پایانامه با عنوان : بررسی رابطه سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه ارتباط سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان

تکه ای از متن پایان نامه :

مقدمه:

که با موقعیتی روبرو  می شویم که دانش فعلی ما برای حل معضلات کافی نیست ، با مسئله ای روبرو هستیم و همانطور که می دانیم هر امری که حل آن سخت بنظر میرسد و نیز نیاز به تمرکز و فکر دارد، یک مسئله می باشد. از طرفی هوش عامل مهمی می باشد که در موفقیت و پیشرفت و همچنین حل مسائل و معضلات آدمی دخیل میباشد . از نقطه نظر روانشناسان تحلیلی هوش نیروی سازگاری در مقابله با محیط های تازه می باشد . پس بنابر این فردی که با هوش تر می باشد بی شک می تواند بوسیله نیروی سازگاری با محیط در زندگی خود موفق تر باشد و راه حلهای درستی را برای مسائل پیدا کند. از آنجا که خانواده اولین و بنیادی ترین محیط زندگی هر فردی می باشد ، میتواند پایه گذار قسمتهای مختلف شخصیت بشر نیز باشد . هوش هیجانی و سبکهای حل مسئله نیز قسمتهایی از شخصیت بشر می باشد که اصول آن در خانواده پی ریزی می گردد.

در این فصل آغاز به نظریاتی در ارتباط با حل مسئله و هوش هیجانی و سپس تحقیقات داخلی و خارجی که در این زمینه به اقدام آمده می باشد ،پرداخته خواهد گردید.

بخش اول- سبک حل مسأله

تعریف

افراد اغلب به این دلیل در مشکلی می مانند که سرسختانه تنها یک راه حل را برای مشکل خود به کار می برند, هنگامی که این راه حل اقدام نمی کند آنها با کوشش بیشتر و با همان راه حل , کارشان را ادامه می دهند.رشد تحقیقات درمورد تأثیر واسطه ای ارزیابی و سبک شناختی در سال های اخیر موجب گسترش و توسعه دانش و کاربرد این تأثیر در عرصه سلامت روان گردیده می باشد. یکی از جنبه های ارزیابی شناختی که در ادبیات تحقیق مطرح شده می باشد سبک حل مسأله می باشد.

بسیاری از مردم عقیده دارند که ، حل مسئله عالیترین نمونه تفکر می باشد. در کار حل مسئله کوشش بر آن می باشد که به هدفی برسیم اما هدف را حاضر و آماده برای این کار در اختیار نداریم.  بایستی هدف را به پاره

مطالعه ارتباط سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش تربیتی: مطالعه ارتباط سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان