پایانامه : بررسی مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

تکه ای از متن پایان نامه :

ونیز می فرمایند: «خدای سبحان کعبه را مظهرتواضع بندگان دربرابر عظمت خویش ونشانه اعتراف آنان به بزرگی وقدرت خود قرار داد.»(همان)

فلسفه ی تربیتی و واقعی حج همان عزم طاعت تمام وپرستش حق ومخالفت با هرعصیان ودیده از هرمعصیت پوشیدن وبراطاعت وعبادت حق مشرف شدن می باشد. حال اگرانسان بتواند چنین حج جوهری را انجام دهد، دراین صورت می باشد که می گردد گفت حج حقیقی وبا محتوا وهدف دار انجام داده واثر واقعی آن دروجودش به عینیت درآمده می باشد.(رستگار جویباری،1377،ص24)

پس این پژوهش درپی رسیدن به هدف اصلی خود می باشد که عبارت می باشد از:«مطالعه مبانی وآثار تربیتی حج ازمنظر قرآن وروایات.»

1-3- اهمیت پژوهش

1.بسیاری ازپژوهش های انجام شده درزمینه حج به مطالعه آن ازنیمه راه یعنی به مطالعه آثار وابعاد تربیتی حج پرداخته اند درحالی که نقطه شروع را که همان مبانی حج می باشد نادیده گرفته اند. تمام توجه حج به بشر می باشد. بشر با همه ویژگی ها وابعادوجودیش وغرض این می باشد بشر درابتدا خود براین ویژگی ها آگاهی یابد .پژوهش انجام شده درصدد این می باشد که درابتدا به خود بشر بپردازد وبرای رسیدن به این مقصود به مبانی تربیتی حج که عامل رسیدن ما به هدف فوق می باشد می پردازیم.

2 . شاید یکی ازمهم ترین علت های این که حج با آن همه عظمتی که دارد در روح وجان شماری ازانسان ها هیچ گونه اثرات وتحولات اخلاقی برجای نمی گزارد، عدم در نظر داشتن روح وباطن این اقدام باشد. زیرا که اگرازمعنا وهدف واقعی این اقدام عبادی وتربیتی آگاهی لازم به اقدام بیاید،اثرات تربیتی آن دروجود بشر به وضوح نمایان خواهد گردید. اگرانسان نداند که برای چه وبا چه هدفی خداوند این فریضه را برای او واجب کرده می باشد چگونه1-5-1- سؤال اصلی

مبانی وآثارتربیتی حج ازمنظر قرآن وروایات چیست؟

1-5-2- سؤالات فرعی

1.مفهوم حج ازمنظر قرآن وروایات چیست؟

  1. مبانی بشر شناختی حج ازمنظرقرآن وروایات چیست؟

3.اسرار تشریع حج ازمنظرقرآن وروایات چیست؟

  1. آثار تربیتی مطلوب حج ازمنظر قرآن وروایات چیست؟


مطالعه مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات