طبقه بندی اطلاعات و حسابهای پرداختنی

قدرت رایانه ها به کمک سرعت ، ظرفیت حافظه ، قدرت محاسباتی و تعداد کاربران و دستگاه های جانبی که رایانه می تواند پشتیبانی نماید ، اندازه گیری می شود .
ابر رایانه ها : برای سرعت بالا ، فعالیتهای نظامی منظم و فعالیتهای علمی مورد استفاده قرار می گیرند. این رایانه ها ظرفیتهای ذخبره سازی فوق العاده ای دارند و بیش از 10 برابر سریعتر از رایانه های بزرگ هستند. اخیراً ابر رایانه های کوچکتر به کمک تراشه های ریز پردازنده طراحی شده اند( آریا ، 1385 ، 277 )1.
این ابر رایانه ها به اندازه ای کوچک هستند که بر روی یک میز جای می گیرند اگر چه سرعت آنها نصف نمونه های مشابه بزرگتر است.
بسیاری از ابر رایانه ها از پردازنده موازی به صورت انبوه استفاده می کنند. به جای استفاده از یک واحد پردازش مرکزی برای انجام وظایف به ترتیب ، تعدادی واحد پردازش مرکزی با یکدیگر مرتیط و کارهای هم زمان یک فعالیت پیچیده را در بخشهای مختلف انجام می دهند.
پردازنده موازی به صورت انبوه بویژه برای کاهش زمان جستجو در بانکهای اطلاعاتی بزرگ مفید است زیرا ، تمام بانک اطلاعاتی می تواند قسمت بندی و هر قسمت به طور جداگانه مورد جستجو قرار گیرد (سجادی ، 1385 ، 234 )2.
3-6-2- واحد پردازش مرکزی
وظایف پردازش رایانه به وسیله واحد پردازش مرکزی انجام می شود این بخش از سه واحد محاسبه و منطق کلیه محاسبات ریاضی و عملیات منطقی را انجام می دهد. واحد کنترل ساختار برنامه ها را تفسیر و عمل هماهنگی بین دستگاههای ورودی ، خروجی و ذخبره سازی را انجام می دهد. دستورهای داده و اطلاعات و برنامه ها در حافظه اولیه ذخیره می شود (تاردی وردی، 1385، 6)3.
یک خصوصیت کیفی مهم اطلاعات مندرج در صورتهای مالی این است که به آسانی برای استفادهکنندگان قابل درک باشد.قابل فهم بودن اطلاعات حسابداری متشکل از دو عامل زیر است.
الف) ادغام وطبقه بندی اطلاعات. برای اینکه ارایه اطلاعات. مالی قابل فهم باشد لازم است که اقلام به نحوی مناسب در یکدیگر ادغام وطبقه بندی شوند.
ب) توان استفاده کننده. اطلاعات مالی باید بر اساس این فرض که استفاده کننده کنندگان از آگاهیمعقولی در مورد فعالیتهای تجاری و اقتصادی و نحوه حسابداری برخوردارند واینکه مایل به مطالعه اطلاعات با تلاش معقولی هستند، در عین حال اطلاعات پیچیده ای که مربوط تلقی می شود نباید به بپهانه مشکل بودن درک آن حذف شود، گرچه این گونه اطلاعات نیز باید حتی المقدور به گونه ای ساده ارایه شود (نوروش،1385،23).
4-6-2- دستگاههای ورودی
سیستم های شرکتهای بازرگانی معمولاً دارای حجم وسیعی از اطلاعات ورودی . خروجی و محاسبات ساده هستند. به دلیل این که دستگاههای ورودی و خروجی خیلی کندتر از واحد پردازش مرکزی عمل می کنند . سیستمهای بازرگانی دارای محدودیت عملکرد ورودی / خروجی هستند. این ویژگی توان عملیاتی سیستم را کاهش می دهد که با میزان کار مفید انجام شده طی یک دوره زمانی معین برابر است . بسیاری از رویکردهایی که توان عملیاتی سیستم را افزایش می دهند بر به کارگیری روشهای ورود اطلاعات به سیستمی تاکید دارند که تعامل نیروی انسانی را به حداقل ممکن کاهش می دهد و استفاده از دستگاههای ورودی رایانه با سرعت زیاد را به حداکثر ممکن می رساند . روش های مختلف ورود اطلاعات در این قسمت تشریح می شود. (آریا ، 1385، 80 )5.
5-6-2- دستگاههای خروجی
بسیاری از دستگاههای ورودی را می توان به عنوان دستگاههای خروجی استفاده کرد . برای مثال ، نوارهای مغناطیسی و دیسکها غالباً نه تنها برای بازیابی اطلاعات بلکه برای ذخبره کردن نتایج پردازش این اطلاعات نیز به کار می روند. به طور مشابه ، کدهای میله ای هم برای ورودی و هم برای خروجی سیستم استفاده می شوند.
6-6-2- نرم افزار رایانه
نرم افزار، دستورهای تعریف شده ای است که فعالیتها و وظایف دستگاههای سخت افزار را کنترل می کند. مجموعه دستورهای که به یک رایانه می گوید یک فعالیت با وظیفه چگونه انجام می شود ، برنامه رایانه نامیده می شود . فرآیند نوشتن برنامه نرم افزاری برای اجرای وظایف و فعالیتها ، برنامه نویسی رایانه های نامیده می شود . برنامه های نرم افزاری به یک زبان برنامه نویسی نوشته می شوند.برنامه های رایانه ای به دو دسته تقسیم می شوند : نرم افزارهای کاربردی و نرم افزارهای سیستمی.نرم افزارهای کاربردی برای اجرای یک وظیفه خاص و کمک به کاربران نوشته می شود. نمونه های این نرم افزار عبارتند از : برنامه های نگهداری حسابهای دریافتنی ، حسابهای پرداختنی ، موجودی کالا و به هنگام نمودن اطلاعات حقوق و دستمزد .نرم افزار سیستمی ، دستورهای برنامه کاربردی را تفسیر کرده و مشخص می کند که سخت افزار چگونه آنها را انجام می دهد ( سجادی، 1385، 255 ).
7-6-2 – نرم افزار سیستمی
نرم افزارهای سیستمی استفاده از سخت افزار ، نرم افزارهای کاربردی و دیگر منابع سیستمی مورد استفاده در فرآیند پردازش دادها را کنترل می کند . همچنین ، این سیستم برنامه های کاربران را به وسیله ترجمه به زبان ماشین ، برای اجرا مهیا می کند . سه نوع نرم افزار سیستمی وجود دارد : سیستمهای عامل ، برنامه های کاربردی و نرم افزار ارتباطات (آریا ،1385 ، 291 )5.
8-6-2 – نرم افزارهای کاربردی
نرم افزارهای سیستمی و سخت افزار منحصر به فرد نبوده بلکه برای هر شخصی که به آنها نیاز داشته باشد ، فابل دسترسی هستند ولی این وضعیت در مورد نرم افزارهای کاربردی صادق نیست . نرم افزارهای کاربردی کالای کمیابی هستند و شرکتها میلیونها دلار صرف طراحی و توسعه آنها می کنند تا از مزایای اقتصادی آنها بهرمند شوند. تاکنون نرم افزارهای کاربردی مهمترین نرم افزار حسابداران بوده اند (آریا ،1385 ، 291 )6.
7-2 سیستم های خبره ( هوشمند )
1-7-2 بعضی از تعاریف سیستم های خبره
در اینجا چند تعریف از سیستم خبره مطرح می گردد :
*سیستم خبره یک سیستم رایانه ای است که با استفاده از دانش ، حقایق و روش های استدلالی ، مسایلی را حل می کند که نیازبه توانایی افراد خبره دارند.
*یک سیستم خبره، یک سیستم رایانه ای است که توانایی تصمیم گیری یک فرد خبره را « تقلید » می کند
اصطلاح تقلید یعنی انجام کارهایی که یک فرد خبره انجام می دهد و این امر با شبیه سازی اعمال یک خبره تفاوت زیادی دارد.