پایان نامه ارشد رشته علوم اجتماعی یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

تکه ای از متن پایان نامه :

دهان منتقل گردد.»( همان: 2). برهمین‌منوال می‌توان گفت که جنگِ ایران و عراق نیز تنها روایتِ تیر و ترقه و تنِ سرباز نیست. پشتِ جبهه نیز برخلافِ بازنمایی‌هایِ رایج، تنها حوزه‌یِ تدارکات نمی‌تواند باشد. در اینجا روایتِ گزینشیِ مردانه‌یِ خطِ مقدم، بدل می‌گردد به تاریخِ مشکوک و رسمیِ جنگ و بدنه‌ای از روایاتِ قدسی می‌سازد با نامِ دفاعِ مقدس. از این منظر می‌توان چنین گفت که تاریخِ جنگِ ایران و عراق نیز، چیزی نیست غیر از افراطِ روایی در بازنماییِ خاطراتِ گزینشی. گزینشی از آن جهت می باشد، که خانواده یِ ما با سه سرباز، هنوز که هنوز، تن به بازگوییِ خاطراتشان نداده می باشد.

هم در اهمیتِ قصه‌گویی و توانِ آن: والت ویتمنِ فقید کتابی دارد با نامِ یادداشت هایی در اثنایِ جنگ، نوشته در جا(2..4). ویتمن کتاب را اینچنین آغاز می‌کند: « در اثنایِ جنگ‌هایِ درگرفته میانِ ایالاتِ شمالی و در واپسین روزهایِ سالِ 1862، آغازیدم به سرکشی و عیادتِ جماعتِ بیمار و مجروحِ ارتشی، هم در جبهه‌یِ جنگ و هم در بیمارستان‌هایِ واشینگتن و اطرافِ آن؛ و این کار ادامه پیدا نمود بِجِد طیِ سالهای 63، 64 و 65. از همان بدوِ امر دفترچه‌هایی همراه داشتم برایِ ثبتِ یادداشت‌هایی سریع و فی­البداهه با مداد، بلکم زنده نگاه دارم خاطره­یِ آن نامها و آن اوضاع را؛ خاصه آن چیز که مقصودم بود و مشهودم بود. در این یادبرداشت‌ها، وقایع، اشخاص، مشاهدات و رویدادهایِ گذشته در اردوگاه را چِلانده‌ام؛ در کناره­یِ تخت‌ها ]بیشتر[ ، و بندرت، در جوارِ اجسادِ مردگان. اغلبِ صفحاتِ مجلدِ حاضر ]عینا[ عاریت‌هایی‌اند تحتاللفظ از قلمزنی‌هایِ اینچنینیِ درجا. بعضی از آنها نیز چکش‌کاریِِ روایاتی‌اند که شنیده و خود پیاده کرده­ام: در گرماگرمِ تماشا، یا انتظار ] برایِ شروعِ یک رخدادِ جنگی[، یا گرفتنِ سراغ از کسانِ حاضر در تیر و ویرِ آن معرکه­ها. یحتمل چهل‌تایی دفترچه اینچنینی برایم باقی مانده در مقامِ سوژه، اما این ابژه‌یِ محتضر برایِ او ابژه‌یِ شناخت نیست، ابژه‌یِ توصیف و بازشناسی می باشد، توصیفی که ماموریتِ آن جنباندنِ مفهومِ رفاقت در آمریکایِ درگیر در جنگِ داخلی باشد. کوششِ ویتمن در این می باشد که میانِ رویداد تا ثبتِ آن فاصله نیافتد و این همان کاری می باشد که موسیو ژه‌یِ بودلر با قلم می‌کند. هر چه فاصله میانِ تجربه و بازگوییِ آن کمتر باشد، خاطره دقیق‌تر می باشد: وسواسِ وفاداری به واقعیت و بازنماییِ درست.

یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه