پایانامه کارشناسی ارشد با عنوان : بررسی رابطه سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه ارتباط سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان

تکه ای از متن پایان نامه :

مفهوم حل مسئله در دیدگاه بشر گرایانه:

اگر چه در دیدگاه فروید و راجرز[1] مشخصا” درمورد مهارت حل مسئله سخنی به میان نیامده می باشد ، اما با کمی موشکافی و مطالعه میتوان  به نقطه نظرات اودر  این مورد  پی برد.

اولا” : راجرز معتقد می باشد که چنانچه مشاور بتواند محیطی امن و صمیمی بر اسا س سه شرط لازم ( اصالت – توجه مثبت غیر شرطی و درک همدلانه ) برای مراجع در جلسات روان درمانی فراهم آورد، مراجع به خودی خود به حل مسائل و مشکلاتش در سایه تکریم و توجه مثبت نائل می آید و مسیر رشد و کمال را طی خواهد نمود .(شفیع آبادی 1365)

ثانیا”: بایستی گفت که بر جنبه خلاقانه دیدگاه مراجع محوری تاکید شده می باشد.

هدف مشاوران این دیدگاه آزاد کردن و ممکن ساختن خلاقیت مراجعان می باشد.

مراجعان در این دیدگاه راه حلهای جدیدی برای مسائل خود می یا بند . راه حلهایی که پیش از آن نه درمانگر به آنها فکر کرده می باشد ونه خود مراجع . مشاوران مراجع محور معتقدند کسانی که در زندگی خویش مشکلاتی دارند، در شرایط درمانی مناسب می توانند به ترکیبها و تلفیق خلاقانه ، جدید و منسجم تری دست یابند و از آنها برای یافتن راههای جدید حل مسائلشان مدد بگیرند.(شکینگ/آرین 1374)

حل مسئله در دیدگاه یادگیری اجتماعی [2]:

فرایند شناختی معیوب می تواند از ادراکات نادرست ، تعمیم بیش از حد یا اطلاعات ناکافی یا غلط ناشی شوند. احتمالا”  اکثر فوبیها از تعمیم بیش از حد تجارب مستقیم  یا غیر مستقیم دردناک سرچشمه می گیرند.

  • از تفکر انتزاعی تاکید میکند . استنبرگ همچنین اظهار میدارد که هوش تا حد زیادی وابسته به فرهنگ می باشد.
  • تجربه های قبلی : در نظریه استنبرگ تجربه های قبلی فرد در برخورد موثر با یک موقعیت یا تکلیف جدید تأثیر مهمی ایفا میکنند.

[1] -Rogers

[2] -social learning approach

مطالعه ارتباط سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش تربیتی: مطالعه ارتباط سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان