پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :دفاع در برابر حملات سیاه­چاله در شبکه های موردی سیار با بهره گیری از سیستم ایمنی مصنوعی

تکه ای از متن پایان نامه :

-1 سیستم های تشخیص نفوذ[1]

یک سیستم تشخیص نفوذ عبارت می باشد از یک یا چند سیستم که توانایی تشخیص تغییرات و رفتارهای خاصی در یک میزبان و یا شبکه را دارا باشند.

2-1-1 تاریخچه سیستم های تشخیص نفوذ

با افزایش سرعت، کارایی، تعداد و ارتباط کامپیوترها در دهه ۱۹۷۰ ، نیاز به سیستم های امنیتی رشد بسیاری پیدا نمود. در سال های ۱۹۷۷ و ۱۹۷۸ سازمان بین المللی استاندارد، جلسه‌ای را مابین دولت‌ها و ارگان‌های بازرسی[2] تشکیل داد که نتیجه آن جلسه، تهیه گزارشی از وضعیت امنیت، بازرسی و کنترل سیستم‌ها در آن زمان بود. در همین زمان وزارت نیروی کشور آمریکا به علت نگرانی از اوضاع امنیتی سیستم‌‌های خود، تحقیق بسیار دقیقی را در مورد بازرسی و امنیت سیستم‌های کامپیوتری شروع نمود. این کار توسط فردی به نام اندرسون[3] انجام گردید.اندرسون اولین فردی می باشد که مقاله‌ای در ارتباط با لزوم بازرسی خودکار امنیت سیستم ها ارائه داد. گزارش او که در سال ۱۹۸۰ تهیه گردید را می‌‌توان به عنوان هسته اولیه مفاهیم تشخیص نفوذ معرفی نمود. در این گزارش مکانیزم‌هایی برای بازرسی امنیت سیستم ها معرفی گردید و همچنین مشخص شده می باشد که در صورت بروز خرابی در سیستم چگونه با آن مقابله گردد.  در سال های ۱۹۸۴ تا۱۹۸۶ پیتر نامنن[4] و دورتی دنینگ[5]  تحقیقاتی در زمینه امنیت سیستم‌های کامپیوتری انجام دادند که نتیجه آن تولید یک سیستم تشخیص نفوذ به صورت بلادرنگ[6] بود که بر اساس سیستم های

[1] Intrusion Detection System

[2] EDP:Electronic Data Processing

[3] James P. Anderson

[4] Peter Neumann

[5] Dorotty Denning

[6] real-time

یک الگوریتم جدید مبتنی بر بسته تله جهت کشف حمله سیاهچاله در شبکه‌های موردی 93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه