پایانامه در مورد : بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

تکه ای از متن پایان نامه :

برای شناخت مفهوم مسئولیت کیفری کاهش یافته آغاز بایستی به توصیف آن پرداخته گردد.می توان گفت: کاهش مسئولیت در جایی تحقق یافته که جرم محقق شده و  در قانون برای جرم ارتکابی مجازات تعیین شده در عین حال به دلیل وجود شرایطی ، مجازات اصلی ، قابل اعمال نبوده و مجازات سبک تری نسبت به مجازات اصلی به جای آن برفرد تحمیل می گردد بدون اینکه به طور کلی و مطلق مجازات منتفی گردد .

در عوامل کاهش مسئولیت کیفری ارکان جرم باقی می باشد وجرم به طور کامل تحقق یافته و شرایط اعمال مسئولیت کیفری نیز موجود می باشد ،اما به صورت استثنائی توسط قانون ، بنا به عللی ، مجازات مجرم کاهش می یابد و مجازات سبکتری برفرد تحمیل می گردد در نتیجه در اظهار توصیف عوامل کاهش مسئولیت می توان  گفت « اوضاع و احوالی می باشد که به رغم تحقق ارکان جرم و وجود شرایط مسئولیت کیفری ، در عین حال به دلیل وجود این اوضاع و احوال ، قانون مسئولیت کیفری مجرم را کاهش می دهد به این شکل که مجازات سبک تری برای مـجرم وضع می نماید » این موارد جنبه استثنایی داشته و به صورت موردی در قانون مشخص شده می باشد و دررابطه با جرم مشخصی می باشد.

مصادیق و شرایط مسئولیت کیفری کاهش یافته در قانون مشخص شده و قاضی بایستی تحت همان شرایط مقرر و پیش بینی شده درقانون حکم دهد . در مسئولیت کیفری کاهش یافته قاضی در مقام اعمال حکم «بایستی » مجازات مجرم را مطابق با قانون و به میزان مشخص شده اعمال نماید و واژه « می  تواند » در آن جایی ندارد . ازاین رو تفاوت مسئولیت کیفری کاهش یافته با عوامل مخففه در این می باشد که در عوامل مخففه مطابق با ماده 22 ق.م.ا در صورت وجود شرایط وجهات مخففه دادگاه « می تواند » مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد یا تبدیل به مجازات از نوع دیگر که مناسب تر به حال مجرم باشد بنماید، اما در مسئولیت کیفری کاهش یافته در صورت وجود عوامل کاهش مسئولیت ، این قاضی نیست که مجازات مجرم را کاهش می دهد ، بلکه کاهش مسئولیت مجرم براساس قانون می باشد  .

در نتیجه در اظهار مفهوم مسئولیت کیفری کاهش یافته بایستی گفت«جایگزینی قانونی مجازات سبک تر ونقصان یافته نسبت به مجازات اصلی با وجود تحقق تام ارکان جرم ،علارقم وجود سوءنیت وشرایط مسئولیت کیفری » یکی از مواردی که باعث کاهش مسئولیت کیفری مرتکب در قتل عمد می گردد ، قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن می باشد . مطابق با ماده 630 ق.م.ا قتل زن ومرد اجنبی در فراش واحد چنانچه مطابق با شرایط مقرر در قانون باشد ، از علل موجهه قتل به شمار می رود و مرتکب در واقع جرمی را مرتکب نشده وعمل مباحی را انجام داده می باشد.


مطالعه مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه