پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

تکه ای از متن پایان نامه :

محققان-‌ به‌خصوص آنهایی که از زمینه‌ی تجربیِ قوی‌تری برخوردار بوده‌اند-‌  از نوعی«رئالیسم دقیق» طرفداری توانِ آن در پیش‌بینیِ ظهور و افولِ یک پدیده‌یِ اجتماعی؛ قابلیتِ مفصل‌بندیِ آن؛ بسترِ دیالوژیک و گفتگوییِ آن؛ مجال‌دادنِ آن برایِ حصول به یک علمِ دسته‌جمعی و … منظومه‌یِ این گزاره‌ها دارایِ اهمیتی اساسی برایِ من و این پایان‌نامه‌اند، این می باشد که بهتر می‌بینم دراین‌مقال به توضیحاتی حداقلی، اما مکفی، دراینباره بسنده کرده تا تمرکزِ خویش بر توانش هایِ درونی و حیاتیِ روش‌شناسیِ خود را برایِ بعضی مقاصدِ معلوم حفظ کنم.

 

1-   اتواتنوگرافی از مسیرِ اتنومتدولوژی

اتنوهایِ مهمِ علوم انسانی: اتنومتدولوژی و اتنوگرافی. به گمانم این تذکر نقطه‌ی مناسبی برایِ توضیحِ اتواتنوگرافی باشد. با برابرنهادنِ این دو روش و تطبیقِ آنها، به بسیاری از بنیان‌هایِ روش‌شناختی و خاصه فلسفیِ آنها ـ فهمِ دیگری ـ پی خواهیم برد. مسیرِ ما برایِ رسیدن به اتواتنوگرافی از کنش متقابل شروع، از اتنومتودولوژی گذر، به اتنوگرافی و از آنجا به این مبحث می‌رسد که چسبیدنِ یک نفس به اتنوگرافی، به‌لحاظ روش‌شناختی چه وضعیتی برایِ پژوهشگر ایجاد می‌کند؟ چه فرقی میانِ مردم‌نگاشتنِ یک بومی و یک بیگانه از یک مردمِ خاص هست؟ از یاد نبریم که این روش‌ها همگی به نوعی، کاربست‌هایِ گوناگونِ مردم‌شناسی در امرِ پژوهش‌اند. آغاز مشترکاتِ آنها را برشمرده و سپس کارِ خود را پی می‌گیریم. گاهی نیز مقایسه‌ای می‌کنیم و در این میان بسیاری از پیشفرض‌هایِ محوریِ مردمنگاری نیز مشخص می‌شوند. می‌توان چنین فهرستی از این مشترکات ارائه داد:

  • در همه‌ی آنها پایِ یک دیگری و روابطِ او با بشر‌ها و اشیاء در میان می باشد. و سوژه‌یِ پایان‌نامه‌یِ ما روابطِ قومی می باشد.

یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه