عدم اطمینان محیطی و قصد خرید مشتریان

Hostler,2011
این تحقیق یک مدل تئوری به منظور نشان دادن تاثیر RA ها بر رفتار مشتریان آنلاین ارائه داده است پس توسط یک نمونه شبیه سازی خرید آنلاین تست شده که در آن از فیلترینگ همکاری براساس RA محصول استفاده نشده است. در این مدل توجه خاصی به تاثیر RA بر رفتار مشتری شده است و نتایج نشان داد که این مورد اثر سرچ محصول ، تبلیغات پیشبرد فروش ، رضایت مشتریان از وب سایت و خریدهای بی برنامه را افزایش میدهد.
Media multitasking and the effectiveness of combining online and radio advertising
Voorveld,2011
این تحقیقات نشان می دهد ترکیب مبارزات تبلیغات آنلاین با تبلیغات رسانه ای آفلاین بر پاسخ مثبت مشتری تاثیر بیشتری دارد نسبت به اینکه تنها از یکی از این موارد استفاده شود. همچنین در این تحقیق نشان داده شده است که ترکیب تبلیغات آنلاین با تبلیغات رادیوئی به طور همزمان یک ترکیب تبلیغاتی چندکاره را به وجود می آورد.
Intangible advertising and its effect on consumer choice
Heidarzadeh,2011
دراین پژوهش به این نتیجه رسیدند که متغیرهای بیرونی به طور کامل و با موفقیت، تبلیغات نامحسوس از برند را توصیف می کنند و همه آنها با یکدیگر بر اثرگذاری تبلیغات مؤثر هستند.
Consumer perceptions on web advertisements and motivation factors to purchase in the online shopping
Kim,2010
هدف این تحقیق بررسی تاثیرات تعدیلی و واسط میزان درگیری محصول و اعتماد به محصول در تبلیغات وب سایت ها و همچنین بررسی تاثیر ویژگی های تبلیغات وب بر قصد خرید مشتریان می باشد. نظر مشتریان دراین باره اینگونه بود که آنها می توانند اطلاعات بیشتری درمورد محصول بدست آورند و اینکه مشتریان با میزان درگیری پائین با محصول بیشتر به میزان سرگرمی تمایل نشان میدهند علاوه براین مشتریانی که به وب سایت ها اعتماد دارند بیشتر تمایل به سرگرمی دارند بنابراین بیشتر در سایت های خرید وقت مصرف می کنند و مشتریانی که اعتماد کمتری به وب سایت ها دارند برای کسب اطلاعات بیشتر و کم کردن عدم اطمینان محیطی وقت صرف می کنند. نتایج نشان می دهد سایت های خرید آنلاین باید بر ویژگی های خاص محصول به منظور جذب مشتریان با میزان درگیری بالا با محصول تاکید نمایند و همچنین تصویری نیکخواهانه از شرکت ایجاد کنند تا مشتریان به خدمات آنان اعتماد نمایند. همچنین برای مشتریان با میزان درگیری پائین تر که به دنبال محصولاتی برای هدیه دادن هستند باید مولفه های سرگرمی نیز به ویژگی های محصول اضافه شود و همچنین از طراحی های خلاقانه برای جذابیت بیشتر استفاده نمایند.
A comparison of two types of price discounts in shifting consumers’ attitudes and purchase intentions
Teng,2009
بررسی کرد که چگونه یک مدل طبقه بندی برند برای پیش بینی تاثیر انواع مختلف تخفیف نقدی بر رفتار خرید مشتری تهیه نمایند. وقتی تخفیف نقدی با حداقل نیاز به خرید درمورد محصولاتی که فقط در ذهن مشتری نقش بسته اند به کارگرفته میشود برند از این گروه به محصولات مورد توجه مشتری تغییر می یابد ، با این وجود تاثیر هر دو تخفیف بر نگرش مشتری و قصد خرید او خیلی متفاوت نیست.
(پیوست 2)
درصد پاسخ های مثبت خبرگان به تفکیک سوال :
بسمه تعالی
استاد گرامی
با سلام واحترام، به استحضار می رساند پرسشنامه ذیل در راستای تکمیل یک پژوهش دانشگاهی باعنوان ” بررسی تاثیر تبلیغات برند گوشی سامسونگ بر قصد خرید مشتریان آن “تهیه وخدمت جنابعالی ایفادمی گردد؛ خواهشمند است محبت فرموده با بررسی و پاسخ های دقیق خود اینجانب نگین سلماسی را یاری فرمائید، تا روایی پرسشنامه زیر مشخص گردد.
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد یزد
لطفا برای هر سوال پاسخ مناسب را انتخاب فرمایید
مناسب
است
مناسب نیست
نیاز به تغییر دارد
تا چه حد تبلیغات گوشی برند سامسونگ نشان دهنده ویژگی های محصول مانند کیفیت آن میباشد؟