فارغ التحصیلان و هنر و معماری

2-7-3-نتیجه گیری
با توجه به مطالعات ارائه شده در این فصل و بیان معایب و مزایای دانشکده های معماری جهان و بیان جهت گروه های آموزشی مدارس داخلی و نیز ارائه ی آمار رو به رشد دانشجویان گروه هنر و اهمیت رشد و ارتقاء مدارس و هنر و معماری نتایج حاصله ی زیر در جهت گیری طراحی پروژه می تواند موثر باشد .
الف : ایجاد مکان فعالیت علمی دانشجویان جهت آشنایی آنان با عرصه ی کار و فعالیت علمی
ب : ایجاد فعالیت هایی جهت برگذاری مسابقات و گردهمائی های هنری و ایجاد فعالیت های دسته جمعی و گروهی جهت ایجاد رقابت سازنده و نیز برخورد و تبادل اندیشه دانشجویان سال های مختلف رشته ها با یکدیگر و مقایسه کارهای خود با یکدیگر برای زندگی کاری آینده و رشد ابتکار و خلاقیت آنان .
ج : ایجاد فضایی جهت برخورد دانشجویان و اساتید و کارفرماها و ملاقات با یکدیگر جهت تجزیه واقعی و علمی کار .
د : نزدیکی و گواهی دانشجویان رشته های مختلف هنری جهت همدلی و هم آهنگی و درک آینده فارغ التحصیلان در پروژه های متشکل از ایده های مختلف با یکدیگر .
ه : تلاش در جهت ایجاد دسترسی فیزیکی مناسب و طراحی موضوع طرح های ساختمانی جهت ایجاد فضایی مطلوب و مشوق فعالیت .
فصل سوم
فضاهای مورد نیاز
ضوابط و معیار های طراحی دانشکده معماری
عملکرد ها:
عملکرد هر فضا در نهایت تابعی از انسان است. استفاده هایی است که >به عنوان یگانه موجودی که روح فضا را درک میکند،از فضا دارد.حال این فضا می خواهد یک بیمارستان باشد،یا یک مرکز تفریحی یا یک ارامگاه یا …انچه که مهم است شناخت نیاز های انسان در ان فضایی ست که میخواهیم طراحی کنیم برای تعیین درست تر این نیازها باید عواملی مانند فرهنگ ، اقلیم ، اقتصاد ، جامعه شناسی و… را مورد دقت و بررسی قرار دهیم برای بررسی عملکرد فضا ها در دانشکده معماری در سایت شهرملایر،ابتدا نیازمند یک دسته بندی کلی هستیم که با کمک این دسته بندی و جزء جزء کردن فضا ها ،راحت تر بتوانیم کار بررسی را انجام دهیم.لازم به ذکر است که این تقسیم بندی شناور بوده و به هیچ عنوان قطعیت ندارد. هدف از طراحی فضای اموزشی،حل کردن روابط فضایی مورد نیاز جهت فر ایند اموزش است. به این معنا که فضا هایی که امر اموزش در هر رشته ای نیازمند ان فضا ها و امکانات است، به چه صورت و با چه نظمی در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا بتوانند هدف نهایی را به بهترین صورتی حاصل کنند.در این صفحات سعی بر ان شده که بر اساس تقسیم بندی انجام شده، عملکرد جزئی هر بخش و هر فضا را به تفکیک بر اساس نور و فرم و روابط و مصالح و… بررسی و ذکر نماییم. (ندیمی حمید – مقاله ، ش.29 زمستان 1378 ).
5-1- آموزشی-تئوری
5-1-1-کلاس درس:
کلاس درس در واقع اصلی ترین بخش قسمت اموزش های تئوری میباشد.انچه در تعیین ابعاد کلاس ها نقش اساسی دارد،همانا تعداد صندلی ها می باشد که خود عامل تعیین کننده مخروط دید می باشد.مخروط دید در واقع عبارتست از محدوده ای که ناظر(دانشجویان) به راحتی قادر به دیدن موضوع دید(تخته و استاد) باشند.چنین استانداردی در مورد مدرس نیزوجود دارد.زاویه دید مدرس باید در حدود 140 درجه در نظر گرفته شودکه بر اساس ان عرض کلاس تعیین می شود.بهتر است کلاس درس در طبقات اول و دوم در نظر گرفته شود که دلیل ان حجم بالای مراجعه کنندگان(استفاده کنندگان،دانشجویان) و تخلیه سریع تر و راحت تر آنها می باشد.
کلاس هایی که بر حسب نوع درس ارائه شده از جمعیت بیشتری برخوردار هستند یا به عبارت دیگر کلاس هایی که با ظرفیت زیاد طراحی می شود،باید سطحی شیبدار داشته باشد که نفرات پشت سر به راحتی بتوانند تخته و مدرس را مشاهده کنند.در مورد نور فضای کلاس های اموزش تئوری نکات زیر قابل توجه بوده و دلایل عملکردی دارند:
ارتفاع پنجره رابطه مستقیمی با عمق کلاس دارد.بدین معنا که هرچه عمق کلاس بیشتر باشد،ارتفاع پنجره نیز باید بلند تر در نظر گرفته شود. دلیل این امر هدایت بهتر نور به عمق کلاس می باشد.البته در این مورد اقلیم باید به خوبی در نظر گرفته شود.زیرا اگر چنین اقدامی در مناطق کویری مانند یزد انجام شود،در واقع دمای کلاس را به نحو چشمگیری افزایش داده ایم.هر چقدر هم که طراحی پنجره ما درست و اصولی باشد،باز هم ما بی نیاز از نور مصنوعی نیستیم.در استفاده از نور مصنوعی باید توجه داشته باشیم که:
نور مصنوعی باید از سقف و توسط لامپ های مهتابی(فلوروسنت)تامین گردد.
علت نور گیری از سقف این است که اگر مهتابی ها بر روی دیوار نصب شوند،موجب ازار چشم خواهند شد.نکته مهم بعدی این است که ردیف مهتابی ها باید عمود بر ردیف صندلی ها قرار گیرد تا نورییکنواخت حاصل شود.
در مورد مصالح کلاس های درس باید توجه داشت که:
_ در ساخت کف نباید از مصالح صیقلی استفاده کرد.دلیل ان این است که هنگام خروج از کلاس بخصوص
در هنگام خروج های اضطراری،کف های سر و صیقلی ایجاد خطر میکنند.در ضمن کف باید در مقابل سایش مقاوم بوده و قابلیت تمیز کردن باشد و دلیل ان هم میزان زیاد رفت و امد می باشد.
مبحث اکوستیک بودن یکی از مباحث مهم در کلاس های درس می باشد.2/1 تا3/1 سقف باید از مصالح اکوستیک باشد.دیوار پشت سر دانشجویان نیز باید از دیوارک های گچی ساخته شود تا بتواند در مقابل پژواک صدای مدرس که در جلوی کلاس قرار دارد مقاومت کند.