پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

تکه ای از متن پایان نامه :

های مرکزی اسلامی و بانک های اسلامی در سراسر جهان اسلام را تنظیم کند؛ نام آن، مرکز خدمات مالی می باشد که در این ارتباط به توفیقات بسیاری دست یافته می باشد.

وی با اشاره به «موضوع شناسی غرر در فقه اسلامی » بیان نمود: چالش هایی در خصوص این که آیا «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ»(مائده/1)، شامل عقود جدی می گردد یا خیر؟ صورت گرفته می باشد، که فقها اعلام کرده اند که شامل همه عقود عرفی می باشد.

آیت الله تسخیری با اظهار این که درمورد مفهوم ربا هیچ اشکال مفهومی وجود ندارد، گفت: در عقود صوری و اکل مال به باطل نیز همین شرایط هست و همه بر اصل مفهوم آن اتفاق نظر دارند و معضلات، در مصادیق می باشد، اما در عقود غرری، اشکالات مفهومی به طور آشکار هست.

وی ادامه داد: این اختلافات در مورد مفهوم غرر، تاثیرات بسیاری بر روی معاملات گذاشته می باشد؛ در اصول این مسئله مطرح می باشد که آیا شبهه ای که در مخصص به وجودمی آید آیا می تواند به عام، سرایت کند؟ شیخ ابوجعفر طوسی کتاب خلاف را زمانی که در اهل سنت باب اجتهاد مسدود شده بود، به رشته تحریر در آوردند، فقهای شیعه با الهام از قرآن و سنت پیامبر(ص) و ائمه(ع)به اجتهاد ادامه دادند و بر ضد روش انحصار مذاهب فقهی اقدام کردند. شیخ طوسی در این کتاب افزون بر آرای علمای شیعه، آرای مذاهب اربعه و مذاهب دیگر همچون اوزاعی را ذکر کرده اند شیخ بخشی از این کتاب را به بیع خیاری اختصاص داده اند. ایشان بیع خیاری را به سه دسته تقسم بندی کرده اند به بیعی که در آن خیار مجلس هست، بیعی که در آن در حال عقد، شرط خیار مجلس هست و بیعی که در آن در حال عقد برای مدت معینی شرط خیار گردد. همچنین شیخ طوسی در این کتاب  ادعای اجماع بر صحت این نوع از عقد نیز داشته اند.(طوسی، ابوجعفر،خلاف،3/8 و 3/19).

اصطلاح بیع خیاری را اولین بار علامه حلی را در این مورد خاص به کار برده و تعریف کرده می باشد همچنانکه اظهار دارند که «بیع خیاری نزد ما امامیه جایز می باشد و آن عبارت می باشد از اینکه بشر زمین یا غیر زمین را بفروشد و برای خودش شرط خیار نماید، به این شکل که اگر ثمنی را که از مشتری گرفته به برگرداند حق پس گرفتن مبیع را داشته باشد و اگر مدت تعیین شده بگذرد و ثمن را برنگرداند خیارش ساقط و بیع برای مشتری واجب می گردد. علامه در این کتاب علاوه بر مطالعه بیع خیاری علت های صحت بیع خیاری را نیز کرده اند و به بعضی از ادله عامه عقد بیع همچون «تجاره عن تراض» «احل الله البیع» و… نیز تمسک جسته اند.(علامه حلی، تذکره الفقهاء،1/521).

شیخ انصاری در کتاب مکاسب خود به بحث و مطالعه بیع خیاری، ادله صحت آن و ذکر روایاتی در این مورد پرداخته اند ایشان در همین کتاب در تعریف بیع خیاری آورده اند که: «بیع خیاری آن می باشد که بشر چیزی را بفروشد و برای خودش تا

مطالعه فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن