پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

تکه ای از متن پایان نامه :

  • خودقومنگارها بسته به تاکیدشان بر روالِ پژوهشی (فرایندِ نوشتن- graphy )، بر فرهنگ ( قوم- ethno )و بر نفس ( auto ) بایکدگر توفیر دارند» و نیز اینکه « هر« نزد داناهی، الیس و بوچنر، و نیز نیومن، خودقومنگاری حتما واجدِ قصه می باشد. گیرتز( که نزدیکترین رشته به مطالعات‌فرهنگی را پی‌ریخته) با عنوانِ ژانری مبهم به آن اشاره می‌کند که به پژوهش و سازوکارِ نوشتار بشر‌شناختی، جامعه‌شناسی، روانشناسی، نقد ادبی، ژورنالیسم و ارتباطات همپوشانی داشته و به آنها مدیون می باشد».

جونز در انتهایِ فهرست ، خودش با عنوان« سرباززدن از مقوله‌بندی» از آن یاد کرده که « پیوند هنر و زندگی، تجربه و تئوری و بعد رهاکردنِ آن به دستِ دیگرانی می باشد که کلماتِ شما را در بسترِ زندگیِ خویش تجربه می‌کنند».( ص 765 ).

چنانچه از بعضی از این تعاریف هم پیداست، پیشفرضِ اصلیِ هر خودقومنگاشتی، دوتاییِ خود/ دیگری می باشد و روایت، عنصرِ محوریِ آن می باشد. چنانچه به تاریخچه‌ی کلمه‌ی خودقومنگاری هم نگاهی بیاندازیم، می‌بینیم که «برایِ اولبار یک بشر‌شناس به نام حیدر به سال 1975 آنرا به‌کار می‌گیرد» و مراد از نفس در استعمالِ آن زمانِ کلمه، «نفسِ مطلع بود و نه نفسِ پژوهشگر». این نفس بعدها در آثارِ بوتز و بوزیو ( 2004 ) «به خود-فهمیِ مردمِ مستعمره »بر می‌گردد. جلوتر که بیائیم به متفکرانی برمی‌خوریم نظیرِ هایانو( 1979 ) که واژه را به‌نحوی مختلف در مطالعه‌ی «مردمِ خویش» به‌کاربست( چانگ،  2005). کارولین الیس و آرتور بوچنر( 2000 ) نیز در مقاله‌ی خود تحت عنوانِ « خودقومنگاری ، روایتِ شخصی، خوداشرافی: پژوهشگر در مقامِ سوژه» برآنند که «دیوید هایانو ( 1979 ) کاربردِ کلمه را به مطالعاتِ حیطه‌یِ فرهنگ محدود ساخت». نفس هم در اینجا دلالت دارد بر نفسِ پژوهشگر.

 ما در این مقال، تعریفِ الیس و بوچنر را می‌پذیریم که براساسِ آن، خودقومنگاره« ژانری از نوشتارِ خودزینامه‌ای و پژوهشی می باشد که لایه هایِ بَسگانه‌یِ آگاهی را به‌نمایش می‌گذارد… که امرِ شخصی را به امرِ اجتماعی پیوند می‌زند… یک لنزِ وایدِ قومنگارانه می باشد که قومنگار با آن طیِ حرکتی رفت‌وبرگشتی، آغاز از بیرون بر جوانبِ

یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه