مقاله درمورد سازمان بین المللی کار، آیین نامه اجرایی ماده

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

تکه ای از متن پایان نامه :

_مستخدمین رسمی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری .
2_مستخدمین رسمی مشمول آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی.
3_قضات قوه قضائیه و دادگستری مشمول مقررات استخدامی قضات .
4_مستخدمین رسمی (کادر سیاسی ) وزارت امورخارجه مشمول مقررات استخدامی وزارت امورخارجه .
5_مستخدمین ثابت شهرداریهای سراسر کشور به استثناء شهرداری تهران .
6_مستخدمین پیمانی دستگاههای اجرائی ( متقاضی بهره گیری از مقررات بازنشستگی و وظیفه صندوق پس از تصویب آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت (مصوب سال 1377)، آغاز گردیده می باشد.

علی رغم اینکه صندوق طرفداری وکلا را نمی توان یک صندوق بیمه اجتماعی به حساب آورد، مقررات این قانون در موارد متعددی به قانون تامین اجتماعی رجوع کرده می باشد و پس شناخت دقیق رژیم حقوقی حاکم بر بیمه اجتماعی وکلای دادگستری بدون مطالعه قانون تامین اجتماعی غیر ممکن خواهد بود. توضیح اینکه مطابق مقاوله نامه شماره 102 سازمان بین المللی کار، تامین اجتماعی بایستی دست کم شامل6 طرفداری باشد. در صورتی که صندوق طرفداری وکلا فقط حمایتهای بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت را ارائه می کند. هم چنین دولت در پرداخت حق بیمه و کلا در تامین منابع مالی این صندوق نقشی ندارد و به همین جهت نمی توان آن را یک صندوق بیمه اجتماعی دانست.

از طرفی قانون فوق نکات مبهم فراوانی دارد که موجب بروز معضلات عملی متعددی برای مجریان قانون و البته وکلای گرانقدر شده می باشد. عمر زیاد قانون نیز موجبی دیگر بر مناسب نبودن این قانون می باشد. نکته دیگر اینکه در تفسیر مقررات حاکم بر تامین اجتماعی بایستی به این نکته توجه داشت که اگرچه قانون تشکیل صندوق طرفداری 1355 ملهم از قانون تامین اجتماعی 1354 می باشد، اما در عین حال قانون 1354 در وهله اول قانونی می باشد برای تامین اجتماعی کارگران و کلا کسانی که برای دیگری کار می کنند نه تامین اجتماعی به مفهوم عام.

مشمولین طرفداری در صندوق طرفداری از وکلا و کارگشایان دادگستری

بر اساس ماده 1 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری 1355 :« وکلا و کارگشایان دادگستری طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت حمایت‌می‌شوند». وکیل کسی می باشد که دارای پروانه وکالت باشد. با عنایت به حذف

یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه