پایان نامه ارشد درباره دفاع در برابر حملات سیاه­چاله در شبکه های موردی سیار با استفاده از سیستم ایمنی مصنوعی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :دفاع در برابر حملات سیاه­چاله در شبکه های موردی سیار با بهره گیری از سیستم ایمنی مصنوعی

تکه ای از متن پایان نامه :

در این فصل به ارائه نتیجه گیری در خصوص عملکرد و کارایی روش پیشنهادی  و مقایسه آن با یک روش پیشین، که در آن از الگوریتم داده‌کاویApriori جهت شناسایی حمله‌ی سیاهچاله بهره گیری شده می باشد، [1]خواهیم پرداخت.در انتها پیشنهاداتی در خصوص ادامه و توسعه این پژوهش ارائه خواهد گردید.

5-1 نتیجه گیری

ارائه‌ی روشی نو وکارا جهت کشف حمله‌ی سیاهچاله، اصلی ترین هدف این پژوهش بود. صرف اینکه روش پیشنهادی قادر به کشف حمله‌ی سیاهچاله شده یا نه، جهت ارزیابی کارایی آن کافی و قابل قبول نیست.زیرا همان گونه که بیشتر توضیح داده گردید، در شبکه‌های موردی متحرک، منابع محدود می‌باشند و همچنین سرعت در برپایی و کم هزینه بودن مانند دلایلی بودند که با وجود یکسری معایب، ایجاد و بهره گیری از این شبکه‌ها را توجیح می‌کردند. پس اگر الگوریتم پیشنهادی ما در راستای تقویت محاسن و پوشش معایب این شبکه‌ها گام بردارد، مطلوب و مورد قبول می‌باشد.

در فصل قبل به معرفی بعضی از پارامترهای ارزیابی شبکه‌های موردی پرداخته و همچنین بکمک جداولی نتایج حاصله از اجرای شبیه سازی یک شبکه‌ی موردی در حالت‌های متفاوتی، توضیح و توضیح داده گردید.سپس بکمک نمودارهایی این نتایج مورد ارزیابی و تفسیر قرار گرفت. در هر مرحله ارزیابی‌های انجام شده صرفاً نسبت به یک پارامتر خاص در حالت‌های متفاوتی که شبکه مورد آزمایش قرار می‌گرفت، انجام شده می باشد و کارایی و کاربرد کلی روش پیشنهادی را به چالش نمی‌کشید.و این همان موضوعی می باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

با در نظر داشتن شکل 4-4 در حالتی که یک حمله به شبکه وارد شده می باشد در اکثر زمان‌ها میزان اتلاف بسته‌ها با بهره گیری از روش پیشنهادی نسبت به حالت عدم بهره گیری از این روش، کاهش یافته می باشد. همچنین در

یک الگوریتم جدید مبتنی بر بسته تله جهت کشف حمله سیاهچاله در شبکه‌های موردی 93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه