پایانامه در رابطه با : بررسی فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

تکه ای از متن پایان نامه :

مدتی شرط خیار کند ، به صورتی که بتواند ثمن را در این مدت بازگردانده و مبیع را پس بگیرد». شیخ انصاری در این کتاب بر بیع خیاری ادعای اجماع دارند(شیخ انصاری، مکاسب،5/127).

در کتاب مکاسب،شیخ انصاری شروط صحت شرط را مورد بحث و مطالعه قرارده اند و نه شرط را تشریح کرده اند که مانند آنها: مقدور بودن شرط، محال نبودن شرط، و مخالف نبودن با مقتضای عقدو… می باشد.بحث ضمان تلف مبیع را در بخشی از کتاب مورد مطالعه قرار داده اند و در این باره بر این نظرند که اگر مبیع نزد مشتری تلف گردد چه قبل از رد ثمن باشد و چه بعد از رد ثمن از مال مشتری تلف شده می باشد و دلیل آن را قاعده«تلف مال کل احد علیه»دانسته اند.)همانص15-58).

می دادند بیشتر لوجه الله قرض می دادند پس این عقد در آن زمان وجود خارجی آنچنانی نداشت اما با گذشت زمان و بتدریج و با غلبه کردن حب دنیا بر نفس مردم و این که بدون طمع دستیابی به نفعی مال خود را قرض نمی دادند،این زمان بود که عقد بیع خیاری شیوع بیشتری پیدا نمود و مردم این عقد را برای تحصیل سود از راههای مباح تأسیس کردند». (منصور بن یونس ،کشاف القناع، 3/171).

شیخ حر عاملی در کتاب وسایل الشیعه بحث بیع خیاری را مطرح نموده و آن را مورد مطالعه قرار داده اند شیخ در بخشی از این کتاب روایات مربوط به بیع خیاری را آورده و صحت و عدم صحت آن را اظهار کرده اند. (شیخ حر عاملی،وسایل الشیعه،18/18).

ابن نجیم مصری نیز در کتاب بحرالرائق خود از بیع خیاری سخن به میان آورده و مورد مطالعه قرار داده اند وی در این کتاب در ارتباط با بیع خیاری تعاریفی ارائه کردند که برای نمونه به اظهار بعضی از آنها می پردازیم: «بایع به مشتری بگوید: این کالا را به تو فروختم در مقابل دینی که برای تو بر عهده من می باشد به این شرط که هر گاه دین خود را ادا کردم این کالا به خودم برگردد. و در جای دیگرگفته اند که: بایع به مشتری بگوید این کالا را به فلان قیمت به تو فروختم به این شرط که هرگاه ثمن را پس دادم کالا را به من برگردانی».( ابن نجیم مصری، بحرالرائق، 6/11).

 

در مجله مجمع الفقه الاسلامی راجع به بیع خیاری مطالبی آورده اند. در این مجله اقوال مختلفی که درمورد بیع خیاری از فقهای اهل سنت وارد شده مورد بحث و مطالعه قرار گرفته و یکی از آنها برگزیده شده که به توضیح زیر می باشد: بیع الوفاء، نسبت به بعضی از احکام بیع فاسد می باشد تا جایی که هریک از آنها می توانند بیع را فسخ کنند و نسبت به بعضی از احکام بیع صحیح می باشد مانند حلیت ثمرات و منافع مبیع، و نسبت به بعضی از احکام رهن می باشد تا جایی که مشتری نمی تواند آن را به دیگری بفروشد یا به رهن گذارد و نمی تواند درخت را قطع کند و یا ساختمان را خراب کند. این عقد مرکب از سه عقد می باشد

مطالعه فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن