پایانامه در رابطه با : بررسی مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

 

 

 

ملجأ ومرجع مردم

«وإذا جَعَلنا البَیت مَثابه للنّاسِ وأمناً… »(سوره بقره،آیه125)

ازجمله مشخصات بیت این می باشد که (مثابه للنّاس) می باشد.

– (مثابه )به معنی مرجع وبازگشتگاه هست، محلی که هرساله مردم به آن رجوع می کنند.(حسینی کشکوئیه،1372،ص47)

– طبرسی وجوه مختلفی درتفسیر« مثابه للنّاس » اظهار می کند.مانند اینکه: مردم هرسال به کعبه بازمی گردند –یعنی اینکه این امر تنها یکبار در زمان برمردم نیست این قول از حسن می باشد- ودر خبر وارد شده که هرکس ازمکه برمی گردد وقصد حج درسال بعد راداشته باشد عمرش افزوده می گردد وهرکس ازمکه خارج گردد وقصد بازگشت به سوی آن رانداشته باشد اجلش نزدیک می گردد وگفته شده معنایش این می باشد که حج انجام می دهند ودوباره به آن بازگشت می کنند ونیز گفته شده : مثابه ،پناهگاه وملجأ ونیز محل اجتماع می باشد. معلنی مختلف تأویلش این می باشد که پی درپی به مکه مراجعه وبازگشت می کنند.(مجمع البیان،ج1،ص204)

عناوین نیزقصدی می باشد وهمچون خودحج وعمره امتثال آن ها بدون قصدعنوان مخصوص به هرکدام حاصل نمی گردد؛ البته همان قصداجمالی اول که سایه افکن برامورمذبورباشد کافی می باشد.(جوادی آملی،1383،ص176)

پاداش قصد قربت در حج

قالَ الصادقُ (ع): «لَمّا حَجَّ موسی نَزَلَ علیهِ جِبرئیلُ فقالَ لَهُ موسی یاجبرئیل … ما لِمَن حج هذا البیتَ بنیَّه صادقهِ ونَفَقَهُ طیبه؟ قال: “فَرَحَجَّ إلَی اللهِ عزوجل ، فَأوحَی الله تعالی إلیه”قُل لَهُ: أجعَلَه فِی الرَفیقِ الأعلی مع النَّبیینَ والصِّدیقینَ والشُّهداءِ والصّالحینَ وحَسُنَ اُولئِک رفیقاً؛امام صادق فرمودند: هنگامی که موسی حج انجام داد،جبرئیل بروی نازل گردید، سپس موسی به اوگفت :ای جبرئیل برای کسی که حج این خانه رابانیتی صادق وهزینه ای پاک به جای آورد، چه پاداشی مقررشده می باشد؟ جبرئیل بدون پاسخ به سوی خداوند عزوجل بازگشت وپاسخ آن راجویاشد. خداوندبه او وحی کردوفرمود: به اوبگو وی رادرملکوت اعلی همراه وهمنشین

مطالعه مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات