یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی-دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

تکه ای از متن پایان نامه :

نیست. سیلِ ترجمه هایِ روایی نیز شاید نشانه ای باشد از عقب نشینیِ رواییِ ملتِ ما از واقعیتِ خویش. و باز منطقه متجلی می‌گردد. من نیز در این مجال یک قصه گفته‌ام. از پشتِ یک جبهه، از کودکانی که بچگی‌شان در جنگ بزرگ گردید، از اتفاقاتی که در آن بلبشو کسی نمی‌دید، از مکانی که بنا به دلایلی عجیب و گفتنی می باشد. جایی که در آن قومیت، بی‌شک معنایِ قربانی داشته می باشد. خانواده‌یِ سه‌سربازه‌یِ ما چیزی از جنگ نمی‌داند. پدر و برادرم، به‌ندرت از برادرِ شهیدم یاد می‌کنند و از طرزِ استادنِ آنها در قبرستانِ جنگ چنین پیداست که گویی سکوت، پایان‌بندیِ تمامِ جنگ‌هاست و گویی‌که این تَرکِ روایی امری جهانشمول می باشد. تنها از زبانِ همرزمِ برادرم می باشد که خاطره‌ای از او سراغ دارم و آن اینکه چهارده سالگی‌اش دارد با دست‌هایِ خونی رویِ شکمِ بادکرده‌یِ یک سخنورِ زبانِ عربی، تنِ ماهی می‌خورد، همین! تنها با علاوه‌کردنِ روایاتِ پشتِ جبهه، به خاطراتِ این سربازان می باشد که می‌توان به تاریخِ درستی از یک جنگ دست پیدا نمود.

و این تجربه‌یِ شکسته‌بسته را می‌توان موقتا و با تمهیداتی بند زد و این بندزنیِ روایی/ قصوی همان مفصل‌بندیِ موردِ نظر در مطالعاتِ فرهنگی می باشد. ما ساکتانیم، به اظهارِ بهتر ما را مسکوت رها کرده‌اند. هر قومیتی یک صامتِ فرهنگی می باشد که بایستی پیگیرِ مصوت‌کردنِ خویش باشد. به گمانم ما در اکنونِ تاریخیِ خویش و در فضایِ قومیتی با افزایشِ کمّیِ عظیمی در تجاربِ انتقال‌ناپذیر مواجهیم و نتیجه این می‌گردد که شاهدِ بالاگرفتنِ فرایندِ استیگماتیزه‌شدنِ قومیت‌ها بدست یک‌دیگر هستیم. بایستی تجربه‌یِ زیسته را قصه ساخت برای بیرون از آکادمی. و این امر ضرور به نظر می‌رسد خاصه برایِ تجاربِ هویتیِ زیسته، چراکه تا تکلیفِ این هویتِ قومی در جوامعی مثلِ ما روشن نشود، هویتِ ملی تنها مفهومی نظری خواهد بود در دستِ آکادمی؛ که هست. قومیتِ اکنونِ این تاریخ، قومیت ـ درـ امپراتوری( در مقامِ امری صرفا فرهنگی که جایِ بحث ندارد) نیست و نمی‌تواند باشد. انکارِ وجهِ بالقوه ـ سیاسیِ قومیت به نفعِ هیچکس نیست. بایستی با آن روبرو شویم. هیولایِ بالقوه‌گی، حتی اگر یک موردِ تاریخیِ دال بر فعلیتِ آن یافته گردد، به ناگزیر برخواهدخواست. قومیتِ جدید می‌تواند سیاسی گردد، درـحاشیه خوانده گردد، تحریک گردد، مسلح و بسیج گردد و بشورد. قومیتِ جدیدِ ایرانی، کودکی خفته در ابتدایِ

یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه