پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

تکه ای از متن پایان نامه :

مفاهیم اصطلاحی حج

1.حج از مهمترین احکام عبادی ویکی از ارکان اسلام می باشد،که در ماه ذیحجه ی هرسال با مراسمی مخصوص و باشکوه در مکه برگذار می گردد.(میر ابوالقاسمی،1389،ص1)

2.مراد از حج در متون و منابع اسلامی،مانند منابع فقهی،عازم شدن به سمت بیت الله الحرام به مقصود به جا آوردن اعمال و عباداتی ویژه در زمانی خاص می باشد.به تعبیربرخی فقها،اصطلاح فقهی حج بر مجموعه اعمالی دلالت دارد که در مکانهایی خاص در مکه انجام می شوند.(همان)

  1. مانند معانی شایع حج در منابع فقهی،به ویژه هنگامی که در برابر اصطلاح”عمره”به کار می رود،آن بخش از احکام و مناسک حج می باشد که در چهارچوب مناسک عمره قرار نمیگیرد ودر حدیثی،مراد از تعبیر قرآنی “حج اکبر”(توبه،3)حج سال نهم هجری که مسلمانان و مشرکان با یکدیگر حج گزاردند ذکر گردیده می باشد.به علاوه گاه مراد از حج اکبر،حج پیامبراکرم(ص)یا حجی که در آن،روز عرفه باجمعه مصادف گردد،دانسته اند.همچنین تعبیر مذکور بر حج تمتع یا بخشی از مناسک آن و در برابر،حج اصغر بر عمره تمتع اطلاق شده می باشد.مقصود از روز حج اکبر(یوم الحج الاکبر)در احادیث،روز عید قربان و نیز روز عرفه(روز نهم ذیحجه)دانسته شده می باشد.(همان)
  2. حج:زیارت بیت الله در مکه که بر هر مسلمان بالغ و عاقل و تندرست اعم از مرد و زن به شرط داشتن استطاعت،در تمام مدت عمر،یک مرتبه واجب می باشد.حج بر سه قسم می باشد:حج افراد،حج قران و حج تمتع.حج افراد و قران برای مردم مکه و کسانی می باشد که در فاصله ی 16فرسخی مکه یا کمتر از آن،اقامت دارند و بایستی در خانه ی خود یا در میقات پیش از مکه احرام بگیرند.حج تمتع برای کسانی می باشد که در بیش از16فرسخی مکه اقامت دارند و بایستی از میقات احرام بگیرند و به مکه بروند و همینکه خانه های مکه را ببینند تلبیه بگویند و هفت مرتبه طواف کعبه کنند.(عمید،1375،ص926)
  3. در فقه اسلامی:مجموعه ای از اعمال که در مکه و اطراف آن به جای می آورند.حج عبادتی می باشد که اقدام شودومحدودیتی ندارد، به هرچیزی که ازآن ،افزونی غیر محسوس مشاهده گردد، مبارک گفته اند.»

– علامه طباطبایی (ره) درتوضیح مبارک می گوید: «کعبه مبارکه، مفاعله از برکت می باشد که عبارت باشد ازخیر کثیر. پس کعبه رامبارک می گویند، زیرا خیر فراوان وزیادی برآن افاضه ودرآن قرار داده شده می باشد واگرچه مبارک بودن خانه کعبه، شامل برکات دنیوی واخروی هردو می گردد، لیکن با درنظر گرفتن تقابلی که با جمله «هدیً للعالمین» پیدا کرده، روشن می گردد که مراد ازآن تنها برکات دنیوی می باشد، که عمده وفور ارزاق وتوجه مردم به عمران وآبادی آن به واسطه حج می باشد. پس مبارک شدن کعبه، همانا جامه اقدام پوشانیدن به

مطالعه مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات