علوم طبیعی و بهره بردار

الف ) آبو هوا : این ساختمان در مرکز شهر یزد با شرایط اقلیمی گرم و خشک ویژه منطقه کویریبنا نهاده شده رواق جلوی کلاسها سایه بان و محافظ خوبی در برابر تابش گرم و سوزانخورشید کویر است و جهت جانمایی آن بر این اساس صورت گرفته است
ب ) زمینساختمان بر روی لایه هایی از رسوبات ماسه ای مستحکم که حاصل آبرفتهاو رسوبات دیرینهطبیعی است واقع گردیده است
ج ) مسیر زلزله : با توجه به بررسی های انجام شدهدر 80 سال گذشته ، زلزله شدیدی به وقوع نپیوسته است و ضایعه ای ناشی از زلزله یاحرکت ساختمان در این بنا به چشم نمی خورد
مشخصات فنی : مصالح کار رفته در اینبنا عبارت است از آجر ، گچ ، آهک ، کاشی . کاهگل
این مصالح در سطوح مختلف وارتفاعات و بر حسب نوع عملکرد در ابعاد و جنسهای مختلف کار گرفته شده و کف حیاط باآجر فرش گردیده است . دیوارها آجر چینی و نماسازی و در پای دیوارها قرنیز سنگی استو در لبه رواقها آجرها به صورت هره چیده شده است در جان پناه پشت بام از درپوش آجریبه ابعاد نظامی 50 × 50 استفاده شده و در نمای آن بیش از 11000 متر کاشی رنگیلعابدار کار رفته است
2-5-3-نوع بهره برداری و خصوصیتهای بارز بنا
مدرسهایرانشهر به عنوان اولین مدرسه دولتی در یزد هنگامی ساخته شد که در شهر یزد فاقدمرکزی برای همایشهای فرهنگی بود . بنابراین ، این بنا علاوه بر آموزشگاه مرکزی برایبرگزاری مراسم فرهنگی و جشنها مورد استفاده قرار می گرفته است و از این جهت ازحیاطی وسیع برخوردار است . سالن اجتماعات این مرکز علمی فرهنگی به عرض 10 متر و طولمتر ، یکی از فضاهای با ارزش این ساختمان محصوب می شود
سقف آن 6/10 مترتا 4/12 متر از کف ارتفاع دارد . قوس هایی به سبک ساسانی ، زیبایی و عظمت خاصی بهبنا بخشیده است و در این میان ، زبردستی و مهارت معماران یزدی در پوششهای آجری بهخوبی نمایان است . یک سالن نیز در وسط ساختمان واقع شده است و از ویژگیهای این بنا، استفاده از پنجره های باریک و بلند در نماسازی و قوسهای استوانی در سر در ورودیسالن اجتماعات است . قوسهای تخم مرغی مشخصه معماری عصر ساسانی و قوسهای خیزدارویژگی عصر صفوی است که این دو نوع سبک قوس و طاق بندی در دبیرستان ایرانشهر مشهوداست
تعمیرات اساسی ساختمان اصلی : اندود کاهگل پشت بام ، مرمت و تعویض تعدادیاز آجرهای دیوار چینی تخریب شده در اثر ترکیدگی لوله شوفاژ و مرمت و تغییر کاربریزیر زمین به موزه علوم طبیعی
6-3-تحلیل مدرسه ی ایرانشهـــــر:
ورودی های متنوع بنا = ایجاد فضاهای ورودی غیر تکراری و نو
حرکت سیال و روان در بنا
تالار موجود در دل بنااز جمله کاربردهای بسیار جالبی که دارد .
فضای برای ورود افراد به یک نقطه .
محلی برای مکث واحترام به ورود به بنا و همچنین پیداکردن افراد برای مسیری که طی می خواهند بکنند.
از دیگر کارکردهای این فضا کمک به روانی حرکت و سیر کلاسیون حرکتی بنا می باشد و یا محلی برای تجمع و افراد.
از مهمترین عللی که فضای تالار را مهم جلوه می دهد. ورودی های متعددی که به این فضا ختم می شوند . این فضا را از اهمیت ویژه ای برخوردار کرده است.
همان گونه که مشاهده می شود حجم کلی مدرسه ی ایرانشهر از یک تقارن حجمی برخوردار است . به طوری که در یلان آن هم همین امر تقریباً مد نظر قرار گرفته.
اول – از طریق برداشتن قسمت یا قسمت هایی از یک شکل ساده ی هندسه ی و در نتیجه تغییر دادن آن می توان اشکال متنوعی را خلق کرد.
دوم – با ترکیب وکنارهم قراردادن و تکرار دو یا چند شکل ساده می توان به شکل های جدیدی دست یافت که هر یک ماهیت مستقل و ویژه خود راداشته باشند
تابش آفتاب و ایجاد سایه ها در فضاهای خالی
ایجاد یک نوع کنتراست زیرا زیبا را در فضا به وجود می آورد . که باعث جلوه بیشتر معنی ، کویاتر شدن حالات ، قوی ترنشان دادن احساس ، وانتقال معانی.مفاهیم و پیام ها به شکلی مؤثر تر و عمیق تر است.
در این تکرار عنصر ریتم بیانگر و روشن است . در واقع ریتم در این قسمت انتقال احساس حرکت بصری را به عهده دارد.البته از نوع ریتم یکنواخت.