چرا به باکو سفر می کنیم؟باکو دارای جاذبه های گردشگری بسیاری است که در ادامه بیشتر با آنها آشنا می شویم. نکته جالبی که باید بدانید، این است که فرهنگ این شهر به فرهنگ ما بسیار نزدیک است.آب و هوای باکواگر قصد سفر با تور باکو را دارید، بهترین زمان فصل تابستان و