پایانامه ارشد در مورد : بررسی رابطه سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه ارتباط سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان

تکه ای از متن پایان نامه :

تحلیل فرایند حل مسئله بر اساس دیدگاه پردازش اطلاعات آن می باشد که در چنین تحلیل زنجیره ای از عملیات ذهنی و تولیدات آنها( اطلاعات ) رد گیری می گردد . (نایک لند 2003. به نقل از غنایی 1383)

مراحل حل مسئله :

حل مسئله از 5 مرحله تشکیل شده می باشد:

  • تشخیص مسئله
  • تعریف ، معرفی و درک ماهیت مسئله
  • کشف راه حلهای احتمالی
  • اقدام کردن بر روی راه حل کشف شده
  • نگاه به عقب و ارزشیابی نتایج فعالیتهای انجام شده

( وولفولک 1995 به نقل از سیف 1383)

هم چنین با در نظر داشتن سن کودکان یا نوجوانان نوع معضلات ، زمان برنامه ریزی می توان مراحل حل مسئله را در 3 تا 6 مرحله انجام داد.

  • آموزش روش توقف و تفکر
  • تفکر برای یافتن راه حلهای متعدد و گوناگون
  • تفکر برای سنجش پیامد ها و نتیجه رفتارها
  • تفکر برای علیت
  • درک ارتباطات میان فردی+توانایی درک و فهم دیدگاههای دیگری( نوری آقا قاسم آبادی 1377)

 

نباید تصور گردد که مکانیزم های دفاعی بدون استثنا حاکی از ساختمان شخصیتی نابهنجار هستند .چنین واکنشهایی می توانند شکل سازنده ای از انطباق باشند.(کاتسلوو [1]کاتسلو/پورافکار 1373)

[1] -Costello

مطالعه ارتباط سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش تربیتی: مطالعه ارتباط سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان