پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه ارتباط سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان

تکه ای از متن پایان نامه :

هدفهای پژوهش:

هدف کلی از این پژوهش عبارتست از :

مطالعه ارتباط سبکهای حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبکهای حل مسئله و هوش هیجانی اولیائشان.

اهداف جزئی در این پژوهش عبارتست از:

  • مطالعه ارتباط سبکهای حل مسئله شاگردان با سبکهای حل مسئله اولیائشان.
  • مطالعه ارتباط هوش هیجانی شاگردان با هوش هیجانی اولیائشان
  • مطالعه تفاوت میان سبکهای حل مسئله دختران و پسران.
  • مطالعه تفاوت میان هوش هیجانی دختران و پسران

 

 

 

 

 

عبارتست از افرادی که اغلب به صورت زوج یعنی زن و مردی می باشند که مسئولیت نگهداری و پرورش و تربیت کودک ویا کودکانی را بر عهده دارند.

شاگردان:

دانش آموزانی که در حال تحصیل در سال 90-91 می باشند.

تعاریف عملی :

حل مسئله:

مطالعه ارتباط سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش تربیتی: مطالعه ارتباط سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان