نقش قوانین کیفری ایران در جرم زایی- قسمت ۲۰

 • – همان، ص ۶۱ . ↑

 

 • – حبیب زاده، محمد جعفر و رحیمی نژاد، اسماعیل، منبع پیشین ، ص ۱۲۰٫ ↑

 

 • – یزدیان جعفری، جعفر، بررسی مبانی و چگونگی تعیین مجازات متناسب درحقوق کیفری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۴ ، ص ۷۲٫ ↑

 

پایان نامه رشته حقوق

 

 

 • – آزمایش، علی، زندان، مجازات شکست خورده، حقوق و اجتماع، شماره ۲۱ و ۲۲ ، ۱۳۸۰ ، ص ۳۱٫ ↑

 

 • – کلانتری، کیومرث، منبع پیشین، ص ۱۶۰٫ ↑

 

 • – کلارکسون، سی. ام. وی، منبع پیشین، ص ۲۵۹ . ↑

 

 • – حبیب زاده، محمد جفر و زینالی، حمزه، در آمدی بر برخی محدودیت های عملی جرم انگاری، نامه مفید، شمار ۴۹ ، ص ۱۶٫ ↑

 

 • – رحیمی نژاد، اسماعیل، منبع پیشین، ص ۱۲۱٫ ↑

 

 • – زارعی، حسن، منبع پیشین، ص ۲۴۵٫ ↑

 

 • – بر اساس داده های جرم شناسی جرائم از حیث ماهیت و شکل ارتکاب به جرائم خشونت آ‌میز جرائم توأم با نیرنگ و جرائم توأم با بی تفاوتی تقسیم می شوند . ↑

 

 • – حبیب زاده، محمد جعفر و رحیمی نژاد، اسماعیل، منبع پیشین، ص ۱۲۴٫ ↑

 

 • – گسن، ریموند، آیا جرم وجود دارد؟ ترجمه علی حسین نجفی ابر ند آبادی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۲۹-۳۰ ، ۱۳۷۹ ، ص ۸۰ . ↑

 

 • – حبیب زاده، محمد جعفر و رحیمی نژاد، اسماعیل، منبع پیشین، ص ۱۲۶٫ ↑

 

 • – فیلیزولا، ژینا ولپز، ژرار، منبع پیشین ، ص ۵۳٫ ↑

 

 • – یزدیان جعفری، جعفر، منبع پیشین، ص ۱۲۵٫ ↑

 

 • – رحمدل، منصور، حقوق کیفری مواد مخدر، چاپ، اول انتشارات روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ۱۳۷۹ ، ص ۴۴٫ ↑

 

 • – همان، ص ۴۵٫ ↑

 

 • – همان، ص ۴۷٫ ↑

 

 • – برای مطالعه در خصوص سیاست جنایی کشورهای اروپایی در خلال جرایم مواد مخدر مراجعه شود به ژروم فره، سیاست جنایی برخی کشورهای اروپایی در قبال مواد مخدر، ترجمه روح الدین کرد علی وند، تهران، ۱۳۷۹٫ ↑
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

 • – حبیب زاده، محمد جعفر رحیمی نژاد، اسماعیل، منبع پیشین، ص ۱۲۹٫ ↑

 

 • – یزدیان جعفری، جعفر، منبع پیشین، ص ۱۷۵٫ ↑

 

 • – همایش سن مسئولیت کیفری از منظر علوم بشری و فقه، ۲۶ آذر ماه ۱۳۸۷٫ ↑

 

 • مجموعه آرای فقهی، قضایی در امور کیفری، ج ۲ ،قم، انتشارات معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه مرکز تحقیقات فقهی، ۱۳۸۱ ، ص .۲۶ ↑

 

 • – امامی، حسن، حقوق مدنی، ج ۵ ، چ ۴ ، انتشارات اسلامیه، ۱۳۵۲ ، ص ۲۴۵٫ ↑

 

 • – نجفی توانا، علی، سن مسئولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی، فصل نامه مدرس علوم انسانی، ویژه نامه حقوق، بهار ۱۳۸۴ ، ص ۱۱۴٫ ↑

 

 • – اصغری، عبدالرضا، سن مسئولیت کیفری در حقوق اسلام، مجله الهیات و حقوق، شماره ۲ ، ۱۳۸۰ ، ص ۸۲ ↑

 

 • – فرزین راد، رویا، تبیین حقوقی مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان، فصلنامه دانش انتظامی، شماره اول، سال نهم، ص ۱۴۴٫ ↑

 

 • – کلانتری، کیومرث، منبع پیشین، ص ۱۷۳٫ ↑

 

 • – گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی (۳-۲-۱ ) ، چاپ ششم،نشر میزان، ۱۳۸۱٫ ↑

 

 • – جناتی، محمد ابراهیم، بلوغ از دیدگاه فقه اجتماعی، کیهان اندیشه، ش ۶۱ ، ص ۳۷ ، به نقل از لسان العرب ج ۸ ص ۴۲ . ↑

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 • – مرعشی، محمد حسن، دیدگاه های نو در جقوق کیفری اسلام، چ اول، نشر میزان، ۱۳۷۳ ، ص ۱۴٫ ↑

 

 • – همان، ص .۱۵ ↑

 

 • – جناتی، محمد ابراهیم، منبع پیشین، ص ۳۸٫ ↑

 

 • – مرعشی، محمد حسن، منبع پیشین، ص ۲۰٫ ↑

 

 • – کلانتری، کیومرث، منبع پیشین، ص ۱۶۹٫ ↑

 

 • – اصغری، عبدالرضا، منبع پیشین، ص ۸۶ ↑

 

 • – صاحب جواهر، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج ۲۶ ، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، ۱۳۶۰ ، م ،ص ۱۵ . ↑

 

 • – نجفی توانا، علی، منبع پیشین، ص ۱۱۹٫ ↑

 

 • – مرعشی، محمد حسن، روزنامه همبستگی، ۲۶/۸/۱۳۷۹ ↑

 

 • .غلام رضا، سلطان فر، منبع پیشین، ص ۸۰ ↑

 

 • .نجفی ابرند آبادی، علی حسین، تقریرات علوم جنایی، جلد دوم، ۱۳۸۲ – ص ۷۵ ↑

 

 • .حبیب زاده، محمد جعفر و زینالی، حمزه، درآمدی بر برخی محدودیتهای عملی جرم انگاری، منبع پیشین، ،ص۴ ↑

 

 • . گودرزی، محمد رضا، منبع پیشین، ص ۶۱ ↑

 

 • . ظفری، محمد رضا، مبانی عدالت جزایی در حقوق اسلامی، چاپ اول، انتشارات امیر کبیر، تهران، ۱۳۷۷ ، ص۸۰ ↑

 

 • . عبدالفتاح، عزت، منبع پیشین، ص۱۵۶ ↑

 

 • . نجفی ابرند آبادی، علی حسین و هاشم بیگی، حمید، منبع پیشین، ص ۳۴۵و۳۴۶ ↑

 

 • . شجاعی زند، علی رضا، نظم ستیزی و قانون گریزی، نشریه امنیت، شماره ۱۳و۱۴ ، ۱۳۷۹ ، ص۳۲ ↑

 

 • . محمودی، سید علی،عدالت و آزادی،چاپ اول، مؤسسه فرهنگی اندیشه معاصر، تهران،۱۳۷۶، ص ۱۰۵ ↑

 

 • . نوبهار،رحیم، حمایت حقوق کیفری از حوزه های عمومی و خصوصی، چاپ اول، انتشارات جنگل، ص ۳۴۵ ↑

 

 • . سلطان فر، غلام رضا، منبع پیشین، ،ص۸۵ ↑

 

 • . محمودی جانکی،فیروز،منبع پیشین،ص ۱۸۳ ↑

 

 • – نوبهار، رحیم، منبع پیشین، ص۳۴۷ ↑

 

 • .سلطان فر، غلام رضا، منبع پیشین،ص ۸۷ ↑

 

 • .رحیم، نوبهار، منبع پیشین، ص ۳۵۰ ↑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *