یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

تکه ای از متن پایان نامه :

خودمختاری و نیز مدارسِ کردزبان دارند. اسطوره‌یِ شکستِ مقدّرِ نمود، به نوعی شکست خورده می باشد. استقرارِ اخیرِ تنِ بارزانی در دیاربکرِ ترکیه، که بعضی از آن به فروپاشیِ دیوار برلین در دیاربکر یاد کردند، نشانگرِ عصر جدیدی در جهانِ کردها می باشد و طبیعی می باشد که در آینده‌ای نزدیک، برایِ افزودن بر حجمِ تنانه‌یِ خویش و پروارکردنِ گفتمانیِ خویش روو سویِ ما نیز بگردانند، همانگونه که اخیرا به یاریِ اقوامِ خویش در بحرانِ سوریه شتافته‌اند. هر گفتمانِ اقلیتی، به‌محضِ تثبیتِ اقلیت‌بوده‌گی‌اش، اینکار را انجام خواهد داد. از جذابیتِ گفتمانِ مذکور برایِ نخبگانِ قومیِ ایران نمی‌توان چشم پوشید. شاعران و دانشجویانِ بسیاری در دهه‌ی اخیر به گریلا( چریک، Guerrilla ) بدل شده‌اند و در زاگرس تیر در کرده‌اند. من تنِ بعضی از آنها را پیش از عزیمت از آسفالت به کوه دیده‌ام. مقصودِ ما این می باشد که گفتمانی که از دایاسپارا سر بر میآورد، روزی، لااقل، در یک کتاب، همه‌یِ قوم را دورِ هم گرد میآورد و دراین گردآوری، حتی از یک تنِ معلولِ خودی هم نخواهد گذشت!

مبرهن می باشد که حقِ تدریس «به یک» زبانِ مادری، که در موردِ اکرادِ عراق از آن سخن گفتیم، توفیر دارد با حقِ تدریسِ «یک» زبانِ مادری. اصلِ پانزدهمِ قانونِ اساسی[1] جمهوریِ اسلامیِ ایران راه را بر موردِ اول بسته می باشد و شاید این گزاره در لحظه‌یِ تدوینِ قانونِ اساسی بِناگزیر شکل گرفته می باشد. اینرا در واکنش به تیترِ یکِ روزنامه یِ شرق، به‌تاریخِ دوشنبه، 15 مهرِ 1392 می‌نویسم. مفهومِ اقوام ( و نه قومیت ) موضوعِ محوریِ نطقِ یک پارانویایِ سیاسی‌ـ‌حکومتی در بابِ سیاسی‌شدنِ هویت مسکوت می‌گذاریم. پروسه‌یِ انتقال از زبانِ مادری به زبانِ رسمی ـ که لازمه یِ گذار از محیطِ قومی به ملی می باشد ـ در آموزشِ ما مغفول مانده می باشد.

بگذریم! داشتم چی می‌گفتم؟ همین بازگشتِ فوق‌الذکرِ قومیت[2] به جانبِ بخشی از تنِ خویش که در تاریخ و درمیانِ دیگری جامانده می باشد ـ این صله‌یِ رحمِ با تاخیرـ که روزی در فضایِ آکادمیکِ خراسانِ جنوبی ما را به

[1]  – « زبان و خطِ رسمی و مشترکِ مردمِ ایران فارسی می باشد. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی بایستی با این زبان و خط باشد اما بهره گیری از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریسِ ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد می باشد».

[2] – بعضی معتقدند که کردهایِ خراسان هیچگونه همدلیِ سیاسی نسبت به گرایش هایِ سیاسی در کردستان نداشته اند. بایستی گفت که نشانه هایِ این همدلی حداقل در میانِ نخبگان پیداست و نمی توان آن را صرف نظر کرد. نک به. Mehrdad Izady, The Kords: A Concise Handbook, Washington 1992, p 208.

یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه