پایانامه در رابطه با : بررسی رابطه سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه ارتباط سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان

تکه ای از متن پایان نامه :

حل مسئله شامل نمراتی می باشد که فرد در مقیاس تست هپنر و کراسکوف [1]کسب می کند.

هوش هیجانی :

هوش هیجانی شامل نمراتی می باشد که فرد درمقیاس تست تراویس.برادبری[2] وجین . گریوز[3] کسب می کند.

اولیاء:

پدر ومادرانی که سرپرستی شاگردان پایه اول راهنمایی را دارند و پرسشنامه های حل مسله و هوش هیجانی را در این پژوهش جواب داده اند.

شاگردان:

مقصود دانش آموزان دختر و پسری هستند که در دوره اول راهنمایی در سال تحصیلی 90-91 مشغول تحصیل میباشند و پرسشنامه های حل مسئله و هوش هیجانی را در این پژوهش جواب داده اند.

[1] -Heppner& Krauskopf

[2] -Bradberry

[3] -Greaves

مطالعه ارتباط سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش تربیتی: مطالعه ارتباط سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان