پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

تکه ای از متن پایان نامه :

ایرادی که در تعریف عقد بیمه به نظر می رسد این می باشد که در تعریف عقد بیمه به مسائل فن بیمه گری که همانا شخصیت حقوقی بیمه گر و اجتماع عظیم بیمه گزاران که برای امر بیمه گری لازم می باشد به دقت قوانین متعددی هم وجود داشته می باشد مانند تجمیع امور بنیاد شهید، جانبازان و آزادگان در بنیاد شهید و امور ایثارگران یا تجمیع صندوقهای سه گانه آجا، ناجا و سپاه در سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح.[1]

 

3- حقوق شهروندی

حقوق شهروندی در واقع، مجموعه حقوقی می باشد که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا میشوند. به سخن دیگر حقوق شهروندی بر مجموعه امتیازات مربوط به شهروندان گفته میشود و زمینه های مدنی شدن را در جامعه قوام می بخشد. دارنده این حقوق، یعنی شهروند به تک تک افرادی که در یک جامعه زندگی می کنند، اطلاق میشود.
حقوق شهروندی، حقوقی نیستند که باید در صدد تأسیس و یا ایجاد آنها باشیم، حقوق شهروندی، همان حقوق ثابت نزد انسانهایی شناخته میشود که عنوان شهروند را با خود دارند.
حقوق شهروندی دارای سه بخش، زیرا حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی می باشد. حقوق مدنی به عنوان حقوق عمومی نیز گفته میشود.

حقوق مربوط به آزادی شامل: آزادی عملکرد فردی، مانند آزادی انتخاب مسکن، محل سکونت، آزادی مکاتبات، آمد و شد.

آزادی اندیشه، مانند: آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی آموزش و پرورش.

آزادی گرد همایی، مانند: آزادی تجمعات موقتی، تشکیل احزاب، سندیکاها و غیره.

آزادی اقتصادی و اجتماعی، مانند: آزادی مالکیت، آزادی بازرگانی آزادی کار وغیره.

حقوق مربوط به مساوات شامل: مساوات در مقابل قانون، مساوات در مقابل داد گاهها، مساوات در پرداخت مالیات، مساوات از لحاظ اشتغال به مشاغل دولتی و غیره.

[1]– بادینی، حسن، همان ، ص15.

یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه