پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع دفاع در برابر حملات سیاه­چاله در شبکه های موردی سیار با استفاده از سیستم ایمنی مصنوعی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :دفاع در برابر حملات سیاه­چاله در شبکه های موردی سیار با بهره گیری از سیستم ایمنی مصنوعی

تکه ای از متن پایان نامه :

استراق سمع می‌کند اما در حملات فعال حمله کننده این داد‌ه‌ها را به نفع خود تغییر می‌دهد. دیدگاه بعدی دسته بندی از جهت لایه های شبکه‌ای مورد حمله می‌باشد. یعنی حمله می‌تواند بر روی لایه‌های فیزیکی MAC ، شبکه و یا کاربرد صورت پذیرد. مشکلات امنیتی در مسیریابی در شبکه‌های موردی به سه دسته عمده تقسیم می گردد تغییر، جعل هویت و البته گونه‌های دیگری از حملات که منجر به حملات ممانعت از سرویس می‌شوند مانند شرکت نکردن در عملیات مسیریابی یا قطع ارتباط وجود دارند که در تمامی معادل اجرای دستور Traceroute در سیستم های یونیکس  می باشد. گره مهاجم با به دست آوردن موقیعت یک گره، می‌تواند نقشه ها و حملات بعدی خود نسبت به آن گره را طرح ریزی نماید .

خودخواهی گره : خودخواهی را می‌توان در زمره حملات غیرفعال طبقه‌بندی نمود. یک گره خودخواه که می‌خواهد از انرژی محدود باتری خود برای زمان طولانی تری بهره گیری کند با شرکت نکردن در فرآیند کشف مسیر یا ارسال نکردن بسته‌های دیگر گره ها، مانع از انجام صحیح مسیریابی در شبکه های ویژه سیار می‌گردد و باعث افت کارایی شبکه را سبب می‌گرد.د

ب-  حملات فعال

حمله‌ی فعال به حمله‌ای گفته می‌گردد که گره متخاصم با مصرف انرژی و توان پردازشی کوشش در کسب اطلاعات محرمانه یا آسیب رساندن به گره‌های شبکه را داشته باشد. اگرچه کشف حملات فعال غالباً راحت تر از حملات غیرفعال می باشد، اما تهدیدات اثرگذارتر و  تبعات شدیدتری را بر شبکه یا گره‌ای که مورد حمله واقع شده می باشد، خواهد داشت. حملات فعال دسته وسیع و متنوعی از حملات را شامل می‌شوند که در ادامه مهمترین آنها به صورت اختصار مطالعه خواهند گردید .

حملات مبتنی بر Modification : یک گره متخاصم می‌تواند با تغییر بخشی یا تمام اطلاعات یک بسته مسیریابی که قرار می باشد ارسال گردد، باعث گردد تا یک مسیر به اشتباه بنا نهاده گردد. همچنین ممکن می باشد از اطلاعات خود محافظت کند و گره‌های دیگر را متهم به تغییر دادن اطلاعات نشان دهد. این کار به گونه‌های مختلفی می‌تواند صورت پذیرد [39].

تغییر مسیر به وسیله تغییر شماره توالی :بعضی از الگوریتم های مسیریابی AODV برای تصحیح مسیر از پیش ساخته شده از یک شماره‌ی توالی در پیام های درخواست مسیر بهره گیری می‌کنند، شکل 2-22 را به عنون یک شبکه‌ی موردی نمونه در نظر بگیرید. فرض کنید در این شبکه گره متخاصم M یک پیام درخواست مسیر را از گره B دریافت کند .

 

یک الگوریتم جدید مبتنی بر بسته تله جهت کشف حمله سیاهچاله در شبکه‌های موردی 93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه