پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

تکه ای از متن پایان نامه :

صندوق بازنشستگی شرکت مخابرات ایران یکی دیگر از صنوق های بیمه ایست که جمعیت کوچکی از جمعیت کشور را تحت پوشش قرار داده می باشد که در آن میزان کسور بازنشستگی معادل 21.75 درصد از حقوق و مزایای مشمولین آن می باشد که در آن سهم بیمه شده 8.5 درصد و سهم کارفرما 12.75 درصد می باشد که از نظر کسورات در مقایسه با صندوق های دیگر از مقبولیت نسبی برخوردار می باشد اما با عنایت به ماده 101 قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار می دارد:

الف-  کلیه کارمندان پیمانی دستگاههای اجرایی از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، بیکاری ودرمان با رعایت این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی، می‌باشند

ب-  کارمندان رسمی که برای مشاغل حاکمیتی در دستگاههای اجرایی استخدام می شوند از لحاظ برخوداری از مزایای تأمین اجتماعی حسب تقاضای خود مشمول قانون تأمین اجتماعی یا قوانین بازنشستگی مورد اقدام دستگاه اجرایی ذیربط قرار می‌گیرند

می توان گفت که یک آزادی عملی برای کارمندان شرکت مخابرات ایران جهت بهره گیری از خدمات سازمان تامین اجتماعی فراهم می باشد و در اقدام بسیاری از کارکنان این شرکت از خدمات سازمان تامین اجتماعی بهره گیری می کنند.

از نکات بارز قوانین این صندوق در مقایسه با دیگر صندوق های بیمه ای داشتن کمترین میزان سهم کارفرما ( سهم دستگاه اجرایی ) در پرداخت حق بیمه میباشد که عبارتست از 12.75 درصد از حقوق و مزایا مشمول کسر حق بیمه.

درصد از حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه بعنوان سهم بیمه شده از کارکنان و پرداخت 17 درصد توسط بیمه مرکزی ایران بعنوان سهم کارفرما نسبت به ارائه خدمات به افراد تحت پوشش خود اقدام می نماید.

4-3-12: صندوق بازنشستگی کارکنان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران

هدف تاسیس صندوق بازنشستگی تامین آتیه ، رفاه و آسایش کارکنان سازمان صدا و سیما و خانواده های آناندر زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی از محل اداره صحیح اقتصادی کسورات بازنشستگی استاین صندوق جایگاه منحصر به فرد تامین حقوق بازنشستگان و نیز امانت دار منافع کارکنان محترم سازمان صدا و سیما بوده و کوشش می کند تا همسو با افق رسانه ملی و با هدف صیانت و ایجاد ارزش افزوده در منابع مالی و سرمایه ای خود ، حداکثر منافع حال و آتی کارکنان سازمان صدا و سیما را تامین سازد . مأموریت

یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه