پایان نامه کارشناسی ارشد درباره دفاع در برابر حملات سیاه­چاله در شبکه های موردی سیار با استفاده از سیستم ایمنی مصنوعی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :دفاع در برابر حملات سیاه­چاله در شبکه های موردی سیار با بهره گیری از سیستم ایمنی مصنوعی

تکه ای از متن پایان نامه :

-2 فاز دوم

در این فاز به مطالعه سلامت گره‌های کاندید و شناسایی گره‌های مخرب پرداخته خواهد گردید. گره‌های استخراج شده در فاز قبلی بعنوان ورودی‌های این فاز محسوب می‌شوند . بخش‌های اجرایی این فاز به توضیح زیر می‌باشد :

1- در این مرحله سیستم تشخیص نفوذ به مطالعه عملکرد و اعتبار سنجی این گره‌ها می‌پردازد. جهت تحقق این امر  تعدادی بسته‌‌ی خالی بعنوان تله، را بر روی همه‌ی مسیرهایی که گره ‌های پرکاربرد حضور داشته‌اند ارسال خواهد گردید . تعداد بسته‌های ارسالی متناسب با میزان مشارکت گره‌های کاندید می‌باشند. مقصد همان گره‌ای می باشد که در پیام‌های کشف مسیر این مسیرها اعلام شده می باشد .

هدف اصلی  بهره گیری کردن از بسته‌های خالی(بسته تله) بجای بسته‌های داده‌ی اصلی، جلوگیری از اتلاف داده‌ها می‌باشد و همچنین حجم خیلی کم این بسته مانع از وارد شدن سربار اضافی به شبکه خواهد گردید.

2-  در ادامه عملکرد این گره‌ها و جریان ارسال بسته ها مانیتور می‌گردد. سلامت سنجی این گره در جدول 3-3 مورد مطالعه قرار می‌گیرد . جدول زیر شامل چند ستون می‌باشد. ستون اول شامل لیست گره‌های کاندید وستون دوم میزان بسته های ورودی به گره و ستون سوم میزان خروجی های گره کاندید می‌باشد. ستون چهارم نشانگر میزان مشارکت گره و ستون پنجم نسبت تعداد خروجی به میزان مشارکت و ستون ششم نسبت ورودی گره به کل مشارکت را نشان خواهد داد که همگی از طریق فرمول‌های زیر محاسبه می‌گردند؛

 

در ادامه  جدول 3-3  بصورت زیر به روز خواهد گردید:

-آغاز ستون چهارم مورد مطالعه قرار خواهد گرفت . از آنجا که گره سیاهچاله همه‌ی بسته های دریافتی را دور می‌ریزد و مانع از رسیدن آنها به گره بعدی می‌گردد، اگر ارتباط‌ی زیر مستقر باشد،

 

یک الگوریتم جدید مبتنی بر بسته تله جهت کشف حمله سیاهچاله در شبکه‌های موردی 93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه