لیست منابع آزمون سراسری ۱۴۰۰

 منابع کنکور ۱۴۰۰ ،همان کتبی است که سوالات از آن ها طراحی می شود،که برای داوطلبان کنکور نظام قدیم شامل کتب درسی سه سال پایانی دبیرستان می باشد و برای داوطلبان نظام جدید نیز شامل کتب سه سال پایانی متوسطه دوم می باشد.

طبق آخرین اخبار منتشر شده، در کنکور ۱۴۰۰ تمامی داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید می توانند شرکت کنند و همانطور که در مطلب نحوه طراحی سوالات کنکور ۱۴۰۰ نیز گفته شده سازمان سنجش اعلام کرده که ،سوالات کنکور ۹۹ همانند کنکور ۹۸ با دو نوع سری جداگانه بر اساس منابع موجود طراحی می شود ،یعنی یک سری سوال جداگانه برای داوطلبان کنکور نظام قدیم ۹۹ و یک سری سوال جداگانه و متفاوت برای داوطلبان کنکور نظام جدید ۹۹ طراحی می شود.

منابع کنکور عمومی ۱۴۰۰ شامل موارد زیره:

فارسی ۱ ، عربی زبان قرآن ۱ ، دین و زندگی ۱ و زبان انگلیسی ۱ از پایه دهم ( چاپ ۹۷-۹۸ )

فارسی ۲ ، عربی زبان قرآن ۲ ، دین و زندگی ۲ و زبان انگلیسی ۲ از پایه یازدهم ( چاپ ۹۸-۹۹ )

فارسی ۳ ، عربی زبان قرآن ۳ ، دین و زندگی ۳ و زبان انگلیسی ۳ از پایه دوازدهم ( چاپ ۹۹-۱۴۰۰ )

 

منابع اختصاصی کنکور ۱۴۰۰ تجربی هم عبارتند از:

ریاضی ۱ ، زیست شناسی ۱ ، فیزیک ۱ و شیمی از پایه دهم ( چاپ ۹۷-۹۸ )

زمین شناسی ، ریاضی ۲ ، زیست شناسی ۲ ، فیزیک ۲ و شیمی ۲ از پایه یازدهم ( چاپ ۹۸-۹۹ )

ریاضی ۳ ، زیست شناسی ۳ ، فیزیک ۳ و شیمی ۳ از پایه دوازدهم ( چاپ ۹۹-۱۴۰۰ )

لینک بهترین کتاب های کنکور تجربی ۱۴۰۰ :

https://p30konkor.com/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c/

 

منابع اختصاصی کنکور ۱۴۰۰ ریاضی شامل موارد زیر است :

ریاضی ۱ ، هندسه ۱ ، فیزیک ۱ و شیمی ۱ از پایه دهم ( چاپ ۹۷ )

هندسه ۲ ، آمار و احتمال ، حسابان ۱ ، فیزیک ۲ و شیمی ۲ از پایه یازدهم ( چاپ ۹۸ )

هندسه ۳ ، ریاضیات گسسته ، حسابان ۲ ، هندسه ۳ ، فیزیک ۳ و شیمی ۳ از پایه دوازدهم ( چاپ ۹۹ )

لینک بهترین کتاب های کنکور ریاضی ۱۴۰۰ :

https://p30konkor.com/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c/

منابع کنکور انسانی ۱۴۰۰

منابع اختصاصی کنکور ۱۴۰۰ انسانی شامل موارد زیر است :

ریاضی و آمار ۱ ، اقتصاد ، علوم و فنون ادبی ۱ ، عربی زبان قرآن ۱ ، تاریخ ۱ ، جغرافیای ایران ، جامعه شناسی ۱ و منطق از پایه دهم ( چاپ ۹۷ )

ریاضی و آمار ۲ ، روانشناسی ، علوم و فنون ادبی ۲ ، عربی زبان قرآن ۲ ، تاریخ ۲ ، جغرافیا ۲ ، جامعه شناسی ۲ و فلسفه از پایه یازدهم ( چاپ ۹۸ )

ریاضی و آمار ۳ ، علوم و فنون ادبی ۳ ، عربی زبان قرآن ۳ ، تاریخ ۳ ، جغرافیا ۳ ، جامعه شناسی ۳ و آشنایی با فلسفه اسلامی از پایه دوازدهم ( چاپ ۹۹ )

لینک بهترین کتاب های کنکور انسانی ۱۴۰۰ :
https://p30konkor.com/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c/