آزمایش وتجربه قرار گرفته و آثار و نتایج و […]

ادامه مطلب
1 2 3