ساختار سلسله مراتبی و جرایم سازمان یافته

3-11-3- جرایم سازمان یافته فراملی
قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان به عنوان یک جرم سازمان یافته فراملی در حقوق بین المللی کیفری شناخته شده است. بررسی ویژگی های جرایم این چنینی در واقع بیانگر خصوصیات تشکیلات مرتبط با تجارت انسانی است که دست اندرکاران امر را به درک بهتر از این جرم و اتخاذ شیوه های مناسب مقابله با آن می رساند.
ویژگی های جرایم سازمان یافته فراملی را می توان این گونه برشمرد:
ساختار هرمی شکل با رهبری واحد در رأس هرم به عنوان مسأله مدیریت؛
ساختار سلسله مراتبی و متمایز بودن رهبر از مجریان مستقیم؛
وفاداری و فدائی بودن اعضا؛
نظم شدید حاکم بر تشکیلات؛
رازداری و اخفاء؛
سازمان یافتگی عملیات مجرمانه؛
توسل به اخاذی، خشونت و رشوه به ارگان های اجرای قانون برای تحصیل اطلاعات؛
تحصیل سود کلان به طرق غیرقانونی؛
اشتغال به تطهیر پول برای بازیافت و افزایش منافع؛
فراملی و بین المللی بودن آن بدین معنی که در قلمرو بیش از یک دولت ارتکاب می شود. بخش مهمی از مقدمات طرح ریزی و هدایت یا کنترل آن در دولت دیگری صورت می پذیرد و یا آن که آثار سیاسی آن در دولت دیگری بروز می کند.» (سلیمی، همان: 49).
3-11-4- توریسم جنسی
ظهور و توسعه سرطانی توریسم منجر به توریسم جنسی شده است. منظور از آن، سوءاستفاده جنسی مسافران خارجی، بازرگانان یا جهانگردان از افراد کشور مقصد است. در جهان سوم، توریسم جنسی قسمت عمده صنعت توریسم را تشکیل می دهد. «بهشت جنسی لقبی است که توریست های خارجی به برخی از کشورهای آسیای جنوب شرقی از جمله تایلند داده اند.» (تبریزی، 1379: 29).
از آن جا که جهانگردی کسب پردرآمدی است دولت های میزبان مستقیماً و آشکارا از آن حمایت می کنند.
توریسم جنسی جریانی است برخلاف جریان تجارت انسان زیرا در تجارت انسان، افراد به منظور بهره کشی جنسی از کشوری به کشور دیگر منتقل می شوند در حالی که در توریسم جنسی، وضعیت معکوس است(خسروی، 1390: 33).. در عین حال توریسم جنسی به نحوی منجر به گسترش قاچاق انسان می گردد؛ زیرا زمانی که منطقه ای تبدیل به مقصد گردشگران جنسی می شود، آن محل جاذبه ای ویژه برای قاچاقچیان می یابد به گونه ای که آنان به منظور کسب درآمد و یافتن مشتریان فراوان، افراد قاچاق شده را به آنجا گسیل می دارند.
3-11-5- اهداف تجارت انسانی
ترویج فرهنگ فردگرایی و سکولاریسم، موجب سوق آدمی به سمت رفاه طلبی و لذت جوئی مفرط به هر وسیله مشروع یا نامشروع است. همین گرایش، بستر مناسبی جهت فعالیت های باندهای قاچاق انسان است که به منظور اهداف مختلفی فعالیت می کنند. مهمترین اهداف قاچاق عبارتند از:
3-11-5-1- بهره کشی جنسی:
زنان و کودکان در اقصی نقاط جهان برای سوءاستفاده جنسی همچون همجنس بازی، سوءاستفاده جهت تبلیغات از قبیل عکس ها و فیلم های مستهجن، کار در کلوپ های رقص برهنه، کاباره ها، مهمان پذیرهای ماساژ بدن و سرویس دهی در فاحشه خانه ها به صورت ابزاری برای خوشگذرانی درمی آیند. هلند از جمله کشورهایی است که آمار سکس در آن 25% رشد را نشان می دهد (تبریزی، همان: 64). البته در کشوری که 32% دختران آن قربانی تجاوز پدران خود می شوند باید همچنین انتظاری داشت (تبریزی، همان: 65).
3-11-5-2- معامله اعضای بدن:
باندهای سازمان یافته تجارت انسان به استخراج اعضاء جوان، نیرومند و یا کودکان و نوزادان سالم می پردازند. بنابر گزارشات واصله در هندوستان دو میلیون نفر به خرید و فروش کودکان بی پناه مشغولند (کودکان، یونیسف، مشکلات دیروز و امروز، سایت خبری حوزه نت). بسیاری از این کودکان مانند ماشین سرقتی در بازارهای جهان اوراق می شوند تا تکه تکه فروخته شوند بر همین اساس، سازمانی به نام Euro transplantation با نه عضو در اروپا مشغول به فعالیت هستند (تبریزی، همان: 37).
3-11-5-3- ازدواج اجباری:
یکی از طرق فریب دختران جوان، قول ازدواج به آنهاست. اینان با تزویرهای گوناگون به آن تن داده و سپس وارد شبکه گسترده قاچاق انسان می شوند. آنان با پول نقد یا موادمخدر معاوضه می گردند و پس از چندی مورد سوءاستفاده قرار می گیرند. بر مبنای اطلاعاتی که سازمان امنیت و همکاری اروپا ارائه داده قیمت یک دختر در بازار رومانی حدود 45 تا 175 یورو است. فروش همین دختران در بازارهای خرید و فروش انسان در اروپای غربی دهها برابر بیشتر از این قیمت است. واسطه ها و قوادان آنان را به قیمتی حدود 2000 یورو به فروش می رسانند (بازار خرید و فروش کودکان، سایت خبری، 2004).