روابط خانوادگی

پدرم گفت ما رفتیم طرف مصدق ولی رادیو گفته زاهدی می میرد
سیدخان رودباری —– ضرغام الدوله
بعضی از خان ها آدم هم فروختند —– شه وردی
و زمین هایشان را فروختند
——————————————–
بلوچ بودن خودشان را به چه می شناسند:
بلوچ هر که به یکی زور می گیرد طاقت نمی آورند تعصب زیاد دارند.
رابطه با دیگر شهرها و طایفه های دیگر:( بعد اجتماعی)
ما با همه بخش ها ارتباط داریم، با ناروئی ها وصلت کار هستیم، آیین برادری بین همه دوستی برقرار کرده است.
روابط خانوادگی میان قوم بلوچ به شکل است:
پدر من رئیس ایل بوده است، همه طایفه از کشاورز تا شبان و کاسب یک احترام خاصی بر رئیس ایل دارند. حرفش هم حرفش اول بوده است.
زن چه نقشی در زندگی میان قوم بلوچ دارد؟
زن اختیارات زیادی نداشته است.
وظیفه طبیعی: طایفه ها
الان 8 ، 9 ساله که خشکسالی است اگر مثل قدیم بود مردم در اثر خشکسالی که می آمد مهاجرت می کنند. ولی الان خشکسالی است دولت کمک می کند و مردم خیلی اذیت نمی شوند.
بهترین دولت:
بهترین دولت احمدی نژاد بوده از لحاظ جاده، مسکن، کشاورزی کوتاهی نکرده است.
به طور کلی مهمترین حادثه از زمان رضاشاه تا الان:
ژاندارم های شاه ما را کشتند به خاطر اینکه پدرم با ژاندارم ها درگیر شدند، آمدند داخل خانه ها و بچه ها را هم کشتند بعد سرهنگ خیلتاش آمد و تأمین داد و زمانی که سردار سلیمانی آمد در چاه حسن مقر تیپ را اینجا زد. از طرف رهبری آمده بود، موتور به ما داده وهمه طوایف را جمع کرد و درسال 74 و 75 پایگاه سپاه را زد و به هر سرایل یک پایگاه داد.
وضعیت امنیت منطقه:
امنیت مردم ملکوک طوایفی بوده- سه بخش از سیستان آمده بود مردم را غارت می کردند و می کشتند و امنیت خیلی ضعیف بوده است.
بعد از انقلاب وضعیت امنیت:
بعد از انقلاب تا سال 74 در هر طایفه شنیدین اشرار بود و درگیری هایی بوده است ولی از 74 به بعد که سردار سلیمانی آمد وضعیت امنیت منطقه خیلی خوب شده اس
مصاحبه دوم طایفه سابقی:
توضیح درباره ی قوم بلوچ، از چه زمانی، از کی و چطور شد که آمدند؟
طایفه سابکی در زمان نادرشاه افشار، محمد حسن یکی از سربازان نادرشاه بود که اهل نورآباد شیراز بوده که رفتند برای جنگ هندوستان پس از فتح هندوستان محمدحسن درباران پاکستان با یکی از دختران سردار بلوچ ازدواج می کند. دارای چند فرزند می شود. یک دختر داشته و دخترش همان جا از یاران ازدواج می کند و دارای چند فرزند می شود. یک طایفه سنجرانی در پاکستان هست که از همانجا آمده اندو ازروشه همان دختر هستند. دومین پسرش که وارد ایران شد اسماعیل به شاه بخش معروف بود به دزا (زاهدان) می آید. در زمان کریم خان به زاهدان معروف شد. در منطقه خاش- زاهدان