مهارت تفکر خلاق و جستجوی اطلاعات

الف) درباره ی مسأله چه اطلاعاتی داریم.
ب) می خواهیم به چه نتایجی برسیم.
ج) چطور مسأله را تعریف می کنیم.
2- در نظر گرفتن راه حل های مختلف حل مسأله: نکته ی مهم در این مرحله آن است که نباید هیچ گونه ارزیابی و قضاوتی در مورد راه حل ها صورت گیرد ، چون در غیر این صورت جریان آزاد ایده ها با مانع روبرو می شود. ارزیابی مخصوص مرحله ی بعد است.
3- ارزیابی راه حل ها: بر اساس سه مورد زیر صورت می گیرد:
الف) تعیین مزایای راه حل
ب) تعیین معایب راه حل
ج) تعیین اطلاعات دیگری که برای ارزیابی راه حل ها نیاز داریم.
4- انتخاب راه حل و برنامه ریزی برای اجرای راه حل: استراتژی هایی که به انتخاب راه حل کمک می کنند عبارتند از:
الف) ارزیابی و مقایسه راه حل ها
ب) خلق یک راه حل جدید
ج) امتحان کردن راه حل در تصور خود
5- ارزیابی تأثیر راه حل: نکته ی مهم در این مرحله آن است که وقتی برای حل یک مسأله تلاش می کنیم ، نباید در این دام بیفتیم که فقط یک راه حل درست وجود دارد و اگر آن راه حل به نتایج مورد نظر دست نیافت ، همه چیز از دست رفته است. ما باید مرتب این نکته را به خود یادآوری کنیم که غالباً برای حل مشکلات راه حل های متعددی وجود دارد و هر راه حلی که بر می گزینیم یک راه حل موقتی و آزمایشی است. زیرا صرف نظر از این که تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات چقدر دقیق و سیستماتیک بوده ، در نهایت این تجربه است که به ما می گوید که آیا تصمیم ها درست بوده اند و یا نیاز به تغییر و تعدیل دارند. (سلیگمن، 2003)
مهارت تفکر خلاق / تفکر انتقادی
بطور کلی در تفکر خلاق ما از شیوه های زیر کمک می گیریم:
– تفکر مثبت (یادگیری فعال- جستجوی اطلاعات جدید)
– ابراز خود (برای تصمیم گیری تشخیص حق انتخاب های دیگر)
– تشخیص راه حل های جدید برای مشکلات
در تفکر انتقادی نیز شیوه های زیر به کمک ما می آیند:
– ادراک تأثیرات اجتماعی و فرهنگی بر ارزش ها ، نگرش ها و رفتار
– آگاهی از نابرابری ها ، پیش داوری ها و بی عدالتی ها
– واقف شدن به این مسأله که دیگران همیشه درست نمی گویند
– آگاهی از نقش یک شهروند مسئول
یکی از ابعاد مهم تفکر انتقادی ، بررسی دقیق موقعیت ها با پرسیدن سؤالات مناسب و مربوط است. در حقیقت توانایی پرسیدن سوال مناسب به فهم بیشتر دنیا کمک کرده و موجب می شود که تصمیم های آگاهانه تری بگیریم یکی از این شیوه ها در این تفکر آن است که از خود سؤال کنیم چرا به بعضی عقاید وابسته هستیم و چطور به این نظرات رسیده ایم. منبع اصلی عقاید و نظرات معمولاً چهار مورد زیر است:
1- مانند والدین ، آموزگاران و مراجع قدرت …