پایان نامه ارشد با موضوع دفاع در برابر حملات سیاه­چاله در شبکه های موردی سیار با استفاده از سیستم ایمنی مصنوعی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :دفاع در برابر حملات سیاه­چاله در شبکه های موردی سیار با بهره گیری از سیستم ایمنی مصنوعی

تکه ای از متن پایان نامه :

دریافتی، مسیریابی و بار کنترلی بهره گیری می گردد. دیدبان، به همه پیام‌های در حال انتقال در شبکه گوش می‌دهد و مطالعه می‌کند که کدام گره‌ها بسته‌های دریافتی را به گره بعدی تحویل و کدامیک تحویل نمی‌دهند و از این طریق گره‌های مخربی مانند سیاهچاله که بسته‌ها را دور می‌ریزند را شناسایی می‌کند . عیب عمده‌ی این الگوریتم هزینه ‌بالا و سربار اطلاعاتی خیلی بالای آن می باشد که به شبکه تحمیل می‌گردد [38].

15- طرحی به نام BRAVO پیشنهاد شده می باشد که در حقیقت پروتکل AODV اصلاح شده می‌باشد که به جدول مسیریابی آن دو فیلد اعتبار[1] و شمارنده[2] به آن اضافه شده می باشد.مقدار شمارنده در شروع فرآیندارسال بسته صفر می‌باشد و با گذر از هر گره و حرکت به سمت مقصد یک واحد به آن اضافه می‌گردد. وقتی که بسته به یک گره می‌رسد آن گره نام مبدأ را از هدر بسته استخراج می‌کند و سپس مقدار فیلد اعتبار را بر اساس مقدار گام‌هایی که بسته بایستی طی کند تا به مقصد برسد ، تنظیم می‌کند و به گره قبلی ارسال می‌کند و این مقدار را با مطالعه جدول مسیریابی خود و براساس آدرس مبدأ و مقصد انجام می‌دهد.  طبیعتا با عبور بسته از هر گره بایستی مقدار فیلد اعتباری آن کاهش یابد. زمانی که گره مبدأ فیلد اعتباری با مقدار صفر دریافت نمود ، پی خواهد برد که گره‌ای مخرب در مسیر هست و با کمک فیلد شمارنده آنرا شناسایی و با یک پیام به مابقی گره‌ها اطلاع می‌دهد تا آن گره را بلوکه کنند [8].

16- جهت شناسایی و اجتناب از حمله‌ی سیاهچاله در شبکه های موردی متحرک ، طرحی  مبتنی بر خوشه‌بندی ارائه شده می باشد.  این طرح از بردار ویژه و درجه مرکزیت برای سنجش اعتبار محیط شبکه بهره گیری شده می باشد . تأثیر اصلی را یک سرور مرکزی بعهده خواهد داشت . این سرور بر فعالیت‌ گره‌های شبکه نظارت کرده و ورودی و خروجی‌ آنها را مورد مطالعه قرار می‌دهد و گره‌هایی گه خروجی قابل قبولی نداشته باشند را بعنوان گره‌های مخرب شناسایی و  دسته بندی می‌کند[34] .

17- در خصوص ردیابی گره‌های مخرب در حمله‌ی سیاهچاله طرحی  پیشنهاد شده می باشد  که مطابق با آن همه‌ی گره‌های موجود در شبکه، اعتبار سنجی می‌شوند. در آغاز همه‌ی گره‌ها امن و قابل اعتماد هستند سپس هر گره توسط همسایه‌های خود مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در صورتیکه میزان اعتبار آن ، که بر اساس گذردهی بسته‌های تحویلی می‌باشد‌، از یک آستانه‌ی خاص کمتر گردد ، آن گره بعنوان یک گره سیاهچاله شناخته خواهد گردید و از فرآیند مسیریابی کنار گذاشته می‌گردد[36] .

 

[1] Credit

[2]  Counter

یک الگوریتم جدید مبتنی بر بسته تله جهت کشف حمله سیاهچاله در شبکه‌های موردی 93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه