دوره های آموزشی و دوره های آموزش

4- اهداف سیاسی
1-4-1-محاسن و معایب تعلیم و تربیت در ایران باستان
الف ) محاسن
از محاسن آن این بود که پرورش نیروهای بدنی و اخلاقی یعنی صداقت و پاکی و چگونگی سلامت و دانش – شرافت ملی ، قناعت – سلحشوری – جوانمردی و میهن پرستی و میهن دوستی در آن دوران سبب به وجود آمدن امپراتوری مقتدر شد و از طبق شهرت جهان آن روز را فرا گرفت و طرز نظمی و اداره که وجود داشت نمونه و سرمشق برای امپراتوری های دوران بعدی شد ، ایران در تمام تاریخ مروج و عامل نشد و اشاعه ی تمدن و فرهنگ نگهبان و مدافع فکری و ذوقی مشرق زمین وهمچنین مدافع میراث فرهنگی در مقابل اقوام مهاجم شد . در این فرهنگ و تمدن عناصری که از هم برجسته تر به نظر می رسد عبارت است از مذاهبی همچون زرتشت و مانی که هما کلی را متمدن ساخت ، و از یافته ها و یا بازمانده های ادبیات مذهبی و اخلاقی که از زمانهای قبل باقی مانده است تشکیلات درباره ی و اداری سازمان لشکری و نظامی ، صنایع و هنر که بهترین نمونه جلال و زیبایی و شکوه آن در بناهای تخت جمشید ومدائم و جاهای دیگربه ظهور پیوسته است و دررشته های مختلف از قبیل حجاری – معماری – فلزکاری- مهر و سکه ، سفال سازی ، گچ بری ، بافندگی ، صنایعی به وجود آورد که در غرب و شرق تأثیر کرد و صنایع ایران یکی از بزرگترین خدمان بشر به زیبایی جهان جلوه گر ساخت .
ب) معایب :
در مقابل محاسنی که ذکر شد عیب هایی نیز وجود دارد که یکی از آنها این است که آموزش و پرورش مختص به طبقه های برجسته و شاهزادگان –درباریان و اعیان و اشراف و نزدیکان شاهان بود و کاملاً انحصاری به حساب می آمد و دیگر طبقات مردمی که بخش اعظمی از کشور بودند از این نعمت تحصیل و تربیت در این آموشگاهها محرم بودند و باعث می شد که نیروها واستعدادهای نهفته ای که در این قبیل افراد وجود داشت شکوفا نمی شد و بدون استفاده باقی می ماند و اگر چه غیر از این بود و این استعدادها همه شکوفا می شد ایران امروزی خیلی بهتر و پیشرفته تر می شدو نابغه ها مبتکران و دانشمندان و اندیشمندانی می داشتیم که باعث پیشرفت این مرز و بوم می شد. و عیب دیگر که می توان به آن اشاره کرد این است که روش پرورش القای عقیده بود.
5-1- هدف از آموزش و پرورش
آموختن هنر و پیشه و راه امرار معاش .
انسان را معتقد به خدا و شریعت اسلام بارآورند .
بهداشت و تندرستی که در اخلاق آدمی بسیار مؤثر است .
انسان را آراسته به اخلاق حسنه کنند و عادات نیکو را در او ایجاد کنند .
6-1- انواع آموزش :
آموزش دارای انواع مختلفی است که هر یک از آنها می توانند نقش مفیدی را در آموزش های دانشگاهی ایفا کند.
اشکال مختلف آموزش را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد.
دوره های آموزشی تمام وقت غیر حرفه ای در مؤسسات آموزشی
دوره های آموزشی تمام حرفه ای در مؤسسات آموزشی عالی
مدارس متوسطه و کالج
دانشگاه
7-1- رابطه بین دانشگاه ها
یک دانشجو گاهاً برای یادگیری و تعلیم گرفتن در دانشکده ی خود تعلیم خصوصی را فرا می گیرد و ممکن است که از سوی دیگر بین دانشکده ها یک پیوستگی در یک رشته وجود داشته باشد . دانشجویان دانشکده های گوناگون در اجتماعات دانشگاهی ، سخرانی ها، کنفرانس ها ، که محدوده های دانشکده های انفرادی را به هم مربوط می سازند یکدیگر را ملاقات می کنند و یا ممکن است که در دانشگاهی به غیر از دانشگاه خودشان تعلیم خصوصی ببینند ، و یا بین تیم های ورزشی دانشکده های خود ببینند. دانشجویان در فعالیت های دانشگاهی شرکت می جویند همچنین در کنفرانس های آموزشی یعنی هم کنفرانس های آموزشی یعنی هم کنفرانس های تحصیلی و هم در تالارهای سخنرانی شرکت می کنند ولی روی هم رفته در کمتر دانشگاهی مثل هاروارد فعالیت وسیع دانشگاهی دیده می شود.
8-1-ارتباط دانشکده با شهر :
دانشجویان برای خرید به شهر نیاز دارند آنها باید بتوانند از سرویس ها و خدمات شهری از قبیل خشکشویی ها ، تعمیرگاهها خیابان ها و غیره استفاده کنند ، و دانشجویان باید بتوانند از سالن های تئاتر ، سینما ها، در ساعات روز و حتی شب ها استفاده کنند لذا دانشگاه باید در مکانی باشد که دانشجویان بتوانند از خدمات شهری استفاده و به آنها دسترسی داشته باشند و اختلاط اجتماعی بین دانشجویان و محل مسکونی طبقه ی شاغل شهر محدود است .
1-8-1- نتیجه :