پایانامه در رابطه با : بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه میزان رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر

تکه ای از متن پایان نامه :

 

بذر علف های هرز و قارچ­ها هستند و دارای پتاس زیادی هستند.
کاربرد کود های جلبکی در مراتع سبب افزایش تندش بذر گونه های زیرا شبدر سفید و نیز دفع نماتدهای ریشه علف های مرتعی می گردد. در مورد محصولات باغی زیرا سیب، خیار و گلهای زینتی نیز سبب کاهش میزان کرم خوردگی می گردد.

افزایش مقاومت سرمایی و عمر پوسته میوه جاتی مانند گوجه فرنگی، کرفس، مرکبات و هلو نیز از دیگر ویژگی های و ارزش های کاربردی کودهای جلبکی می باشد. هلو های اسپری شده با کودهای جلبکی عمر پوسته میوه آنها چهار برابر افزایش نشان می دهد و اثرات مشابهی نیز بر سیب، زردالو و پرتقال دارد. در مجموع افزایش کود های جلبکی به خاکهای ماسه ای و گچی به میزان زیاد، کیفیت و حاصلخیزی خاک را افزایش می دهند.

افزودن مستقیم برخی از جلبکها به زمین کشاورزی به عنوان کود، نه تنها باعث افزایش محصول می گردد، بلکه گیاه را از هجوم حشرات و بیماریها نیز حفظ می کند.

در برخی از کشورهای پیشرفته، عصارۀ تغلیظ شده جلبکهای دریایی مختلف به عنوان کود مایع در فروشگاهها به فروش می رسد.

 

1-4-4.مصارف صنعتی:

مصارف صنعتی آلگ ها نیز از سالها قبل از قرن نوزدهم رواج داشته می باشد. خاکستر آلگ های دریایی جهت ایجاد عصاره های حاوی نمک های سدیم و پتاسیم و ید مورد بهره گیری قرار می گرفته ،که جهت صنایع شیشه سازی ، صابون سازی و غیره کاربرد داشته می باشد.

 

1-4-5. جهت تصفیه فاضلاب ها :

فاضلاب هایی که عمدتا از ضایعات صنعتی و شهر نشینی ایجاد شده باشند دارای بسیاری از ترکیبات آلی و معدنی هستند که در آنها حل شده و به حالت معلق در آمده می باشد. تصفیه چنین فاضلاب هایی غالبا  یک امر اکسیژناسیون تلقی می گردد. لذا پدیده اکسیژنه کردن به وسیله آلگ هابسیار متداول می باشد.بعضی از آلگ ها نظیر Chorella,Euglena,Scenedesmus,Chlamydomonasو… در این پدیده بسیار موثر واقع  می شوند.اکسیژنه کردن فاضلاب ها به خصوص در توده  های کوچک نظیر استخر ها لازم است تا بوی بد از آنها بر طرف گردد. به این ترتیب آلگ ها تأثیر مهمی را در تصفیه فاضلاب ها به عهده دارند که گاها به صورت طبیعی این پدیده انجام می گردد.

 

1-4-6.در پژوهش های زیستی:

شوری کمتر از دو عامل قبلی در پرورش آلگ ها موثر  می باشد،اما به طور کل بستگی به گونه مورد نظر دارد.

 

1-5-5.نیتروژن وفسفر:

مطالعه میزان رشد فیتوپلانکتون

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه