نمای ساختمان و فضاهای داخلی

معماری بومی اقلیم سرد
الف : بناهای این خطه به شکل متراکم در جوار یکدیگر با دیوارهای ضخیم و از نوع مصالح مقاوم ساخته می¬شود. چنانچه نوع دیوارها به شکل دوجداره و سقفها دو پوششه انتخاب گردد ، عایق اصولی به وجود خواهد آمد .
ب : پنجره ـ بازشو ـ و نورگیر باید در ابعادی تعبیه شود که از هدر رفتن گرما از فضاهای داخلی به خارج ساختمان جلوگیری کند . چنانچه پنجره دوجدار ساخته شود ، به مراتب بهتر است .
ج : در طراحی ساختمانها باید ابعاد سطوح خارجی که به عنوان نمای ساختمان شناخته می¬شود بسیار کم باشد . تعداد پنجره های لازم جهت رسیدن نور به فضاهای داخلی ساختمان تعیین شود و در انتخاب نوع مصالح تیره رنگ در نما و نحوه¬ی زبری آن در اجرای نماسازی نیز باید توجه گردد. کسمایی مرتضی 1389 ) .
 
:
Bottom of Form
  ARCHITECT.NEMONEH.COM
 
مقاله ها
معماری مناطق سرد
<<ناحیه سرد
معماری مناطق سرد
اگر چه میزان سرما و دوام آن در مناطق سرد متفاوت است. ولی به طور کلی، اصولی که برای جلوگیری از اتلاف حرارت ساختمان در قسمت های مختلف این مناطق رعایت شده، یکسان و به طور عمده شبیه به اصولی است که در معماری مناطق گرم و خشک مورد توجه بوده است. با این تفاوت که در منطق سرد،ف منبع ایجاد حرارت در داخل ساختمان است. همچنین در این مناطق، تا حد ممکن تلاش شده به شکل طبیعی یا با استفاده از بخاری های بزرگ، گرمای ناشی از ]حضور[ افراد، پخت و پز یا حتی حیوانات، ساختمان گرم شود. اصول کلی و عمده که در معماری بومی این مناطق رعایت شده عبارتند از:
1- استفاده از پلان های متراکم و فشرده
2- به حداقل رساندن سطح خارجی در برابر حجم مورد پوشش
3- استفاده از مصالحی با ظرفیت و عایق حرارتی خوب
4- به حداقل رساندن سطح میزان تعویض هوای داخلی و تهویه طبیعی و در نتیجه، جلوگیری از ایجاد سوز در داخل و خروج حرارت داخلی به خارج از ساختمان
5- انتخاب بام های مسطح و نگهداری برف ر روی بام ها به عنوان عایق حرارتی.
تنها تفاوت بین معماری این مناطق و مناطق گرم و خشک، تمایل و ضرورت استفاده از حرارت ناشی از تابش آفتاب در داخل ساختمان در فصل سرد است. البته این نیاز معمولا تحت الشعاع تاثیر باد و سرمای ناشی از وزش آن بر ساختمان قرار می گیرد و در مجموع سعی شده سطح خارجی در حدافل ممکن نگه داشته شود. ولی در هر صورت برای استفاده از انرژی حرارتی حاصل از تابش آفتاب، پوشش سطوح خارجی به رنگ تیره انتخاب شده و ابعاد پنجره ها نیز نسبت به مناطق گرم و خشک افزایش یافته است.
فرم ساختمان و اقلیم :
به دلیل سرمای شدیدهوای این مناطق در فصل زمستان، فرم های باز با فرم هایی که ضلع های شمالی – جنوبی آنها بلند تر از ضلع های شرقی-غربی آنهاست مناسب نیست و بهتر است فرم ساختمان فشرده و پلان آن مربع باشد. ساختمان های دو طبقه ای که فرم آنها شبیه به مکعب است، بهترین نوع ساختمان از نظر کنترل گرمای داخلی در زمستان است.
خانه آصف وزیری در سنندج