یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

تکه ای از متن پایان نامه :

در اوایل سال 1383 قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سازمان تامین اجتماعی به عنوان رکن اساسی نظام بیمه ای کشور مرتبط به این وزارتخانه و همسو با سیاست های کلان نظام جامع تامین اجتماعی به ادامه فعالیت می پردازد.

مجلس ( به عنوان ناظر ) تشکیل گردید. این شورا محل بحث و تصمیم گیری درمورد مهمترین موضوعات بیمه خدمات درمانی مانند سطح خدمات، نرخ حق بیمه، تعرفه خدمات درمانی و چگونگی نظارت بر اجرای بیمه خدمات درمانی می باشد. با وجود این تصمیم گیری در مورد موضوعات یاد شده در هیات وزیران انجام می گردد و شورای عالی در این زمینه ها  تأثیر تصمیم ساز برای هیات وزیران را دارد.[1]

پس از تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی این سازمان زیر نظر وزارت رفاه قرار گرفت .از طرح‌های خوب این سازمان طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع و بیمه ایرانیان می باشد .

4-2-3: بیمه نیروهای مسلح

با عنایت به تدبیر مورخ 14/8/81 مقام معظم فرماندهی کل قوا مبنی بر صدور مجوز اجرای ماده 174 قانون برنامه سوم توسعه کشور، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تشکیل گردیده می باشد. مستند به اصل 29 قانون اساسی برقراری تأمین اجتماعی در سطح نیروهای مسلح از طریق فعالیتهای بیمه ای، حمایتی و امدادی (با محوریت نظام بیمه ای) هدف این سازمان می باشد.

اهداف تشکیل سازمان:

  • ایجاد انسجام در نظام تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
  • صرفه جویی در هزینه های جاری
  • بهبود معیشت و تأمین رفاه هر چه بیشتر افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی
  • تمرکز در سیاست گذاری و تصمیم گیری بمنظور تأمین خدمات رفاهی و تقویت منزلت اجتماعی نیروهای مسلح

 اهداف آرمانی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح :
1.بهبود معیشت و تأمین رفاه هر چه بیشتر افراد تحت پوشش

[1]– کریمی، مظفر، جایگاه بیمه خدمات درمانی در نظام جامع تامین اجتماعی، شماره 10، صص220-221.

یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه