مورد قبول جامعه

– پخش برنامه های چالشی و تعاملی چند رسانه ای
– بهره گیری از نظرات مخاطبان در برنامه های مختلف به صورت زنده با هدف اعتماد سازی و استمرار آن
– و …
5-7-5-2- اهداف اصلی تهاجم فرهنگی و رسانه ای بی بی سی
– مخدوش کردن چهره ملت ها، اقوام و مذاهب
– تحمیل و حاکمیت ارزش ها و فرهنگ خود
– مشروعیت بخشیدن به اعمال وتوجیه رفتار خود
– تربیت انسان های مطیع و فرمانبردار (نیک ملکی، 1387: 53)
6-7-5-2- تفاوت های تلویزیون BBC با سایر رسانه ها
– نقش شبکه های ما قبل BBC فارسی ایجاد مزاحمت های موضعی و مقطعی و حداکثر تقابل با برخی از ارزش ها و هنجارهای جامعه بوده اما BBC فارسی در موضع مدیریت و هدایت فرهنگ و افکار عمومی بخش های خاموش جامعه است. لذا در این‎جا رقابت جدی میان رسانه ملی و BBC فارسی است. BBC فارسی در مارکت رسانه ای ایران روی آن بخش تمرکز کرده و خیمه زده است که صدا و سیما در جلب اعتماد و توجه به نیازهای آنان چندان موفق نبوده است لذا ضریب موفقیت BBC فارسی در این بخش افزایش می یابد.
– این شبکه می تواند صدا و تصویر جمعیت خاموش ایرانیان داخل و خارج کشور باشد و در چارچوب خط پنهان سیاست های براندازی نرم انگلیس و غرب عمل میکند.
– امکان گسترش همکاری ها با این شبکه از میان چهره ها و تخصص های مختلف هنری، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی داخل و خارج از کشور قابل پیش بینی است.
– به نظر می رسد این شبکه درصدد باز آفرینی یک تصویر جدید از ایران و ایرانی براساس نگاه همان قشر سکولار و غیرمذهبی است.
– این شبکه درصدد ایجاد گروه ها و شخصیت های مرجع جدید خارج از چارچوب نظام است.
– به نظر می رسد این شبکه در صدد گسترش چالش های نظام و قوانین اسلامی در حوزه مسائل زنان و دیگر بخش ها ست.
– BBC فارسی درصدد است مشارکت و همکاری جریانات روشن فکری سکولار و بعضاً دوم خردادی را جلب نماید. اصحاب روزنامه های تعطیل شده جزء این گروه اند.
– القای شکاف های اجتماعی، شکاف نسلی، و رواج پوچی در جامعه
– هیچ برنامه و مطلبی بدون هدف و صرفاً برای سرگرمی و جذب مخاطب نیست مهندسی پیام بخوبی در آن ها مشهود است و بعضاً برای ما نکته آموز است.
– شکاف و گسل های جامعه را عمیق تر، گستره و عمق فرهنگ غیر رسمی را بیشتر و تفاوت آن را با فرهنگ رسمی و هنجارهای مورد قبول جامعه بارزتر می سازد.
– این شبکه درصدد است پیوندی میان مردم ایران و فعالان فضای سایبر (اینترنت) برقرار کند. آدرس دهی مرتب به مردم درباره این سایت ها و وبلاگ ها در جهت ایجاد اطلاعاتی از این فضا برای مردم و دسترسی آنان به یک آرایش رسانه ای جدید تلقی می شود.
– این حرکت به معنای شبکه سازی سیاسی اجتماعی و ایجاد تحرک بیشتر در میان آن ها و آدرس دهی مرتب به جامعه در مورد وجود چنین شبکه ای است که البته در شرایط ناآرام اجتماعی، می تواند مخاطرات بسیار مهم امنیتی را به دنبال داشته باشد.
– تلاش در رمز گشایی نسبت به سیاست های پنهان رسانه و یا سیاست های مسئولان نظام (محمد خانی ملکوه، 1390: 87).
مهم ترین محورهای القایی و شیوه های تبلیغی تلویزیون فارسی بی بی سی
– توجه و تمرکز بر تحرکات معترضان به نظام
– فضا سازی و حاشیه سازی رسانه ای در خصوص تحولات جاری ایران
– مصاحبه های مکرر با کارشناسان و برخی فعالان سیاسی ایران
– بزرگ نمایی تجمع و راهپیمایی مخالفان