دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

تکه ای از متن پایان نامه :

محققان-‌ به‌خصوص آنهایی که از زمینه‌ی تجربیِ قوی‌تری برخوردار بوده‌اند-‌  از نوعی«رئالیسم دقیق» طرفداری توانِ آن در پیش‌بینیِ ظهور و افولِ یک پدیده‌یِ اجتماعی؛ قابلیتِ مفصل‌بندیِ آن؛ بسترِ دیالوژیک و گفتگوییِ آن؛ مجال‌دادنِ آن برایِ حصول به یک علمِ دسته‌جمعی و … منظومه‌یِ این گزاره‌ها دارایِ اهمیتی اساسی برایِ من و این پایان‌نامه‌اند، این می باشد که بهتر می‌بینم دراین‌مقال به توضیحاتی حداقلی، اما مکفی، دراینباره بسنده کرده تا تمرکزِ خویش بر توانش هایِ درونی و حیاتیِ روش‌شناسیِ خود را برایِ بعضی مقاصدِ معلوم حفظ کنم.

 

1-   اتواتنوگرافی از مسیرِ اتنومتدولوژی

اتنوهایِ مهمِ علوم انسانی: اتنومتدولوژی و اتنوگرافی. به گمانم این تذکر نقطه‌ی مناسبی برایِ توضیحِ اتواتنوگرافی باشد. با برابرنهادنِ این دو روش و تطبیقِ آنها، به بسیاری از بنیان‌هایِ روش‌شناختی و خاصه فلسفیِ آنها ـ فهمِ دیگری ـ پی خواهیم برد. مسیرِ ما برایِ رسیدن به اتواتنوگرافی از کنش متقابل شروع، از اتنومتودولوژی گذر، به اتنوگرافی و از آنجا به این مبحث می‌رسد که چسبیدنِ یک نفس به اتنوگرافی، به‌لحاظ روش‌شناختی چه وضعیتی برایِ پژوهشگر ایجاد می‌کند؟ چه فرقی میانِ مردم‌نگاشتنِ یک بومی و یک بیگانه از یک مردمِ خاص هست؟ از یاد نبریم که این روش‌ها همگی به نوعی، کاربست‌هایِ گوناگونِ مردم‌شناسی در امرِ پژوهش‌اند. آغاز مشترکاتِ آنها را برشمرده و سپس کارِ خود را پی می‌گیریم. گاهی نیز مقایسه‌ای می‌کنیم و در این میان بسیاری از پیشفرض‌هایِ محوریِ مردمنگاری نیز مشخص می‌شوند. می‌توان چنین فهرستی از این مشترکات ارائه داد:

  • در همه‌ی آنها پایِ یک دیگری و روابطِ او با بشر‌ها و اشیاء در میان می باشد. و سوژه‌یِ پایان‌نامه‌یِ ما روابطِ قومی می باشد.
مطلب مشابه :  پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه