مزایای بانکداری الکترونیک از دیدگاه بانک ها و مزایای بانکداری الکترونیکی

بانکداری الکترونیکی، یکپارچه سازی بهینه همه فعالیت های یک بانک از طریق به کارگیری فن آوری نوین اطلاعات است که امکان ارائه کلیه خدمات مورد نیاز مشتریان را فراهم می کندblount et al., 2005) ).
بانکداری الکترونیکی به معنای ارائه کلیه خدمات بانکی از جمله نقل و انتقال منابع از طریق شبکه ارتباط عمومی و قابل دسترس رایانه ای می باشد (حیدر پور و گتابی، 1385).
بانکداری الکترونیکی را می توان انواع خدمات مختلفی در نظر گرفت که به وسیله آن ها مشتریان می توانند نیازهای اطلاعاتی و انتقال وجوه خود را از طریق کانال های کامپیوتری، تلویزیون و تلفن همراه و تلفن انجام دهند. بانکداری الکترونیکی اساساً به فراهم آمدن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با استفاده از واسطه های معین و بدون حضور فیزیکی اطلاق می شود. بانکداری الکترونیکی به ایجاد محصولات و خدمات با بهای کم از طریق کانال های الکترونیکی می پردازد. این محصولات و خدمات شامل صدور صورت حساب، مدیریت کردن سپرده ها، دریافت و پرداخت الکترونیکی وجه، دادن وام و خدماتی مانند پول الکترونیک می باشد (موسی خانی و همکاران، 1390).
بانکداری الکترونیکی، استفاده از ابزارهای نوین جهت ارائه خدمات پولی و بانکی به مشتریان است به طوری که مشتریان با کمترین مراجعه به بانک رضایت مندی مورد نظر، از نظر سرعت، دقت، آسانی استفاده و امنیت را کسب کند بانکداری الکترونیکی نوع نوظهوری از صنعت بانکداری است که به ارائه خدمات بانکی با استفاده از محیط های الکترونیکی می پردازد (مقدم و همکاران، 1391).
در بانکداری الکترونیکی اینترنت یک ابزار بسیار مهم به شمار می رود، اینترنت بدون محدودیت های مکان زمان در آشکار کردن خرید و فروش و گسترش تجارت الکترونیکی سهم دارد. استفاده از اینترنت به عنوان کانال ارتباطی راه دور برای ارائه خدمات بانکداری، بانکداری اینترنتی نامیده می شود. این خدمات شامل یکسری خدمات قدیمی از قبیل افتتاح حساب، انتقال پول و یکسری خدمات جدید همانند ارائه صورت حسابهای الکترونیکی می باشد. با کمک اینترنت بانک ها به مرزهای زمانی و جغرافیایی محدود نیستند و در عین حال برای بانک و مشتریان نیز منافع زیادی به دنبال خواهند داشت. اولین و مهمترین عامل در استفاده از بانکداری اینترنتی دسترسی بهتر به خدمات، قیمت های بهتر و حفظ حریم خصوصی بالاتر می باشد. موفقیت و یا شکست در بانکداری اینترنتی به طور وسیعی تحت تأثیر پیوند زیر ساخت های فنی به فرآیندهای کسب و کار می باشد (راحمی، 1390).
2-10-1 مزایای بانکداری الکترونیکی
مزایای بانکداری الکترونیک را می توان از دو دیدگاه مورد توجه قرار داد.
مزایای بانکداری الکترونیک از دیدگاه مشتریان:
صرفه جویی در هزینه ها
صرفه جویی در زمان
دسترسی به کانال های متعدد برای انجام عملیات بانکی
2-10-1-1 مزایای بانکداری الکترونیک از دیدگاه بانک ها
اصولاً بانکداری الکترونیک، مزیت های زیادی برای بانک ها دارد. طبق تحقیقات انجام شده توسط مؤسسه ی دیتا مانیتور اهم این مزایا به شرح ذیل عنوان گردیده است:
– تمرکز بر کانال های توزیع جدید
– ارائه ی خدمات اصلاح شده به مشتریان
– استفاده از استراتژی های تجارت الکترونیکی
علاوه بر آن بانکداری الکترونیکی از دیدگاه های کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت دارای مزیت های بالقوه ای است این مزیت ها از دیدگاه مؤسسه ی دیتا مانیتور به شرح زیر است:
الف- مزایای کوتاه مدت:
در این جا کوتاه مدت به دوره ی زمانی یک ساله پس از آغاز بانکداری الکترونیکی اطلاق می شود. که اهم ویژگی های این دوره عبارتند از:
– رقابت یکسان
– نگهداری مشتری
– جذب مشتری
ب- مزایای میان مدت:
در اینجا میان مدت به دوره ی زمانی بین 12 تا 18 ماه پس از آغاز بانکداری الکترونیکی، اطلاق می شود. اهم ویژگی های این دوره عبارت است از:
یکپارچه سازی کانال های مختلف
نگهداری مشتری