پیش بینی ورشکستگی و فعالیتهای اقتصادی

ساختار مالکیت از آن جهت با درجه کارآیی بازار سرمایه ارتباط پیدا می کند که بالاتر بودن درجه کارآیی بازار و افشای کامل، دقیق و به هنگام اطلاعات شرکت ها در بازار می تواند اثرات منفی ترکیب مالکیت را در مواردی مانند هزینه نمایندگی، ما به التفاوت قیمت های پیشنهادی خرید و فروش و غیره کاهش دهد؛ به ویژه در حالتی که بحث بر سر مالکیت مدیران و مالکیت درونی یا سهامداری دارندگان اطلاعات نهانی و معاملات این گروه ها روی سهام شرکت باشد. اگر بنا به فرض بپذیریم که براساس تئوری بازار کارآ قیمت های اوراق بهادار منعکس کننده تمام واقعیات شرکت و قیمتی واقعی است که اثر تمام اطلاعات مثبت و منفی شرکت را با خود دارد در این صورت ترکیب مالکیت حداقل تأثیرات منفی بالقوه را در قیمت سهام در بازار خواهد داشت. در چنین وضعیتی هیچ گروه از مالکان شرکت قدرت اثر گذاری و اعمال نفوذ در قیمت های بازار سهام شرکت را نخواهند داشت. به هرحال واقعیت این است که هیچ بازاری به طور کامل کارآ نیست و هر چه درجه ناکارآیی بیشتر باشد قدرت اعمال نفوذ سهامداران عمده، نهادی و داخلی بر تصمیمات شرکت و تأثیر گذاری آنها در تعیین قیمت های سهام در بازار افزایش خواهد یافت) پاشنر،1993،189) .
2-3) گفتار دوم
2-3-1) سیری در تاریخچه ورشکستگی
با توجه به این ورشکستگی، مسئله اساسی و مهم دنیای امروزی است در این قسمت سعی شده است در مورد سیر تاریخی ورشکستگی بحث شود و ابعاد مختلف آن تشریح گردد. ا ما بهتر است قبل از تشریح سوابق تاریخی ورشکستگی، مفاهیم و دلایل ایجاد ورشکستگی را بیشتر تشریح کنیم. ورشکستگی تقریبا مقوله ای باستانی است و به همین میزان هم شایع است. ورشکستگی ممکن است در یک مغازه خرده فروشی کوچک که قادر به ایفای تعهد اجاره اش نیست و بدین دلیل بسته می شود و یا در یک شرکت تولیدی بزرگ به دلیل نداشتن نقدینگی مطلوب و زیان های مستمر سالانه رخ می دهد. حسابداران باید علل پدید آورنده ورشکستگی را به خوبی درک کنند زیرا آن ها هستند که می توانند قبل از وقوع ورشکستگی، مدیریت را از آن آگاه سازند و راحل های پیشگیری کننده ارائه نمایند. ورشکستگی امروزه در آمریکا پدیده ای عادی است. نرخ سالانه ورشکستگی با وجود دو دهه رشد اقتصادی بی وقفه، پنج برابر شده و تعداد افرادی که سالانه ورشکست می شوند به بیش از 5.1 میلیون نفر رسیده است. در سال های اخیر همچنین چندین مورد از بزرگترین و پرهزینه ترین ورشکستگی های شرکتی در تاریخ را شاهد بوده ایم. افزایش قابل ملاحظه ی ورشکستگی های شخصی در دوره رفاه و رشد بالا، سیستم سازماندهی مجدد که به گونه ای فزاینده پرهزینه و ناکارآمد می شود و فشارهای رقابتی جهانی سازی در سطح اقتصاد کلان، سبب شده است که جهت اصلاح آیین نامه ورشکستگی تلاش هایی صورت پذیرد.
2-3-2) دلایل مواجه با ورشکستگی
به طورکلی، شرکتها ممکن است به یکی از سه شکل مالی، اقتصادی و حقوقی با شکست مواجه شوند. در شکست مالی، ضعف در ایفای تعهدات در زمان سررسید، وجود حالت تنگنای مالی را نشان می دهد معمولاً نشانه تنگنای مالی، فقدان سرمایه در گردش است. فقدان سرمایه در گردش، نشانه ای است که خود ناشی از علل دیگری مانند ساختار سرمایه ای ضعیف با استقراض جاری بیش از حد، هزینه عملیاتی بالا و امثال این موارد است. معمولاً بین شکست به معنی اقتصادی و شکست مالی و اعتباری فرق گذاشته می شود. به طورکلی، شکست تجاری همان شکست اقتصادی است، زیرا موسسه نتوانسته است برای سرمایه گذاری انجام شده، سودی مشابه آنچه که در جای دیگر قابل دسترسی است را تحصیل کند. شکست ازنظر قانون، عدم توانایی ایفای تعهدات در سررسید نیست. قوانین شکست را این طور تعریف می کنند که کل دارائیها برای پرداخت کل بدهیها کافی نباشد.
معمولاً دلایل مختلفی باعث بروز ورشکستگی می شود. مهمترین دلیل ورشکستگی شرکتها، سوءمدیریت سازمانهاست. خطاهای مدیریتی، هزینه بالا، فعالیت مالی ضعیف، بی اثر بودن فعالیتهای فروش و هزینه تولید بالا، می تواند به تنهایی یا ترکیبی از آنها هشداری برای ورشکستگی شرکت باشند. فعالیتهای اقتصادی می تواند یکی دیگر از دلایل ورشکستگی شرکتها باشد. رکود اقتصادی، تغییرات نرخ بهره، بالا رفتن تورم، نوسانات قیمت مواداولیه و شرایط اقتصادی بین المللی، از دلایل اقتصادی ورشکستگی سازمانهاست. تصمیمات دولت، پیشامدهای طبیعی ناخواسته و مرحله عمر سازمانها نیز از دیگر دلایل بروز ورشکستگی هستند.
3-3-2) پیش بینی ورشکستگی
پیش بینی عنصر کلیدی در تصمیم گیری مدیریت است. این عجیب نیست، زیرا اثر بخشی نهایی هر تصمیم به نتایج واقعی بستگی دارد که به دنبال هر تصمیم روی می دهند. توانایی پیش بینی جوانب غیرقابل کنترل این وقایع قبل از انجام تصمیم، انتخاب بهترین تصمیم را تسهیل می کند. اغلب تصمیم را بصورت زیر به پیش بینی مربوط می کنند:
تصمیم واقعی = تصمیمی که فرض می کند پیش بینی صحیح است + ذخیره برای خطای پیش بینی
بطور کلی هدف از پیش بینی، کاهش ریسک در تصمیم گیری است و چون پیش بینی نمی تواند ریسک را به طور کامل حذف کند، ضروری است فرآیند تصمیم گیری به طور صریح نتایج عدم اطمینان باقیمانده برای پیش بینی را در نظر بگیرد. سرمایه گذاران همواره می خواهند با پیش بینی امکان ورشکستگی یک شرکت از ریسک سوخت شدن اصل وفرع سرمایه خود جلوگیری نمایند. از این رو، آنها در پی یافتن روش هایی هستند که بتوانند بوسیله آن ورشکستگی مالی شرکت ها را تخمین بزنند، زیرا در صورت ورشکستگی، قیمت سهام شرکت ها به شدت کاهش می یابد . پیش بینی ورشکستگی با استفاده از رو شهای مختلفی صورت می پذیرد، که از میان رو شهای مزبور، روش تجزیه و تحلیل نسبتها و روش تجزیه وتحلیل ریسک بازار از اعتبار بیشتری برخوردار است. در روش تجزیه وتحلیل ریسک بازار، احتمال وقوع ورشکستگی شرکت از طریق تغییراتی که در ریسک بازار (مثل واریانس نرخ بازده یک سهم و ریسک سیستماتیک) رخ می دهد، تخمین زده می شود. در روش تجزیه و تحلیل نسبت ها، احتمال وقوع ورشکستگی بوسیله یک گروه از نسب تهای مالی که توسط صاحب نظران با هم ترکیب شده اند تخمین زده می شود.
تقارن اطلاعاتی از طریق گسترش دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام نشان داده می شود. دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام نشان دهنده میزان شکاف موجود میان «قیمت پیشنهادی خرید سهام » و «قیمت پیشنهادی فروش سهام » می باشد. قیمت پیشنهادی خرید سهام، به قیمتی گفته می شود که سرمایه گذار یا بازارگردان برای خرید سهام خاصی پیشنهاد می کند. قیمت پیشنهادی فروش سهام نیز به قیمتی گفته می شود که یک فروشنده سهام یا بازارگردان برای فروش آن سهام پیشنهاد می کند. معامله بر اساس اطلاعات نهانی به دلیل افزایش هزینه های معامله سبب افزایش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می شود. این اختلاف قیمت بیانگر قیمت مستقیم و بی واسطه بوده و شاخصی از هزینه  داد و ستد و عدم نقدینگی بازار می باشد. قضیه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ریشه در جریان عرضه و تقاضای غیرعادی دارد که این خود از وجود اطلاعات محرمانه ناشی می شود. هنگام وجود اخبار محرمانه بد، عرضه سهام زیاد می شود و قیمت های پیشنهادی فروش نیز کاهش می یابد. بر عکس، هنگام وجود اخبار محرمانه خوب، تقاضا زیاد می شود و قیمت پیشنهادی خرید نیز افزایش می یابد (قائمی و وطن پرست، 1384).
اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش
قیمت پیشنهادی خرید بالاترین قیمتی است که توسط معامله گر برای خرید اوراق بهادار پیشنهاد می شود و قیمت مورد در خواست فروش پایین ترین قیمتی است که معامله گران حاضرند اوراق بهادار خود را به آن قیمت به فروش برسانند(تهرانی و نور بخش، 1386،58).
به اختلاف بین قیمت پیشنهادی فروش سهام و قیمت پیشنهادی خرید سهام اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام می گویند . که به دو صورت محاسبه می گردد .
1- اختلاف قیمت پشنهادی خرید و فروش مطلق سهام :
اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش مطلق سهام با استفاده از اربطه 2-1 که در پژوهش دمستز در سال 1968 به کار گرفته شده است ، بدست می آید .
) (1-2
2- اختلاف قیمت پشنهادی خرید و فروش نسبی سهام:
اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام با استفاده از رابطه 2-2 که در پژوهش آمیهود و مندلسون در سال 1968 به کار گرفته شده است ، بدست می آید.
(2-2)
RS: اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی شرکت i در دوره t
APit: بهترین قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت i در دوره t
BPit: بهترین قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکت i در دوره t